# Tip diplome Naslov Mentor/-ica
1 EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8 prof. dr. Marko Anderluh
2 EMŠ Farmacija Sintezna naloga prof. dr. Aleš Obreza
3 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
4 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
5 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
6 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
7 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
8 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
9 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
10 EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur doc. dr. Rok Frlan
11 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze prof. dr. Marko Anderluh
12 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
13 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
14 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
15 EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
16 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
17 EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
18 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
19 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico prof. dr. Žiga Jakopin
20 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 prof. dr. Žiga Jakopin
21 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov prof. dr. Žiga Jakopin
22 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
23 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
24 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
25 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
26 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 prof. dr. Žiga Jakopin
27 Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled) prof. dr. Žiga Jakopin
28 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba dabigatrana kot antikoagulacijskega sredstva v pogojih doc. dr. Mojca Božič Mijovski
29 EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina doc. dr. Damijan Knez
30 EMŠ Farmacija Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
31 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
32 EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
33 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
34 EMŠ Farmacija Predklinični razvoj zdravil - in vitro modeli prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
35 Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje kozmetičnih izdelkov prof. dr. Mirjana Gašperlin
36 EMŠ Farmacija Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev izr. prof. dr. Izidor Sosič
37 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem. prof. dr. Albin Kristl
38 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije prof. dr. Albin Kristl
39 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°) prof. dr. Albin Kristl
40 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja doc. dr. Rok Frlan
41 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
42 EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA doc. dr. Stane Pajk
43 EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo doc. dr. Stane Pajk
44 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
45 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
46 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni prof. dr. Stanislav Gobec
47 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
48 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava disperzibilne formulacije vitamina C s podaljšanim sproščanjem izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
49 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
50 EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo) izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
51 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
52 EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
53 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
54 EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur izr. prof. dr. Petra Kocbek
55 EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar
56 EMŠ Farmacija Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskega tipa zaviralca mikobakterijskega encima InhA doc. dr. Stane Pajk
57 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
58 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
59 Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav prof. dr. Marija Sollner Dolenc
60 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni doc. dr. Damijan Knez
61 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni doc. dr. Damijan Knez
62 EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
63 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
64 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
65 EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
66 EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
67 EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
68 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
69 EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka prof. dr. Janko Kos
70 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
71 EMŠ Farmacija Iskanje biokemijskih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID19 prof. dr. Janja Marc
72 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Iskanje biokemisjkih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID190 prof. dr. Janja Marc
73 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
74 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
75 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
76 EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
77 EMŠ Farmacija Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 prof. dr. Borut Božič
78 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 prof. dr. Borut Božič
79 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
80 EMŠ Farmacija Korelacija nivojev ustekinumaba z biološkimi označevalci vnetja pri bolnikih z ulceroznim kolitisom izr. prof. dr. Saša Čučnik
81 EMŠ Farmacija Korelacija nivojev ustekinumaba z biološkimi označevalci vnetja pri bolnikih s Crohnovo boleznijo izr. prof. dr. Saša Čučnik
82 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv časovnega okna vzorčenja na variabilnost koncetracij ustekinumaba izr. prof. dr. Saša Čučnik
83 EMŠ Farmacija Povezave sočasenga zdravljenja z zdravili z izidi bolnikov z rakom pljuč, zdravljenih z zaviralci imunskih kontrolnih točk na Kliniki Golnik doc. dr. Lea Knez
84 EMŠ Farmacija Izidi zdravljenja bolnikov z razsejanim rakom pljuč, zdravljenih na Kliniki Golnik z zaviralci imunskih kontrolnih točk v drugi liniji zdravljenja doc. dr. Lea Knez
85 EMŠ Farmacija Meta-analiza opazovalnih raziskav učinkovitosti in varnosti zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč doc. dr. Lea Knez
86 EMŠ Farmacija Sinteza fluorescentmo označenih substratov (UDP) za encime izr. prof. dr. Janez Mravljak
87 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Verifikacija metode za določanje krioglobulinov izr. prof. dr. Saša Čučnik
88 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
89 EMŠ Farmacija Optimizacija Suzuki reakcije na pirimidinskih analogih za sintezo modulatorjev Tollu podobnih receptorjev izr. prof. dr. Matej Sova
90 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
