# Tip diplome Naslov Mentor/-ica
1 EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8 prof. dr. Marko Anderluh
2 EMŠ Farmacija Sintezna naloga (protirakaveuč, Alzh. b.) prof. dr. Aleš Obreza
3 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
4 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
5 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
6 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
7 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
8 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
9 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
10 EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur doc. dr. Rok Frlan
11 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze prof. dr. Marko Anderluh
12 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
13 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
14 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence prof. dr. Tihomir Tomašič
15 EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah prof. dr. Tihomir Tomašič
16 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah prof. dr. Tihomir Tomašič
17 EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand prof. dr. Tihomir Tomašič
18 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov prof. dr. Tihomir Tomašič
19 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico prof. dr. Žiga Jakopin
20 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 prof. dr. Žiga Jakopin
21 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov prof. dr. Žiga Jakopin
22 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
23 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
24 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
25 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
26 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 prof. dr. Žiga Jakopin
27 Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled) prof. dr. Žiga Jakopin
28 Industrijska farmacija - 2. stopnja Stabilnost formulacij s proteini izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar
29 EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina doc. dr. Damijan Knez
30 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
31 EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
32 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
33 EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
34 Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje kozmetičnih izdelkov prof. dr. Mirjana Gašperlin
35 EMŠ Farmacija Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev izr. prof. dr. Izidor Sosič
36 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem. prof. dr. Albin Kristl
37 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije prof. dr. Albin Kristl
38 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°) prof. dr. Albin Kristl
39 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja doc. dr. Rok Frlan
40 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
41 EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA izr. prof. dr. Stane Pajk
42 EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo izr. prof. dr. Stane Pajk
43 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
44 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
45 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni prof. dr. Stanislav Gobec
46 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
47 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
48 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
49 EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
50 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
51 EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur izr. prof. dr. Petra Kocbek
52 EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar
53 EMŠ Farmacija Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskega tipa zaviralca mikobakterijskega encima InhA izr. prof. dr. Stane Pajk
54 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
55 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
56 Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav prof. dr. Marija Sollner Dolenc
57 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni doc. dr. Damijan Knez
58 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni doc. dr. Damijan Knez
59 EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
60 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
61 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
62 EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
63 EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
64 EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
65 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
66 EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka prof. dr. Janko Kos
67 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
68 EMŠ Farmacija Iskanje biokemijskih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID19 prof. dr. Janja Marc
69 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Iskanje biokemisjkih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID190 prof. dr. Janja Marc
70 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
71 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
72 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
73 EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
74 EMŠ Farmacija Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 prof. dr. Borut Božič
75 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 prof. dr. Borut Božič
76 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
77 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv časovnega okna vzorčenja na variabilnost koncetracij ustekinumaba izr. prof. dr. Saša Čučnik
78 EMŠ Farmacija Povezave sočasenga zdravljenja z zdravili z izidi bolnikov z rakom pljuč, zdravljenih z zaviralci imunskih kontrolnih točk na Kliniki Golnik doc. dr. Lea Knez
79 EMŠ Farmacija Izidi zdravljenja bolnikov z razsejanim rakom pljuč, zdravljenih na Kliniki Golnik z zaviralci imunskih kontrolnih točk v drugi liniji zdravljenja doc. dr. Lea Knez
80 EMŠ Farmacija Meta-analiza opazovalnih raziskav učinkovitosti in varnosti zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč doc. dr. Lea Knez
81 EMŠ Farmacija Sinteza fluorescentmo označenih substratov (UDP) za encime izr. prof. dr. Janez Mravljak
82 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
83 EMŠ Farmacija Optimizacija Suzuki reakcije na pirimidinskih analogih za sintezo modulatorjev Tollu podobnih receptorjev izr. prof. dr. Matej Sova
84 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
85 EMŠ Farmacija Vrednotenje modulatorjev prekomernega izločanja citokinov in vitro prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
86 EMŠ Farmacija Vloga encima IMPDH v terapiji s tiopurini prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
87 EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
88 EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev z zaviralci ionskih kanalov izr. prof. dr. Petra Kocbek
89 EMŠ Farmacija Načrtovanje in izdelava NV za oromukozni vnos cepiv izr. prof. dr. Petra Kocbek
90 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic doc. dr. Sergej Pirkmajer
91 EMŠ Farmacija Ocena sestave in varnosti prehranskih dopolnil za razstrupljanje Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem prof. dr. Marija Sollner Dolenc
92 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem prof. dr. Marija Sollner Dolenc
93 EMŠ Farmacija Vrednotenje endokrinega delovanja alternativ bisfenola A prof. dr. Marija Sollner Dolenc
94 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mRNA v urinskih izvenceličnih veziklih bolnikov s Fabryjevo boleznijo izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
95 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza DNA v urinskih zunajceličnih veziklih izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
96 Kozmetologija UN - 1. stopnja Analiza obvestil o kozmetičnih izdelkih RAPEX prof. dr. Mirjana Gašperlin
97 Kozmetologija UN - 1. stopnja Kozmetika in socialna omrežja prof. dr. Mirjana Gašperlin
98 Kozmetologija UN - 1. stopnja tatuji prof. dr. Mirjana Gašperlin
99 EMŠ Farmacija Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
100 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
101 EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A doc. dr. Martina Hrast Rambaher
102 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A doc. dr. Martina Hrast Rambaher
103 EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
104 EMŠ Farmacija NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH Novo mesto) doc. dr. Špela Zupančič
105 Industrijska farmacija - 2. stopnja NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH Novo mesto) doc. dr. Špela Zupančič
106 EMŠ Farmacija Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic doc. dr. Sergej Pirkmajer
107 EMŠ Farmacija Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice doc. dr. Sergej Pirkmajer
108 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice doc. dr. Sergej Pirkmajer
109 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA. doc. dr. Rok Frlan
110 EMŠ Farmacija Primerjava razmerij med pogostostjo predpisovanja in pogostostjo zastrupitev s posameznimi zdravilnimi učinkovinami v RS v letih 2018-2021 (somentor Matej Dobravc Verbič, UKC Ljubljana) prof. dr. Iztok Grabnar
111 Kozmetologija UN - 1. stopnja Literaturni pregled in analiza trga kozmetičnih sestavin algnega izvora izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
112 EMŠ Farmacija Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
113 EMŠ Farmacija Idetifikacija tarčkatepsinov B in X v tumorskih matičnih celicah Ana Mitrović
114 EMŠ Farmacija Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in bolnikov vključenih v randomizirana klinična preskušanja zdravil za kronično vnetno črevesno boleznijo: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev izr. prof. dr. Tomaž Vovk
115 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek poleti/jeseni 2023 prof. dr. Aleš Obreza