91 EMŠ Farmacija Vrednotenje modulatorjev prekomernega izločanja citokinov in vitro prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
92 EMŠ Farmacija Vloga encima IMPDH v terapiji s tiopurini prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
93 EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
94 EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev z zaviralci ionskih kanalov izr. prof. dr. Petra Kocbek
95 EMŠ Farmacija Načrtovanje in izdelava NV za oralni vnos cepiv izr. prof. dr. Petra Kocbek
96 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic doc. dr. Sergej Pirkmajer
97 EMŠ Farmacija Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem prof. dr. Marija Sollner Dolenc
98 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem prof. dr. Marija Sollner Dolenc
99 EMŠ Farmacija Vrednotenje endokrinega delovanja alternativ bisfenola A prof. dr. Marija Sollner Dolenc
100 EMŠ Farmacija Analize izvlečkov konoplje izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač
101 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mRNA v urinskih izvenceličnih veziklih bolnikov s Fabryjevo boleznijo izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
102 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza DNA v urinskih zunajceličnih veziklih izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
103 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Detekcija patogena v brisu nazofarinksa s sekvenciranjem na nanopori in metagenomska analiza izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
104 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava potrditvenih genetskih metod za diagnosticiranje spinalne mišične atrofije izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
105 Kozmetologija UN - 1. stopnja Analiza obvestil o kozmetičnih izdelkih RAPEX prof. dr. Mirjana Gašperlin
106 Kozmetologija UN - 1. stopnja Kozmetika in socialna omrežja prof. dr. Mirjana Gašperlin
107 Kozmetologija UN - 1. stopnja tatuji prof. dr. Mirjana Gašperlin
Legenda:
# Mentor/-ica Tip Naslov Veljavnost Faza
1 EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje trikomponentne ko-procesirane pomožne snovi 22.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
2 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov
3 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Stabilnost formulacij s proteini začetek raziskovalnega dela
4 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga določene skupine kozmetičnih izdelkov začetek raziskovalnega dela
5 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost formulacij s proteini začetek raziskovalnega dela
6 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj metod za napovedovanje koloidne stabilnosti visokokoncentriranih formulacij z monoklonskimi protitelesi 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
7 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje peroralnih liofilizatov na osnovi encimsko obdelane želatine 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
8 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga izdelkov za pospeševanje rasti las in trepalnic 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
9 doc. dr. Alenka Šmid Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Validacija metode za določanje aktivnosti TPMT s 6-TG
10 doc. dr. Alenka Šmid Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Metaboliti 6MP pri bolnikih z ALL
11 doc. dr. Alenka Šmid EMŠ Farmacija Primerjava metod za določanje aktivnosti TPMT
12 izr. prof. dr. Aleš Berlec EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj rekombinantnih sevov bakterije Lactococcus lactis s sposobnostjo dostave proteinskih zaviralcev citokinske osi IL-23/IL-17 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
13 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8
14 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze
15 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev bakterijske giraze A začetek raziskovalnega dela
16 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza antagonistov receptorja FimH z alfa-D-manoziltriazolno strukturo 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
17 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Strukturno podprto načrtovanje in sinteza radiooznačenih antagonistov holecistokinin-2/gastrinskega receptorja z optimiziranim distančnikom 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
18 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj odnosa med strukturo in delovanjem pri novih zaviralcih bakterijskih topoizomeraz 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
19 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija sinteze izbranega zaviralca O-GlcNAc transferaze 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
20 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Nivo izražanja in aktivnosti katepsina X v procesu diferenciacije nevroblastomske celične linije 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
21 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Vloga cisteinske peptidaze katepsina X pri polarizaciji celic mikroglije 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
22 izr. prof. dr. Anja Pišlar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Rešetanje ligandov aminotransferaze razvejanih aminokislin kot zaviralcev proliferacije glioblastomskih matičnih celic 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
23 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje večfunkcionalnih spojin z uporabo celičnega modela Alzheimerjeve bolezni in vitro 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
24 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Nivo izražanja in aktivnost katepsina X v astrocitih C8-D1A 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
25 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje dvojnih zaviralcev butirilholin esteraze in z mitogenom aktivirane protein kinaze p38α v celicah mikroglije 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
26 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv PTH 1-34 na izražanje izbranih genov v osteoblastih
27 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Primerjava različnih režimov dodajanja teriparatida med osteogeno diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic
28 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija (10. sem) Pojavnost kratkoročnih neželenih učinkov mRNA-cepiv proti COVID-19 med delavci, zaposlenimi v zdravstveni dejavnosti v Sloveniji 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
29 doc. dr. Biljana Janković EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje trdne disperzije na osnovi hidroksipropilmetilceluloznega acetat sukcinata med raztapljanjem z uporabo naprednih tehnik elektronske mikroskopije 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
30 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija Mediji za ponazarjanje aplikacije s hrano (naprava 2)
31 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija Mediji za ponazarjanje aplikacije s hrano (pretočni sistem)
32 prof. dr. Marija Bogataj Industrijska farmacija - 2. stopnja Študij vpliva lastnosti hidroksipropilmetilceluloze na vzdrževanje prenasičenja in zaviranje obarjanja zdravilnih učinkovin 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
33 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza parametrov metode lipolize in vitro na osnovi raziskav, opisanih v literaturi 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
34 prof. dr. Borut Božič EMŠ Farmacija Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746
35 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnosti uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746
36 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični pregled objav o metodologijah v bioetiki v slovenskem jeziku od leta 1990 do 2020 začetek raziskovalnega dela
37 prof. dr. Borut Božič EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled regulative preiskovanja bioloških vzorcev za COVID - 19 v obdobju 2019 - 2021 v Republiki Sloveniji 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
38 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba dabigatrana kot antikoagulacijskega sredstva v pogojih
39 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa po zavrtju z nizkomolekularnim heparinom začetek raziskovalnega dela
40 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Sintezno biološki pristop k sprožitvi imunogene celične smrti za protitumorsko imunost (na KI v 2022) začetek raziskovalnega dela
41 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija (10. sem) Varnost in učinkovitost adukanumaba in drugih monoklonskih protiteles proti beta-amiloidu pri zdravljenju Alzheimerjeve bolezni 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
42 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje afinitete vezave represorja Tet na ciljno mesto DNA ob prisotnosti efektorja, podobnega transkripcijskemu aktivatorju (TALE) [A] 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
43 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Literaturni pregled kliničnega vrednotenja vektorskih cepiv proti infekcijskim boleznim 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
44 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje polimernih nano-cepiv za imunsko modulacijo tumorskega mikrookolja 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
45 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava usmerjene bakteriofagne knjižnice cikličnih peptidov in afinitetni izbor ligandov človeških imunoglobulinov G 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
46 izr. prof. dr. Bojan Doljak EMŠ Farmacija (10. sem) Implementacija regulatornih zahtev glede zagotavljanja varnosti v kliničnih in postmarketinških fazah razvoja zdravila 19.06.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
47 prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje kritičnih lastnosti in stabilnosti 3D-tiskanih tablet, pripravljenih s tehnologijo ciljnega nalaganja 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
48 prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in optimizacija polimernih mikrodelcev z elektrostatskim razprševanjem za nanos učinkovine s tiskom 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
49 prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava profilov nečistot ketoprofena v vzorcih, pripravljenih s tehnologijo iztiskanja talin in z diferenčno dinamično kalorimetrijo 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
50 prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje fizikalno-kemijske stabilnosti delcev s simvastatinom, izdelanih z metodo sušenja z razprševanjem za nanos učinkovine s tiskom 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
51 prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Votli nosilci kot nov pristop za vgrajevanje učinkovin v razvoju formulacij s 3D tiskanjem talin 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
52 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija Peptid amiloid beta - vpliv na izražanje profilina 1 v nevroblastomskih celicah (delo s celicami, izolacija RNA, real-time PCR)
53 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija Testiranje različno pripravljenih rastlinskih izvlečkov na celicah (začetek v jan/feb 2022)
54 prof. dr. Franc Vrečer Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava zahtev za pridobitev dovoljenj za promet z zdravili v izbranih državah - nadaljevanje
55 prof. dr. Franc Vrečer Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv procesnih parametrov kompaktiranja, mletja in sestave kompaktatov na tabletabilnost, kompresibilnost in kompaktibilnost pripravljenih granulatov 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
56 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem
57 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur
58 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja
59 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem
60 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev MurA s tetrazolnim skeletom začetek raziskovalnega dela
61 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza N-fenilaziridinskih zaviralcev encima MurA 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
62 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Računalniška analiza primernosti encima MurC za načrtovanje novih protibakterijskih učinkovin 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
63 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
64 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in vrednotenje lipofilnih N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev encima MurA 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
65 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje kislih N-substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev ligaze MurA 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
66 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje zaviralcev ligaze MurA z glukozaminskim skeletom 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
67 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj sintezne poti za pripravo derivatov glukozamina kot zaviralcev encima MurA 18.06.2022 zaključek raziskovalnega dela
68 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje kozmetičnih izdelkov
69 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Analiza obvestil o kozmetičnih izdelkih RAPEX
70 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Kozmetika in socialna omrežja
71 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja tatuji
72 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja vpliv sirotke in kozmetičnih izdelkih na lastnosti kože začetek raziskovalnega dela
73 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Proučevanje sestave, lastnosti in dostopnosti kozmetičnih izdelkov s peptidi 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
74 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Razvoj in vrednotenje stabilnosti šampona za lase s sirotko 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
75 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga kozmetičnih izdelkov z retinoidi za nego starane kože 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
76 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
77 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