116 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek poleti/jeseni 2023 prof. dr. Aleš Obreza
117 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek pozimi 2023/24 prof. dr. Aleš Obreza
118 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek spomladi 2024 prof. dr. Aleš Obreza
119 Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje eteričnega olja (štud. leto 2023/24) prof. dr. Aleš Obreza
120 Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza hlapnih derivatov in vonjalni test (š.l. 2023/24) prof. dr. Aleš Obreza
121 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vodne micelarne raztopine kot bolj okolju prijazen pristop za ekstrakcijo in čiščenje kurkuminoidov iz Curcuma Longa prof. dr. Odon Planinšek
122 EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - konoplja doc. dr. Eva Tavčar
123 EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - prebiotiki doc. dr. Eva Tavčar
124 EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - probiotiki doc. dr. Eva Tavčar
125 EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - alergeni proteini v zdravilih in hrani rastlinskega izvora doc. dr. Eva Tavčar
126 EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
127 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
128 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
129 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
130 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
131 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-20b-5p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
132 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
133 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-31-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
134 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
135 Industrijska farmacija - 2. stopnja Meritve vpliva magnetomehanskega učinka nanodelcev na biofilme bakterij (delo bi potekalo na IJS) izr. prof. dr. Stane Pajk
136 Industrijska farmacija - 2. stopnja VODNE MICELARNE RAZTOPINE KOT OKOLJU PRIJAZEN PRISTOP ZA EKSTRAKCIJO IN ČIŠČENJE KURKUMINOIDOV IZ CURCUMA LONGA prof. dr. Odon Planinšek
137 EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač
138 EMŠ Farmacija Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
139 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
140 EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov doc. dr. Martina Hrast Rambaher
141 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov doc. dr. Martina Hrast Rambaher
142 EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na prazen želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja doc. dr. Igor Locatelli
143 EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na poln želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja doc. dr. Igor Locatelli
Legenda:
# Mentor/-ica Tip Naslov Veljavnost Faza
1 EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje trikomponentne ko-procesirane pomožne snovi 22.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
2 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Stabilnost formulacij s proteini
3 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov
4 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga izdelkov za pospeševanje rasti las in trepalnic 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
5 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv izbranih pomožnih snovi na zniževanje viskoznosti raztopin monoklonskih protiteles 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
6 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv formulacijskih in procesnih parametrov na koloidno stabilnost liofiliziranih lipidnih nanodelcev 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
7 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv izbranih pomožnih snovi na zniževanje viskoznosti formulacij z monoklonskimi protitelesi 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
8 doc. dr. Alenka Šmid Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Validacija metode za določanje aktivnosti TPMT s 6-TG
9 doc. dr. Alenka Šmid Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vrednotenje metode za merjenje metabolitov tiopurinov in spremljanje terapije s 6-merkaptopurinom pri bolnikih z akutno limfoblastno levkemijo 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
10 doc. dr. Alenka Šmid EMŠ Farmacija (10. sem) Spremljanje sprememb v aktivnosti tiopurin S-metiltransferaze in odmerjanju 6-merkaptopurina pri pacientih z akutno limfoblastno levkemijo 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
11 izr. prof. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba izračunanega prostega in biološko razpoložljivega testosterona v razmerju s kortizolom za oceno sindroma pretreniranosti pri vrhunskih športnikih 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
12 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8
13 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze
14 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev bakterijske giraze A začetek raziskovalnega dela
15 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza antagonistov receptorja FimH z alfa-D-manoziltriazolno strukturo 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
16 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija sinteze izbranega zaviralca O-GlcNAc transferaze 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
17 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Biološko ovrednotenje radiooznačenih antagonistov CCK2R z optimiziranim distančnikom v pogojih in vitro 13.01.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
18 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Nivo izražanja in uravnavanja enolaze v fenotipih nevroblastomske celične linije začetek raziskovalnega dela
19 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Pomen γ-enolaze in njenega uravnavanja v poškodovanih dopaminergičnih nevronih začetek raziskovalnega dela
20 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Nivo izražanja in aktivnost katepsina X v astrocitih C8-D1A 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
21 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje medsebojnega uravnavanja proteasomov in katepsinov v aktivirani mikrogliji 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
22 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Biološko vrednotenje himernih razgrajevalcev monoamin oksidaze A 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
23 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Nivo izražanja enolaze pri zorenju in vnetni stimulaciji oligodentrocitov HOG 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
24 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-20b-5p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
25 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
26 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-31-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
27 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
28 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv različnih načinov dodajanja teriparatida na izražanje osteogenih genov v mezenhimskih matičnih celicah 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
29 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv različnih načinov dodajanja teriparatida na izražanje genov PPARG in FABP4 med adipogeno diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
30 doc. dr. Biljana Janković Industrijska farmacija - 2. stopnja Podporna analitska orodja za raziskavo dinamike procesa izdelave liposomov 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
31 doc. dr. Biljana Janković Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje vpliva procesnih parametrov iztiskanja talin na fizikalne lastnosti in raztapljanje trdne disperzije hidroksipropilmetilcelulozaacetatsukcinata 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
32 prof. dr. Marija Bogataj Industrijska farmacija - 2. stopnja Študij vpliva lastnosti hidroksipropilmetilceluloze na vzdrževanje prenasičenja in zaviranje obarjanja zdravilnih učinkovin 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
33 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva vrednosti pH, količine lipidov in viskoznosti medijev na sproščanje cinarizina iz tablet v napravi z veslastim mešalom 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
34 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje sproščanja cinarizina iz tablet v pretočnem sistemu s steklenimi kroglicami, v odvisnosti od pH in prisotnosti lipidov v mediju 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
35 prof. dr. Borut Božič EMŠ Farmacija Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746
36 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746
37 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični pregled objav o metodologijah v bioetiki v slovenskem jeziku od leta 2000 do leta 2020 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
38 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa po zavrtju z nizkomolekularnim heparinom 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
39 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija (10. sem) Dodatek lokalizacijskih signalov gasderminu D in njihov vpliv na učinkovitost sprožitve piroptoze 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
40 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Biokemijske, hematološke in avtoimunske laboratorijske značilnosti bolnikov s pocovidnim sindromom 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
41 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Biokemijske, hematološke in avtoimunske laboratorijske značilnosti bolnikov s pocovidnim sindromom 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
42 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje koncentracije ustekinumaba z encimsko imunsko metodo v povezavi z vnetnimi parametri pri bolnikih z ulceroznim kolitisom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
43 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analizno in klinično vrednotenje kemiluminiscenčne metode za določanje protiteles proti kardiolipinu in ß2-glikoproteinu I 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
44 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analizno in klinično vrednotenje kemiluminiscenčne metode za določanje protiteles proti kardiolipinu in ß2-glikoproteinu I 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
45 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje koncentracije ustekinumaba z encimsko imunsko metodo v povezavi z vnetnimi parametri pri bolnikih z ulceroznim kolitisom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
46 izr. prof. dr. Bojan Doljak EMŠ Farmacija (10. sem) Implementacija regulatornih zahtev glede zagotavljanja varnosti v kliničnih in postmarketinških fazah razvoja zdravila 19.06.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
47 prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in optimizacija delcev posušenih emulzij s simvastatinom za pripravo kartuš za 2D tiskanje s tehnologijo sušenja z razprševanjem 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
48 doc. dr. Urša Pečar Fonović Kozmetologija UN - 1. stopnja Priprava mutante giraze DNA Arg136Cys
49 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv amiloida beta na izražanje profilina 1 v človeških nevroblastomskih celicah 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
50 prof. dr. Franc Vrečer EMŠ Farmacija (10. sem) Uporaba procesno analiznih tehnik pri spremljanju izdelave trdnih disperzij amlodipinijevega maleata 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
51 prof. dr. Franc Vrečer Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava regulatornih zahtev za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom v Združenih državah Amerike in izbranih drugih državah 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
52 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem
53 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur
54 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja
55 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem
56 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA.
57 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načtovanje in sinteza aminofenolnih zaviralcev giraze začetek raziskovalnega dela
58 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj sintezne poti za pripravo N-2 in C-6 substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev ligaze MurA 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
59 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza zaviralcev MurA s tetrazolnim skeletom 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
60 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza C-6 substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA encima 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
61 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza C-1 substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev encima MurA 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
62 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje kozmetičnih izdelkov
63 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Analiza obvestil o kozmetičnih izdelkih RAPEX
64 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Kozmetika in socialna omrežja
65 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja tatuji
66 prof. dr. Mirjana Gašperlin EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled odpoklicev kozmetičnih izdelkov v sistemu RAPEX 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
67 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Analiza trga kozmetičnih izdelkov s polžjo slino 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
68 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga kozmetičnih izdelkov z retinoidi za nego starane kože 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
69 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
70 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
71 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
72 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
73 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj tekočih kristalov za subkutano aplikacijo
74 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in vrednotenje liotropnih tekočih kristalov na osnovi glicerol monooleata za subkutano aplikacijo 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
75 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje mikrostrukture liotropnih tekočih kristalov za dermalno in subkutano aplikacijo z diferenčno dinamično kalorimetrijo 13.01.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
76 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Industrijska farmacija - 2. stopnja Literaturni pregled in analiza področja transdermalne dostave zdravilnih učinkovin z mikroiglami 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
77 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje stabilnosti in sproščanja peptidne učinkovine iz liotropnih tekočih kristalov za subkutano aplikacijo 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
78 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva liotropnih tekočih kristalov na osnovi konopljinega ali lanenega olja na barierno funkcijo kože 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
79 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje vpliva kozmetičnih izdelkov s sirotko na barierno funkcijo kože 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
80 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Pogled laične javnosti na ugovor vesti magistra farmacije v zunanji lekarni začetek raziskovalnega dela
81 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Nadgradnja PCNE klasifikacije težav, povezanih z zdravili začetek raziskovalnega dela
82 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija metode za preverjanje interaktivne zdravstvene pismenosti, povezane z zdravili 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
83 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled stanja in mnenja ključnih deležnikov o lekarniških avtomatih v Sloveniji 13.01.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
84 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje etičnega presojanja študentov Enovitega magistrskega študijskega programa farmacije na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani, na primerih etičnih dilem iz lekarniške prakse 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
85 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled raziskav vloge umetne inteligence pri bolnikih s sladkorno boleznijo 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
86 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Uporabnost umetne inteligence pri obravnavi kliničnih primerov pacientov 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
87 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z masnim spektrometrom pri optimizaciji in vrednotenju sinteze hidroksamskih kislin 21.12.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
88 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Določanje topnosti in porazdelitvenega koeficienta strukturno raznolikih spojin, delujočih na različne tarče 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
89 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza etilaminskih zaviralcev bakterijske giraze kot novih protimikrobnih učinkovin 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
90 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza fluorofornih zaviralcev topoizomeraze IIα 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
91 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza fluoroforno označenih zaviralcev topoizomeraze IIα 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
92 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Kromatografsko določanje topnosti in stabilnosti spojin vodnic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
93 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija Razvoj formulacije z iztiskanci talin začetek raziskovalnega dela
94 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje trdnih disperzij karvedilola z mezoporoznima nosilcema Neusilinom® US2 in Aeroperlom® 300, izdelanih z uporabo infrardečega grelnika 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
95 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje trdnih disperzij karvedilola z mezoporoznim nosilcem Syloid® 244FP izdelanih z uporabo infrardečega grelnika 26.08.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
96 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Primerjava razmerij med pogostostjo predpisovanja in pogostostjo zastrupitev s posameznimi zdravilnimi učinkovinami v RS v letih 2018-2021 (somentor Matej Dobravc Verbič, UKC Ljubljana)
97 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka ovsa (Avena sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
98 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7
99 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Raziskovanje kemijskega prostora novih tripeptidnih agonistov NOD2
100 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza vsebnosti pesticidov v prehranskih dopolnilih rastlinskega izvora in vrednotenje njihove endokrine toksičnosti in silico
101 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico
102 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
103 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov
104 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
105 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
106 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
107 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
108 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
109 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled)
110 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7 20.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