78 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
79 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
80 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in biokemijsko vrednotenje novih kloracetamidnih kovalentnih zaviralcev encima MurA 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
81 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga kozmetike v Južni Koreji
82 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Industrijska farmacija - 2. stopnja Transdermalna dostava ZU - mikroigle (literaturni pregled)
83 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Industrijska farmacija - 2. stopnja Formulacije za subkutano aplikaciji
84 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Vrednotenje tekočih kristalov na osnovi lanenega in konopljinega olja in vivo
85 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Vrednotenje sproščanja peptidne učinkovine iz tekočih kristalov za subkutano aplikacijo
86 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj tekočih kristalov za subkutano aplikacijo
87 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Optimizacija sestave in fizikalno-kemijsko vrednotenje hidrogelov s tekočo sirotko 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
88 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje vpliva hidrogelov na transepidermalno izgubo vode in vitro 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
89 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in vrednotenje liotropnih tekočih kristalov na osnovi glicerol monooleata za subkutano aplikacijo 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
90 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Pregled stanja in mnenja ključnih deležnikov o avtomatih za izdajo zdravil začetek raziskovalnega dela
91 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija metode za preverjanje interaktivne zdravstvene pismenosti, povezane z zdravili 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
92 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uspešnosti slovenske klasifikacije in klasifikacije Pharmaceutical Care Network Europe za težave, povezane z zdravili, pri kodiranju kliničnih primerov 21.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
93 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Uvajanje sistema farmacevtov predpisovalcev: izkušnje iz tujine in pogledi splošne populacije, farmacevtov in zdravnikov v Sloveniji 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
94 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z masnim spektrometrom pri optimizaciji in vrednotenju sinteze hidroksamskih kislin 21.12.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
95 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza novih selektivnih zaviralcev topoizomeraze IIα s fenolnim ogrodjem 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
96 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in optimizacija metode za določanje kromatografskega hidrofobnega indeksa 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
97 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija Razvoj formulacije z iztiskanci talin
98 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija Granuliranje začetek raziskovalnega dela
99 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj trdnih disperzij s karvedilolom začetek raziskovalnega dela
100 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Študij vpliva povečevanja velikosti serije (scale-up) začetek raziskovalnega dela
101 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava lastnosti trdnih disperzij karvedilola s tremi mezoporoznimi nosilci, izdelanimi s sušenjem z razprševanjem 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
102 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje trdnih disperzij karvedilola z mezoporoznim nosilcem Syloid® 244FP izdelanih z uporabo infrardečega grelnika 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
103 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj populacijskega farmakokinetičnega modela takrolimusa pri bolnikih po presaditvi pljuč 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
104 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Statistična analiza raziskav bioekvivalence v programskem okolju R 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
105 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Napovedovanje koncentracij takrolimusa v polni krvi bolnikov po presaditvi pljuč z metodami strojnega učenja 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
106 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj pristopa za vrednotenje bioekvivalence z integriranim farmakokinetičnim modelom 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
107 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza povezanosti pogostosti predpisovanja in zastrupitev z zdravili z delovanjem na živčevje v Sloveniji 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
108 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Serumska koncentracija infliksimaba kot možni napovedni dejavnik za učinkovitost in varnost zdravljenja kronične vnetne črevesne bolezni 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
109 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka ovsa (Avena sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
110 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7
111 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Raziskovanje kemijskega prostora novih tripeptidnih agonistov NOD2
112 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza vsebnosti pesticidov v prehranskih dopolnilih rastlinskega izvora in vrednotenje njihove endokrine toksičnosti in silico
113 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico
114 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
115 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov
116 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
117 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
118 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
119 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
120 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
121 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled)
122 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7 20.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
123 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje izbranih analgetikov in njihovih halogeniranih transformacijskih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
124 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza učinkov izotiazolinonov na človekovo zdravje ter vrednotenje njihove toksičnosti in silico 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
125 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje endokrine aktivnosti izbranih pesticidov in silico in ugotavljanje njihove prisotnosti v zelenem čaju 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
126 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava ekotoksikološkega profila izbranih UV filtrov in silico 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
127 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Zagotavljanje integritete elektronskih zapisov in podatkov na laboratorijski farmacevtski procesni opremi 20.10.2019 prijava teme diplomske/magistrske naloge