111 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje izbranih analgetikov in njihovih halogeniranih transformacijskih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
112 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka poprove mete (Mentha piperita) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
113 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza učinkov izotiazolinonov na človekovo zdravje ter vrednotenje njihovega dražilnega in senzibilizacijskega potenciala in silico 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
114 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Zagotavljanje integritete elektronskih zapisov in podatkov na laboratorijski farmacevtski procesni opremi 20.10.2019 prijava teme diplomske/magistrske naloge
115 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vpliva stabilizatorjev in vodotopnih dodatkov na mletje v krogličnem mlinu 20.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
116 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija Pregled in analiza spletnih ponudnikov farmakogenetskega testiranja začetek raziskovalnega dela
117 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Kozmetologija UN - 1. stopnja Mikroplastika v kozmetičnih izdelkih začetek raziskovalnega dela
118 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Kozmetologija UN - 1. stopnja Razširjenost kozmetične uporabe različnih dermalnih polnil v Sloveniji in osveščenost o potencialnih tveganjih uporabe začetek raziskovalnega dela
119 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija Določanje izražanja genov vpletenih v metabolizem tiopurinov pri bolnikih z ALL začetek raziskovalnega dela
120 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija (10. sem) Določanje alelne frekvence polimorfizmov farmakogena NUDT15 v slovenski populaciji 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
121 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični literaturni pregled vpliva menstrualnega cikla na raven glukoze in holesterola v krvi 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
122 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mRNA v urinskih izvenceličnih veziklih bolnikov s Fabryjevo boleznijo
123 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza DNA v urinskih zunajceličnih veziklih
124 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv genetske variabilnosti in izražanja specifičnih mikroRNA na koncentracije PCSK9 med zdravljenjem z zaviralci PCSK9 13.01.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
125 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza sprememb v številu kopij genov, povezanih s hipogonadotropnim hipogonadizmom, z od ligacije odvisnim hkratnim pomnoževanjem sond 15.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
126 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Transkriptomski profil med multisistemskim vnetnim sindromom pri otrocih 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
127 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj orodja "Digitalni Southern blot" za visokoprepustno genetsko karakterizacijo celičnih linij 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
128 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mikro RNA, izoliranih iz urinskih zunajceličnih veziklov bolnikov s Fabryjevo boleznijo 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
129 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ugotavljanje povzročiteljev respiratornih okužb s sekvenciranjem kratkih in dolgih odčitkov 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
130 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ugotavljanje povzročiteljev respiratornih okužb s sekvenciranjem kratkih in dolgih odčitkov 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
131 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Ovrednotenje bolnikovih izidov zdravljenja z zdravili po ambulantni ali hospitalni napotitvi v obravnavo kliničnemu farmacevtu UKC Maribor začetek raziskovalnega dela
132 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Vrednotenje zdravljenja z antidepresivi pri starostnikih, hospitaliziranih na Oddelku za gerontopsihiatrijo Psihiatrične bolnišnice Vojnik začetek raziskovalnega dela
133 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija PREPOZNAVANJE NEŽELENIH UČINKOV ZDRAVIL Z ISKALNIKOM PO KLJUČNIH BESEDAH V ELEKTRONSKI DOKUMENTACIJI BOLNIKOV NA INTERNI KLINIKI UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA začetek raziskovalnega dela
134 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Sistematični pregled metod in vitro za vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz intramuskularnih injekcij 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
135 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza post-covidnih zapletov pri bolnikih, hospitaliziranih na Nevrološkem oddelku ter Oddelku za bolezni ledvic in dializo Splošne bolnišnice Celje 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
136 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled uporabe monoklonskih protiteles proti SARS-CoV-2 v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letih 2021 in 2022 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
137 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina
138 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
139 doc. dr. Damijan Knez Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
140 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in vrednotenje derivatov N-acetilglukozamina kot kovalentnih zaviralcev encima MurA 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
141 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza cikličnih aminskih derivatov izoksazolo[5,4-d]pirimidina z delovanjem na Tollu podobne receptorje 7 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
142 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza cikličnih aminskih derivatov izoksazolo[5,4-d]pirimidina z delovanjem na Tollu podobne receptorje 7 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
143 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje knjižnice elektrofilnih fragmentov kot kovalentnih zaviralcev kaspaze 1 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
144 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje lastnosti vezave fluorescenčnih sond na fibrile amiloida β in inzulina 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
145 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza himernih razgrajevalcev monoamin oksidaze A s piperidinskim in piperazinskim distančnikom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
146 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza na harminu temelječih heterobifunkcionalnih razgrajevalcev monoamin oksidaze A 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
147 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Sistematični pregled raziskav učinkov zdravljenja z zaviralci protonske črpalke na izide sistemskega zdravljenja raka
148 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Ocena klinično pomembnih interakcij med zdravili za zdravljenje raka in zaviralci protonske črpalke kot soglasje strokovnega panela
149 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Povezave sočasenga zdravljenja z zdravili z izidi bolnikov z rakom pljuč, zdravljenih z zaviralci imunskih kontrolnih točk na Kliniki Golnik
150 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Izidi zdravljenja bolnikov z razsejanim rakom pljuč, zdravljenih na Kliniki Golnik z zaviralci imunskih kontrolnih točk v drugi liniji zdravljenja
151 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Meta-analiza opazovalnih raziskav učinkovitosti in varnosti zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč
152 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava podatkov o interakcijah peroralnih onkoloških zdravil z drugimi zdravili v povzetkih glavnih značilnosti zdravil 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
153 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Opis neželenih učinkov zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju bolnikov z napredovalim nedrobnoceličnim pljučnim rakom na Kliniki Golnik 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
154 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled vpliva zdravil, ki vplivajo na želodčno kislino, na učinkovitost sistemskega zdravljenja raka 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
155 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Značilnosti zdravljenja z zaviralci protonske črpalke pri bolnikih s pljučnim rakom zdravljenih z imunoterapijo na Kliniki Golnik 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
156 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza neželenih učinkov zaviralcev anaplastične limfomske kinaze poročanih v farmakovigilančni podatkovni bazi EudraVigilance 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
157 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Učinkovitost in varnost imunoterapije pri bolnikih z napredovalim nedrobnoceličnim pljučnim rakom zdravljenih v drugi liniji na Kliniki Golnik 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
158 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Nanovlakna in celjenje ran
159 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur
160 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev z zaviralci ionskih kanalov
161 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Načrtovanje in izdelava NV za oromukozni vnos cepiv
162 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Nanodelci TiO2 in ZnO v kozmetiki začetek raziskovalnega dela
163 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje sestave, metod izdelave in lastnosti liposomov za vnos učinkovin v pljuča 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
164 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj tehnološkega postopka izdelave lipidnih nanodelcev za vnos cepiv 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