128 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vpliva stabilizatorjev in vodotopnih dodatkov na mletje v krogličnem mlinu 20.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
129 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Reševanje problematike vizualnih napak filmsko obloženih tablet s funkcionalno oblogo 19.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
130 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava izražanja različnih mediatorjev vnetja v mezenhimskih matičnih/stromalnih celicah pri bolnikih brez in z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
131 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava sposobnosti mezenhimskih matičnih/stromalnih celic za tvorbo hialinega hrustanca v pogojih in vitro pri bolnikih z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
132 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava izražanja genov za imunomodulatorne molekule v mezenhimskih matičnih/ stromalnih celicah bolnikov z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
133 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija Določanje izražanja genov vpletenih v metabolizem tiopurinov pri bolnikih z ALL
134 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija Pregled in analiza spletnih ponudnikov farmakogenetskega testiranja
135 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza farmakogenetskih dejavnikov pri bolnikih z akutno limfoblastno levkemijo na terapiji s tiopurini 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
136 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mRNA v urinskih izvenceličnih veziklih bolnikov s Fabryjevo boleznijo
137 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza DNA v urinskih zunajceličnih veziklih
138 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Detekcija patogena v brisu nazofarinksa s sekvenciranjem na nanopori in metagenomska analiza
139 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava potrditvenih genetskih metod za diagnosticiranje spinalne mišične atrofije
140 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza sprememb v številu kopij genov, povezanih s hipogonadotropnim hipogonadizmom, z od ligacije odvisnim hkratnim pomnoževanjem sond 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
141 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Opredelitev genetskih sprememb pri bolnikih z von Willebrandovo boleznijo tipa 2 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
142 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Genetska variabilnost in dolžina telomerov kot označevalca odziva na zdravljenje raka dojk z obsevanjem 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
143 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Ovrednotenje bolnikovih izidov zdravljenja z zdravili po ambulantni ali hospitalni napotitvi v obravnavo kliničnemu farmacevtu UKC Maribor začetek raziskovalnega dela
144 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Raziskava vzorcev predpisovanja protimikrobnih zdravil pred in po epidemiji koronavirusne bolezni 19 začetek raziskovalnega dela
145 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza zdravljenja s kolistinom v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letih od 2016 do 2021 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
146 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Ocena ustreznosti zdravil za zdravljenje otrok z epilepsijo na ketogeni dieti z vidika vsebnosti ogljikovih hidratov 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
147 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Sistematični pregled metod in vitro za vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz intramuskularnih injekcij 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
148 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza post-covidnih zapletov pri bolnikih, hospitaliziranih na Nevrološkem oddelku ter Oddelku za bolezni ledvic in dializo Splošne bolnišnice Celje 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
149 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv kanabidiola na sečni mehur miši z eksperimentalno sproženim intersticijskim cistitisom 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
150 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Spremembe farmakoterapije pri bolnikih s srčnim popuščanjem ob odpustu iz Splošne bolnišnice Murska Sobota v letu 2020 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
151 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina
152 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
153 doc. dr. Damijan Knez Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
154 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje 2-kloro-1,3-benzotiazolnih kovalentnih fragmentov 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
155 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in vrednotenje večfunkcionalnih ligandov z delovanjem na adrenergične receptorje in holin esteraze 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
156 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza na pomalidomidu temelječih himernih razgrajevalcev monoamin oksidaze A 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
157 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Sistematični pregled raziskav učinkov zdravljenja z zaviralci protonske črpalke na izide sistemskega zdravljenja raka
158 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Opis podatkovnih zbirk o zdravilih in bolezni in pregled njihove uporabe v slovenskih bolnišnicah
159 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Ocena klinično pomembnih interakcij med zdravili za zdravljenje raka in zaviralci protonske črpalke kot soglasje strokovnega panela
160 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Primerjava podatkov o interakcijah zdravil za zdravljenje raka v različnih virih podatkov
161 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Neželeni učinki zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju bolnikov z rakom pljuč na Kliniki Golnik
162 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Povezave sočasenga zdravljenja z zdravili z izidi bolnikov z rakom pljuč, zdravljenih z zaviralci imunskih kontrolnih točk na Kliniki Golnik
163 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Izidi zdravljenja bolnikov z razsejanim rakom pljuč, zdravljenih na Kliniki Golnik z zaviralci imunskih kontrolnih točk v drugi liniji zdravljenja
164 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Meta-analiza opazovalnih raziskav učinkovitosti in varnosti zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč
165 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Zdravljenje z zdravili za obstruktivne pljučne bolezni pri bolnikih z novo odkritim nedrobnoceličnim rakom pljuč na Kliniki Golnik 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
166 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Raziskava možnosti racionalizacije režima odmerjanja pembrolizumaba pri zdravljenju napredovalega nedrobnoceličnega raka pljuč 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