165 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva učinkovin na lastnosti hidrofilnih polimernih filmov 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
166 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva učinkovin na lastnosti hidrofilnih nanovlaken 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
167 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Izdelava lipidnih nanodelcev s kanabidiolom in vrednotenje njihove stabilnosti 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
168 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj lipidnih nanodelcev za dostavo adjuvansa za cepiva 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
169 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva magnetnih nanodelcev z oblogo iz silicijevega dioksida na keratinocite in vitro 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
170 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in funkcionalizacija obloge na osnovi amorfnega silicijevega dioksida na površini magnetnih nanodelcev 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
171 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje tehnološkega postopka izdelave gela za oko na osnovi polikarbofila in hidroksipropilmetilceluloze 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
172 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje elektrostatsko sukanih nanovlaken na osnovi hitosana ali alginata 26.08.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
173 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Industrijska farmacija - 2. stopnja Japonski dresnik
174 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Antioksidativna aktivnost izvlečka bele jelke v emulziji in hidrogelu
175 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
176 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
177 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
178 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
179 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
180 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza sestave hidrolatov izbranih vrst sivke (Lavandula sp.) in vrtnice (Rosa sp.) 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
181 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Sestava olj iz semen različnih sort vinske trte, pridobljenih z ekstrakcijo s heksanom, superkritičnim ogljikovim dioksidom in stiskanjem 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
182 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled rastlinskih izvlečkov, olj in masel za nego kože z atopijskim dermatitisom 20.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
183 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza in vrednotenje ekstraktov konoplje (Cannabis sativa var. 'Futura 75'), pridobljenih z ekstrakcijami z organskimi topili, superkritičnim CO2 in subkritično vodo 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
184 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza in vrednotenje ekstraktov konoplje (Cannabis sativa var. 'Futura 75'), pridobljenih z ekstrakcijami z organskimi topili, superkritičnim CO2 in subkritično vodo 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
185 prof. dr. Janko Kos EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka
186 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija Pogled študentov na študij Farmacije ter možnosti zaposlitve
187 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uporabe vprašalnika in metode štetja osnovnih enot zdravil za vrednotenje sodelovanja pacientov s hipertenzijo 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
188 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uporabe vprašalnika in metode štetja osnovnih enot zdravil za vrednotenje sodelovanja pacientov s hipertenzijo 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
189 prof. dr. Mitja Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Ovrednotenje značilnosti predpisovalcev ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
190 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj klepetalnega robota na temo zdravljenja z zdravili za laično javnost: zagotavljanje vsebinske veljavnosti 28.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
191 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Raziskava stroškov zdravljenja z zdravili v času hospitalizacije na Kliniki Golnik 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
192 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj virtualnega učnega okolja o zdravilih za laično javnost 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
193 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Pripravljenost laične javnosti na uvedbo in uporabo e-zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji 26.08.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
194 prof. dr. Albin Kristl Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem.
195 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije
196 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°)
197 doc. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na prazen želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja
198 doc. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na poln želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja
199 doc. dr. Marija Nika Lovšin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv prekomernega izražanja strukturnih proteinov M, N, S in E ter pomožnega proteina ORF6 virusa SARS-CoV-2 na izražanje genov iz družine APOBEC v človeških celičnih linijah HuH-7 in HeLa 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
200 doc. dr. Marija Nika Lovšin EMŠ Farmacija (10. sem) Ocena vpliva G-kvadrupleksa v promotorju gena TNFSF11 na njegovo aktivnost 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
201 doc. dr. Marija Nika Lovšin EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv strukturnih proteinov M, N, S in E koronavirusa SARS-CoV-2 na izločanje citokinov in izražanje proteinov APOBEC3 v človeških celicah A549 in HuH-7 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
202 doc. dr. Marija Nika Lovšin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza diferencialnega izražanja genov v človeških osteosarkomskih celicah divjega tipa in z izbitim genom FUBP3 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
203 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro.
204 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3
205 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1.
206 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije.
207 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije
208 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti.
209 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje varnosti prehranskih dopolnil s preseženimi priporočenimi dnevnimi odmerki vitaminov B12, C, D in K 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
210 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje varnosti dermalne in sistemske uporabe retinoidov v nosečnosti 22.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
211 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Pojavnost in varnost halucinogenov v skupini novih psihoaktivnih snovi v Evropi 16.12.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
212 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled vpliva prepovedanih drog na kardiovaskularni sistem 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
213 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Iskanje biokemijskih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID19
214 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Iskanje biokemisjkih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID190
215 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
216 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
217 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
218 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
219 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
220 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
221 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
222 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
223 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost serumskih ravni feritina z načinom prebolevanja covid 19 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
224 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava kemiluminiscenčne in encimske imunokemijske metode za določanje galektina-3 v serumu 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
225 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv encimskega ekstrakta riževe semenske ovojnice na rast, razvoj in preživetje mezenhimskih matičnih celic, izoliranih iz maščobnega tkiva podgane 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
226 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje rutenijevih kinazolinskih kompleksov kot induktorjev celične smrti 17.06.2018 prijava teme diplomske/magistrske naloge
227 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zavrtja sinteze holesterola na cirkadiano uro 22.02.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
228 izr. prof. dr. Martina Gobec Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vrednotenje himernih razgrajevalcev proteina TAK 1 na človeški epitelijski celični liniji raka dojk MDA-MB 231 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
229 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje proteinskih nivojev in aktivnosti katalitičnih podenot proteasomov v izbranih celičnih linijah raka dojke 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
230 izr. prof. dr. Martina Gobec Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje aktivnosti in proteinskih nivojev katalitičnih podenot proteasomov v trombocitih zdravih darovalcev 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
231 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin
232 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin
233 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A
234 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A
235 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin
236 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin
237 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov
238 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov
239 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in protibakterijsko vrednotenje zaviralcev bakterijskih topoizomeraz z naftiridinskim ogrodjem 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
240 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje substratov encima ALDH1A3 za selektivno ciljanje matičnih rakavih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
241 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje substratov encima ALDH1A3 za selektivno ciljanje matičnih rakavih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
242 prof. dr. Matjaž Jeras Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Izdelava protokola za izbiro metode imunotipizacije pri bolnikih s sumom na monoklonsko gamapatijo 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
243 prof. dr. Matjaž Jeras Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje krvne skupine Duffy z metodo verižne reakcije s polimerazo v realnem času v primerih imunohematološko neopredeljivih rezultatov za antigen Fy(b) 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
244 prof. dr. Matjaž Jeras EMŠ Farmacija (10. sem) Izolacija in funkcijsko vrednotenje rastnih dejavnikov iz adherentnih krvnih celic in vitro ter vzporedni razvoj nanovlaken za celjenje ran 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
245 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv sočasnega zaviranja katepsinov B in X z obstoječo kemoterapijo na funkcijske lastnosti tumorskih matičnih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
246 Ana Mitrović EMŠ Farmacija Idetifikacija tarčkatepsinov B in X v tumorskih matičnih celicah
247 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije
248 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje modulatorjev prekomernega izločanja citokinov in vitro
249 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vloga encima IMPDH v terapiji s tiopurini
250 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije
251 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije
252 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije
253 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje celičnih modelov za določanje sproščanja proinflamatornih citokinov 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
254 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija (10. sem) Preučevanje sinergističnih učinkov agonistov prostaglandinskega receptorja EP4 z venetoklaksom, akalabrutinibom in duvelizibom in vitro 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
255 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje vloge polimorfizmov v genu za inozin-5’-monofosfat dehidrogenazo pri odzivu na tiopurine 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
256 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vrednotenje oblikovanja por v celični membrani s poglavitnim bazičnim proteinom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
257 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Sinteza fluorescentmo označenih substratov (UDP) za encime
258 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Kinetika pretvorbe trans-resveratrola v cis izomer znotraj mikroemulzij 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
259 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pregled urinskih bioloških označevalcev Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
260 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje difosfatnih ligandov za fosfotransferazo, udeleženo v biosintezi celične stene Clostridium difficile 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
261 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje antioksidativne zaščite lipidov z nenasičenimi maščobnimi kislinami 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
262 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sintezna naloga (protirakaveuč, Alzh. b.)
263 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek poleti/jeseni 2023
264 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek poleti/jeseni 2023
265 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek pozimi 2023/24
266 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek spomladi 2024
267 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje eteričnega olja (štud. leto 2023/24)
268 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza hlapnih derivatov in vonjalni test (š.l. 2023/24)
269 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza in olfaktorno vrednotenje derivatov evgenola in izoevgenola začetek raziskovalnega dela
270 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza novih biološko aktivnih molekul (jesen 2022) začetek raziskovalnega dela
271 prof. dr. Aleš Obreza Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv zamenjave aromatskega obroča v indolinskih zaviralcih butirilholin esteraze in z mitogenom aktivirane kinaze p38α 16.12.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
272 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Raziskovanje kemijskega prostora indazolnih dvojnih zaviralcev z mitogenom aktivirane protein kinaze P38α in butirilholin esteraze 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
273 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza acetalov O-alkil in O-acil vanilina in njihovo vrednotenje z vonjalnim testom 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
274 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje označevalcev oksidativnega stresa, ditirozina in heksanoillizina v urinu otrok s spektrom avtističnih motenj 18.01.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
275 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen določanja razmerja triptofana in kinurenina v urinu otrok z motnjo avtističnega spektra 22.02.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
276 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Povečano izločanje porfirinov v urinu otrok z motnjami avtističnega spektra in korelacija z resnostjo razvojnega zaostanka 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
277 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen določanja troponina I ali/in T pri srčno-žilnih obolenjih 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
278 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vnetni proces in možnost tromboemboličnega zapleta pri pacientih s covid-19 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
279 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen določanja koncentracije mieloperoksidaze pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo na dializnem zdravljenju 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
280 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje plazemske koncentracije feritina pri bolnikih s covid-19 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
281 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA
282 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo
283 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskega tipa zaviralca mikobakterijskega encima InhA
284 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Meritve vpliva magnetomehanskega učinka nanodelcev na biofilme bakterij (delo bi potekalo na IJS)
285 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih označevalcev bakterijskega biofilma začetek raziskovalnega dela
286 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza derivatov nilsko rdečega za spremljanje rasti bakterijskega biofilma 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
287 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Ločba enantiomerov antagonistov P2RX7 z uporabo superkritične tekočinske kromatografije na analizni in preparativni skali 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
288 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje kombinatorne knjižnice spojin pridobljenih z bakrom(I) katalizirano azid-alkin cikloadicijo 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
289 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje fluorescenčnih sond iz skupine merocianinov za označevanje lipofilnih struktur 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
290 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj hitre generične metode za analizo monoklonskih protiteles s kapilarno gelsko elektroforezo z uporabo načrtovanja z vgrajeno kakovostjo 20.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
291 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biokemijsko vrednotenje novih zaviralcev mikobakterijskega encima InhA s tetrahidropiranskim skeletom 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
292 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biokemijsko vrednotenje novih zaviralcev mikobakterijskega encima InhA s tetrahidropiranskim skeletom 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
293 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza različnih fluoroforov z azidno ali alkinsko skupino in preučevanje vpliva temperature na intenziteto njihove emisije 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
294 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Preučevanje adsorpcije izbranih bisfenolov in UV absorberjev na nanodelce iz železovega oksida 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
295 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba nanodelcev za odstranjevanje biofilmov bakterij Listeria innocua 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
296 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje zaviralcev butirilholin esteraze s kumarinskim skeletom 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
297 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