167 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Nanovlakna in celjenje ran
168 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur
169 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev z zaviralci ionskih kanalov
170 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Načrtovanje in izdelava NV za oralni vnos cepiv
171 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Nanodelci TiO2 in ZnO v kozmetiki začetek raziskovalnega dela
172 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Vgrajevanje zdravilnih učinkovin v magnetne nanodelce začetek raziskovalnega dela
173 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Proučevanje vpliva vgrajene učinkovine na lastnosti hidrofilnih nanovlaken začetek raziskovalnega dela
174 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje tehnološkega postopka izdelave gela za oko na osnovi polikarbofila in hidroksipropilmetilceluloze 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
175 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje elektrostatsko sukanih nanovlaken na osnovi hitosana ali alginata 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
176 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje senzoričnih lastnosti hidrogela z izvlečkom bele jelke
177 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Analize hidrolatov rožmarina
178 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Analize izvlečkov konoplje
179 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled rastlinskih izvlečkov, olj in masel za nego kože z atopijskim dermatitisom 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
180 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled ponudbe izbranih hidrolatov na slovenskem trgu in analiza sestave hidrolata laškega smilja (Helichrysum italicum) 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
181 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje senzoričnih lastnosti lastno izdelanega trdnega šampona za lase s površinsko aktivnimi snovmi naravnega izvora 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
182 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza sestave hidrolatov izbranih vrst sivke (Lavandula sp.) in vrtnice (Rosa sp.) 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
183 prof. dr. Janko Kos EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka
184 prof. dr. Janko Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija imunocitokemičnih barvanj na citoloških vzorcih z uporabo detekcijskih sistemov OptiView DAB in Envision FLEX 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
185 prof. dr. Janko Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Tarče cistatina F v človeški mikrogliji 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
186 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uporabe vprašalnika in metode štetja osnovnih enot zdravil za vrednotenje sodelovanja pacientov s hipertenzijo 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
187 prof. dr. Mitja Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Ovrednotenje značilnosti predpisovalcev ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
188 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj klepetalnega robota na temo zdravljenja z zdravili za laično javnost: zagotavljanje vsebinske veljavnosti 28.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
189 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Krovni pregled raziskav sistemov za podporo kliničnemu odločanju o zdravljenju z zdravili 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
190 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje sistemske ureditve in izvajanja programov zgodnjega dostopa do zdravil in donacij zdravil v Sloveniji 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
191 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Pripravljenost laične javnosti na uvedbo in uporabo e-zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
192 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Farmakoepidemiološka raziskava ambulantnega predpisovanja zdravil otrokom v obdobju od 2015 do 2019 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
193 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Raziskava stroškov zdravljenja z zdravili v času hospitalizacije na Kliniki Golnik 18.11.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
194 prof. dr. Samo Kreft EMŠ Farmacija (10. sem) Ugotavljanje vsebnosti tropanskih alkaloidov v tradicionalnih pripravkih iz kranjske bunike (Scopolia carniolica) 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
195 prof. dr. Albin Kristl Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem.
196 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije
197 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°)
198 prof. dr. Julijana Kristl Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje polimernih nanovlaken z vgrajenim ekstraktom Cannabis sativa L. 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
199 doc. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava gibanja reguliranih cen podobnih in inovativnih bioloških zdravil v Republiki Sloveniji do leta 2021 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
200 doc. dr. Igor Locatelli Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv različnih dejavnikov na čas dekalcinacije kostnih tkivnih vzorcev 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
201 doc. dr. Marija Nika Lovšin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja stematični pregled uporabe induciranih pluripotentnih matičnih celic za zdravljenje Parkinsonove in Alzheimerjeve bolezni
202 doc. dr. Marija Nika Lovšin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv spremenjenega izražanja genov FUBP3 in ANAPC1 na diferenciacijo človeških osteosarkomskih celic HOS in mezenhimskih matičnih celic 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
203 doc. dr. Marija Nika Lovšin EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava celičnih linij HeLa z izbitima genoma APOBEC3A in APOBEC3B 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
204 doc. dr. Marija Nika Lovšin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv prekomernega izražanja strukturnih proteinov M, N, S in E ter pomožnega proteina ORF6 virusa SARS-CoV-2 na izražanje genov iz družine APOBEC v človeških celičnih linijah HuH-7 in HeLa 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
205 doc. dr. Marija Nika Lovšin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv izbitja gena FUBP3 in prekomernega izražanja gena fubp3 cebrice v človeških osteosarkomskih celicah na njihovo osteogeno diferenciacijo 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
206 doc. dr. Marija Nika Lovšin EMŠ Farmacija (10. sem) Ocena vpliva G-kvadrupleksa v promotorju gena TNFSF11 na njegovo aktivnost 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
207 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro.
208 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3
209 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1.
210 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije.
211 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije
212 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti.
213 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vezave bisfenolov na estrogenski receptor alfa s farmakofornimi modeli in virtualnim rešetanjem 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
214 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje smernic za neklinične varnostne študije, namenjene podpori razvoja pediatričnih zdravil 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
215 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje varnosti prehranskih dopolnil s preseženimi priporočenimi dnevnimi odmerki vitaminov B12, C, D in K 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
216 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled v nosečnosti kontraindiciranih zdravilnih učinkovin ter alternativnih metod za vrednotenja njihove reproduktivne toksičnosti 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
217 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje varnosti dermalne in sistemske uporabe retinoidov v nosečnosti 22.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
218 prof. dr. Mojca Lunder EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava porotvornih proteinov stiholizina I in II ter njunih mutant za vrednotenje z mikroskopijo na atomsko silo 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
219 doc. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv okužbe s SARS-CoV-2 na energijsko presnovo monocitov, izoliranih iz krvi odraslih bolnikov z akutnim ali dolgotrajnim potekom COVID-19 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
220 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Iskanje biokemijskih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID19
221 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Iskanje biokemisjkih in genetskih označevalcev težavnega prebolevanja COVID190
222 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
223 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
224 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
225 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
226 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost serumskih ravni feritina z načinom prebolevanja covid 19 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
227 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv izbitja gena MPP7 na razvoj in aktivnost človeške osteosarkomske celične linije 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
228 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje rutenijevih kinazolinskih kompleksov kot induktorjev celične smrti 17.06.2018 prijava teme diplomske/magistrske naloge
229 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zavrtja sinteze holesterola na cirkadiano uro 22.02.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
230 izr. prof. dr. Martina Gobec Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Biološko vrednotenje himernih molekul kot modulatorjev O-GlcNAc transferaze in vitro 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
231 prof. dr. Matjaž Jeras Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje krvne skupine Duffy z metodo verižne reakcije s polimerazo v realnem času v primerih imunohematološko neopredeljivih rezultatov za antigen Fy(b) 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
232 prof. dr. Matjaž Jeras EMŠ Farmacija (10. sem) Varnost in učinkovitost monoklonskih protiteles za zdravljenje covid-19: sistematični pregled objavljenih raziskav in meta-analiza 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
233 prof. dr. Matjaž Jeras Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava učinkovitosti uporabe brisa nosnega dela žrela in sline pri odkrivanju različic delta in omikron SARS-CoV-2 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
234 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Predklinični razvoj zdravil - in vitro modeli
235 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje modulatorjev prekomernega izločanja citokinov in vitro
236 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vloga encima IMPDH v terapiji s tiopurini
237 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije
238 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Sinteza fluorescentmo označenih substratov (UDP) za encime
239 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje polifenolnih antioksidantov z metodo antioksidativne kapacitete redukcije bakrovih(II) ionov 18.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
240 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pregled urinskih bioloških označevalcev Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
241 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled vpliva resveratrola na potek sladkorne bolezni tipa 2 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
242 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled izidov raziskav o vlogi vitamina D pri sladkorni bolezni tipa 2 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
243 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Kinetika pretvorbe trans-resveratrola v cis izomer znotraj mikroemulzij 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
244 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled literature o antioksidativnih učinkih koencima Q10 pri srčno-žilnih bolnikih 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
245 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza novih biološko aktivnih molekul (jesen 2022)
246 prof. dr. Aleš Obreza Industrijska farmacija - 2. stopnja Sintezna naloga
247 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sintezna naloga
248 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza in olfaktorno vrednotenje derivatov evgenola in izoevgenola začetek raziskovalnega dela
249 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza piperazin-1-karbohidrazidnih zaviralcev človeške nevtrofilne elastaze in proteinaze 3 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
250 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Kritični pregled zdravilnih pripravkov v Avstrijski provincialni farmakopeji iz leta 1794 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
251 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje označevalcev oksidativnega stresa, ditirozina in heksanoillizina v urinu otrok s spektrom avtističnih motenj 18.01.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
252 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen določanja razmerja triptofana in kinurenina v urinu otrok z motnjo avtističnega spektra 22.02.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
253 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen koncentracije prokalcitonina v serumu pri pacientih okuženih s SARS-CoV-2 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
254 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Povečano izločanje porfirinov v urinu otrok z motnjami avtističnega spektra in korelacija z resnostjo razvojnega zaostanka 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
255 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje nekaterih označevalcev oksidativnega stresa pri pacientih z napredovalim rakom trebušne slinavke 21.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
256 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje troponina I in kopeptina kot preskus strategije dvojnega označevalca v diagnostiki akutnega miokardnega infarkta 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
257 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje plazemske koncentracije feritina pri bolnikih s covid-19 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
258 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava koncentracij vitamina D in vezalnega proteina za vitamin D v serumih premenopavzalnih in postmenopavzalnih žensk 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
259 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA
260 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo
261 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazinskega tipa zaviralca mikobakterijskega encima InhA
262 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih označevalcev bakterijskega biofilma začetek raziskovalnega dela
263 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza okoljsko občutljivih fluorescenčnih sond na osnovi nilsko rdečega za označevanje lipidnih membran 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
264 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje fluorescenčnih sond na osnovi kumarina in lantanidnih kompleksov za označevanje lipofilnih struktur 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