298 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
299 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
300 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
301 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
302 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
303 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vodne micelarne raztopine kot bolj okolju prijazen pristop za ekstrakcijo in čiščenje kurkuminoidov iz Curcuma Longa
304 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja VODNE MICELARNE RAZTOPINE KOT OKOLJU PRIJAZEN PRISTOP ZA EKSTRAKCIJO IN ČIŠČENJE KURKUMINOIDOV IZ CURCUMA LONGA
305 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet začetek raziskovalnega dela
306 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Sušenje vina z vgradnjo v mezoporozno siliko začetek raziskovalnega dela
307 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij resveratrola s porozno siliko začetek raziskovalnega dela
308 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje lastnosti delcev, izdelanih s kristalizacijo paracetamola v suspenziji pomožne snovi, in iz njih izdelanih tablet 15.09.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
309 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Prikrivanje okusa tiaminijevega klorida, vgrajenega v mezoporozni silicijev dioksid z oblogo kopolimera metakrilne kisline 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
310 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv razmerja komponent in različnih topil pri polnjenju mezoporoznega silicijevega dioksida na sproščanje fenofibrata v izbranem vodnem mediju 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
311 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje očesnih vložkov timolola in nepafenaka, izdelanih iz različnih polimerov 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
312 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s koprocesirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
313 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Preučevanje fizikalne stabilnosti fenofibrata v trdnih disperzijah z mezoporozno siliko kot nosilcem zdravilne učinkovine 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
314 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje kompatibilnosti paracetamola in ibuprofena v binarnih zmeseh s pomožnimi snovmi z uporabo diferenčne dinamične kalorimetrije 21.09.2022 zaključek raziskovalnega dela
315 izr. prof. dr. Helena Podgornik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Mutacijski status gena IGHV in stereotipnost B-celičnega receptorja pri slovenskih bolnikih s kronično limfocitno levkemijo 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
316 izr. prof. dr. Helena Podgornik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje različic v genih, ki povzročajo odpornost na tarčno zdravljenje kronične limfatične levkemije 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
317 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in uporaba kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil s kolagenom na slovenskem tržišču 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
318 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv časovnega okna vzorčenja na variabilnost koncetracij ustekinumaba
319 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic
320 doc. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic
321 doc. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice
322 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice
323 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav
324 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Ocena sestave in varnosti prehranskih dopolnil za razstrupljanje Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem
325 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem
326 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Vrednotenje endokrinega delovanja alternativ bisfenola A
327 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Ocena sestave in varnosti prehranskih dopolnil z delovanjem na imunski sistem začetek raziskovalnega dela
328 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Imunomodulatorno delovanje mešanic analogov BPA začetek raziskovalnega dela
329 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Določanje endokrinega delovanja PFAS in silico začetek raziskovalnega dela
330 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Napoved vezave zaviralcev gorenja na izbrane jedrne hormonske receptorje in silico 15.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
331 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj in optimizacija obdelave tkiv za histološke analize z uporabo 2-propanola 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
332 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sestava in varnost kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
333 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza pojavnosti in razširjenosti sintetičnih katinonov v Evropi v obdobju od 2005 do 2022 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
334 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Zloraba različnih psihoaktivnih snovi med študenti slovenskih univerz, pred in med pandemijo SARS-CoV-2 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
335 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv povečane fleksibilnosti disubstituiranih 1,2,4-oksadiazolov na zaviranje človeške DNA topoizomeraze IIα 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
336 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza pojavnosti novih sintetičnih triptaminov v Sloveniji in Evropi v obdobju od 2003 do 2022 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
337 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava sestave in varnosti izdelkov s sirotkinimi beljakovinami v prahu na slovenskem trgu 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
338 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev
339 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
340 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem
341 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem
342 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
343 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
344 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Optimizacija Suzuki reakcije na pirimidinskih analogih za sintezo modulatorjev Tollu podobnih receptorjev
345 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
346 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imumodulatornim delovanjem začetek raziskovalnega dela
347 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin začetek raziskovalnega dela
348 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza novih piperidinskih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 začetek raziskovalnega dela
349 izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija (10. sem) Klinične in epidemiološke značilnosti Sjögrenove bolezni v Sloveniji v času epidemije SARS-CoV-2 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
350 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Ali zaviranje sinteze holesterola premakne cirkadiano uro človeških jetrnih celic? 15.09.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
351 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava učinkovitosti in varnosti tofacitiniba in adalimumaba pri zdravljenju revmatoidnega artritisa 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
352 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - konoplja
353 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - prebiotiki
354 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - probiotiki
355 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - alergeni proteini v zdravilih in hrani rastlinskega izvora
356 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Terpeni v konoplji začetek raziskovalnega dela
357 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Vodotopne vlaknine začetek raziskovalnega dela
358 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Topnost kurkumina začetek raziskovalnega dela
359 doc. dr. Eva Tavčar Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka konoplje (Cannabis Sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
360 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija metode tekočinske kromatografije za kvantifikacijo kurkuminoidov v različnih topilih 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
361 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje uporabe konoplje za samozdravljenje med onkološkimi bolniki na Kliniki Golnik 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
362 doc. dr. Eva Tavčar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv temperature in časa na ekstrakcijo kanabinoidov iz industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) in zamrzovanja na lastnosti ekstrakta 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
363 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
364 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
365 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence
366 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
367 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
368 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand
369 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov
370 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem
371 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 začetek raziskovalnega dela
372 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza furanskih zaviralcev napetostno odvisnih ionskih kanalov Kv1.3 s protirakavim delovanjem 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
373 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza derivatov enantiomerno čistih 2-trifluorometilalkoholov kot zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
374 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vezave zaviralca bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV s sidranjem in simulacijami molekulske dinamike 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
375 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje novih piperazinskih zaviralcev Hsp90 s triazolnim skeletom 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
376 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Asimetrična sinteza cis-dihidroindeno[1,2-c]izokromanonov z reduktivno dinamično kinetično resolucijo 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
377 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje protirakavega delovanja 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazolnih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
378 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza benzotiazepinskih zaviralcev mitohondrijskega Na+/Ca2+ izmenjevalca s protitumornim delovanjem 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
379 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija analizne metode za določanje bioloških označevalcev ftalatov in njihovih zamenjav v materinem mleku 13.01.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
380 doc. dr. Jurij Trontelj Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj kromatografske metode za določanje rezidualne plazmidne DNA v procesnih vzorcih mRNA 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
381 izr. prof. dr. Urban Švajger Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ovrednotenje osnovnih funkcijskih sposobnosti celične imunosti pri mladih in starih miškah 19.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
382 izr. prof. dr. Urban Švajger EMŠ Farmacija (10. sem) Karakterizacija imunosupresivnega fenotipa mezenhimskih stromalnih matičnih celic ter analiza vpliva njihove aplikacije na izbrane biološke označevalce pri osteoartritisu kolena 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
383 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in bolnikov vključenih v randomizirana klinična preskušanja zdravil za kronično vnetno črevesno boleznijo: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev
384 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Klinično in finančno vrednotenje intervencij kliničnega farmacevta v psihiatrični bolnišnici Ormož 24.10.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
385 izr. prof. dr. Tomaž Vovk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj bioanalizne metode za določanje plazemskih koncentracij protimikrobnih učinkovin s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti 15.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
386 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza odpustne farmakoterapije bolnikov z diagnozo prve epizode shizofrenije v Psihiatrični bolnišnici Idrija v letu 2022 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
387 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv farmakokinetičnih parametrov vankomicina na varnostne izide zdravljenja 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
388 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj analiznih metod za oddaljeno spremljanje aktivnosti bolezni bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
389 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija Permeabilnostne in elektrofiziološke lastnosti celične linije EA.hy926
390 izr. prof. dr. Simon Žakelj Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava metod za določitev vezave učinkovin na serumske proteine
391 izr. prof. dr. Simon Žakelj Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj metode za določanje sproščanja zdravilne učinkovine iz očesnega gela in vitro 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
392 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza literaturnih podatkov o absorpciji izbranih nesteroidnih protirevmatskih učinkovin iz transdermalnih farmacevtskih oblik in vivo ter in vitro 20.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
393 izr. prof. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv kombiniranega zdravila eleksakaftor/tezakaftor/ivakaftor na klinični potek bolezni in endotelijsko disfunkcijo pri bolniku s cistično fibrozo – klinični primer 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
394 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
395 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
396 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
397 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
398 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
399 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
400 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH Novo mesto)
401 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH Novo mesto)
402 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj mikrodelcev z elektrostatskim razprešvanjem začetek raziskovalnega dela
403 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Liofilizacija nanostrukturiranih lipidnih nosilcev s težko topno učinkovino 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
404 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv stabilizatorjev na preživetje bakterij rodu Staphylococcus v nanovlaknih 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
405 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Z načrtovanjem eksperimentov vodena optimizacija nanostrukturiranih lipidnih nosilcev s težko topno učinkovino 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
406 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Literaturni pregled vaginalnih laktobacilov za zdravljenje vaginalnih infekcij in izolacija novih bakterijskih sevov 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
407 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Formuliranje in situ gelirajočih lipidnih formulacij
408 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
409 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Literaturni pregled in analiza trga kozmetičnih sestavin algnega izvora
410 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
411 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo)
412 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled literaturnih podatkov in vrednotenje učinkov solinskega blata začetek raziskovalnega dela
413 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled literature in vrednotenje učinkov solnice začetek raziskovalnega dela
414 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Razvoj disperzibilne formulacije železa s podaljšanim sproščanjem začetek raziskovalnega dela
415 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje liotropnih tekočih kristalov na osnovi glicerol monolinoleata za subkutano aplikacijo 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
416 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija izdelave disperzije liposomov in njihove solidifikacije z metodo sušenja z razprševanjem 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
417 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kozmetičnih izdelkov za zaščito kože pred onesnaževali v okolju 26.08.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
418 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje samo-mikroemulgirajočega sistema za peroralno dostavo hidrofobnih zdravilnih učinkovin in njegova pretvorba v trdno farmacevtsko obliko 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
Mentor/-ica št. dodeljenih tem št. potrjenih tem na senatu UL FFA skupno število aktivnih tem
0 1 1
izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar 0 4 4
doc. dr. Alenka Šmid 1 2 3
izr. prof. dr. Aleš Jerin 0 1 1
prof. dr. Marko Anderluh 1 3 4
izr. prof. dr. Anja Pišlar 2 4 6
izr. prof. dr. Barbara Ostanek 0 2 2
doc. dr. Biljana Janković 0 2 2
prof. dr. Marija Bogataj 0 3 3
prof. dr. Borut Božič 0 1 1
doc. dr. Mojca Božič Mijovski 0 1 1
izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič 0 1 1
izr. prof. dr. Saša Čučnik 0 6 6
izr. prof. dr. Bojan Doljak 0 1 1
prof. dr. Rok Dreu 0 1 1
doc. dr. Urša Pečar Fonović 1 1 2
prof. dr. Franc Vrečer 0 2 2
doc. dr. Rok Frlan 1 4 5
prof. dr. Mirjana Gašperlin 0 3 3
prof. dr. Stanislav Gobec 0 0 0
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž 1 6 7
doc. dr. Nejc Horvat 2 5 7
prof. dr. Janez Ilaš 0 6 6
izr. prof. dr. Ilija German Ilić 1 2 3
prof. dr. Iztok Grabnar 0 0 0
prof. dr. Žiga Jakopin 4 4 8
prof. dr. Janez Kerč 0 2 2
izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički 4 2 6
izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 0 0
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 7 7
izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos 3 3 6
doc. dr. Damijan Knez 0 7 7
doc. dr. Lea Knez 2 6 8
izr. prof. dr. Petra Kocbek 2 10 12
izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač 6 5 11
prof. dr. Janko Kos 0 0 0
prof. dr. Mitja Kos 1 7 8
prof. dr. Albin Kristl 0 0 0
doc. dr. Igor Locatelli 0 0 0
doc. dr. Marija Nika Lovšin 0 4 4
prof. dr. Lucija Peterlin Mašič 0 4 4
prof. dr. Janja Marc 0 3 3
izr. prof. dr. Martina Gobec 0 5 5
doc. dr. Martina Hrast Rambaher 0 3 3
prof. dr. Matjaž Jeras 0 3 3
doc. dr. Ana Mitrović 0 1 1
Ana Mitrović 0 0 0
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan 0 4 4
izr. prof. dr. Janez Mravljak 0 4 4
prof. dr. Aleš Obreza 2 3 5
prof. dr. Joško Osredkar 0 7 7
izr. prof. dr. Stane Pajk 1 11 12
prof. dr. Odon Planinšek 3 7 10
izr. prof. dr. Helena Podgornik 0 2 2
prof. dr. Robert Roškar 0 1 1
doc. dr. Sergej Pirkmajer 0 0 0
prof. dr. Marija Sollner Dolenc 3 8 11
izr. prof. dr. Izidor Sosič 0 0 0
izr. prof. dr. Matej Sova 3 0 3
izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer 0 1 1
prof. dr. Borut Štrukelj 0 2 2
doc. dr. Eva Tavčar 3 4 7
prof. dr. Tihomir Tomašič 1 7 8
doc. dr. Jurij Trontelj 0 2 2
izr. prof. dr. Urban Švajger 0 2 2
izr. prof. dr. Tomaž Vovk 0 5 5
izr. prof. dr. Simon Žakelj 2 2 4
izr. prof. dr. Lovro Žiberna 0 1 1
izr. prof. dr. Nace Zidar 0 0 0
doc. dr. Špela Zupančič 1 4 5
izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk 5 4 9