265 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza derivatov 1,2,3,4-tetrahidropirolo[1,2-a]pirazina kot zaviralcev mikobakterijskega encima InhA 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
266 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza okoljsko občutljivih fluorescenčnih sond na osnovi stirila, primernih za označevanje bioloških membran 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
267 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje razgradnje izbranih komercialno dostopnih površinsko aktivnih snovi po izpostavitvi različnim stresnim pogojem 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
268 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj hitre generične metode za analizo monoklonskih protiteles s kapilarno gelsko elektroforezo z uporabo načrtovanja z vgrajeno kakovostjo 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
269 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava knjižnice spojin z dvakratno z bakrom(I) katalizirano 1,3-dipolarno cikloadicijo med terminalnimi alkini in organskimi azidi 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
270 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv bioizosterne zamenjave pirazola s triazolom na zaviralno delovanje tetrahidropiranskih zaviralcev InhA 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
271 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Spremljanje razpada polisorbatov 20 in 80 v različnih placebo formulacijah s tekočinsko kromatografijo ter jedrsko magnetno resonanco 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
272 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Ocena ustreznosti analiznih postopkov za vrednotenje stabilnosti natrijevega pantoprazolata 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
273 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv zamenjave triptofana s kumarinom na zaviralno aktivnost butirilholin esteraze pri zaviralcih s triptofanskim skeletom 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
274 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Direktna sinteza sin-1,3-diolov iz arilacetofenonov in acetilen magnezijevega bromida 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
275 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija in validacija reverznofazne tekočinske kromatografske metode za analizo trans-cinamaldehida in njegovih nečistot 17.12.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
276 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
277 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
278 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
279 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
280 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
281 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
282 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
283 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet začetek raziskovalnega dela
284 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Izdelava orodisperzibilne tablete s tiaminijevim kloridon začetek raziskovalnega dela
285 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet začetek raziskovalnega dela
286 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje lastnosti delcev, izdelanih s kristalizacijo paracetamola v suspenziji pomožne snovi, in iz njih izdelanih tablet 15.09.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
287 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s koprocesirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
288 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje stisljivosti najpogosteje uporabljenih polnil za direktno stiskanje 18.06.2022 zaključek raziskovalnega dela
289 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje kompatibilnosti paracetamola in ibuprofena v binarnih zmeseh s pomožnimi snovmi z uporabo diferenčne dinamične kalorimetrije 21.09.2022 zaključek raziskovalnega dela
290 izr. prof. dr. Helena Podgornik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Prepoznava cirkulirajočih endotelijskih celic in endotelijskih prekurzorskih celic s pretočno citometrijo 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
291 izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje plazemske koncentracije emicizumaba na osnovi prilagojene enostopenjske metode za določanje faktorja VIII 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
292 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in uporaba kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil s kolagenom na slovenskem tržišču 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
293 prof. dr. Robert Roškar EMŠ Farmacija (10. sem) Stresno testiranje stabilnosti hidrofilnih vitaminov 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
294 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava rezultatov dveh različnih analiznih kompletov za določanje koncentracije ustekinumaba z imunokemijskim principom v korelaciji z vnetnimi parametri
295 izr. prof. dr. Saša Čučnik EMŠ Farmacija Korelacija nivojev ustekinumaba z biološkimi označevalci vnetja pri bolnikih z ulceroznim kolitisom
296 izr. prof. dr. Saša Čučnik EMŠ Farmacija Korelacija nivojev ustekinumaba z biološkimi označevalci vnetja pri bolnikih s Crohnovo boleznijo
297 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv časovnega okna vzorčenja na variabilnost koncetracij ustekinumaba
298 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Verifikacija metode za določanje krioglobulinov
299 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic
300 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav
301 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem
302 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem
303 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Vrednotenje endokrinega delovanja alternativ bisfenola A
304 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Vpliv bisfenolov na moduliranje imunskega odgovora začetek raziskovalnega dela
305 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Ugotavljanje genostoksičnosti izbranih spojin začetek raziskovalnega dela
306 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in ocena varnosti kozmetičnih sestavin v izdelkih, namenjenih negi nog začetek raziskovalnega dela
307 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev človeške DNA topoizomeraze IIalfa začetek raziskovalnega dela
308 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Napoved vezave zaviralcev gorenja na izbrane jedrne hormonske receptorje in silico 15.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
309 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj in optimizacija obdelave tkiv za histološke analize z uporabo 2-propanola 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
310 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Zloraba različnih psihoaktivnih snovi med študenti slovenskih univerz, pred in med pandemijo SARS-CoV-2 18.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
311 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Učinki bisfenola A in njegovih analogov na imunski sistem in vitro 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
312 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sestava in varnost kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
313 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv nekaterih novih sintetičnih kanabinoidov in katinonov na izbrane ionske kanale v srcu 21.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
314 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev
315 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza himernih razgrajevalcev kinaze TAK1 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
316 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija (10. sem) Modifikacija strukture liganda za protein Bcl-2 in njegova vgradnja v himerni razgrajevalec 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
317 izr. prof. dr. Izidor Sosič Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje benzenkarboksamidnega tipa ligandov za cereblon 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
318 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
319 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem
320 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem
321 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
322 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
323 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Optimizacija Suzuki reakcije na pirimidinskih analogih za sintezo modulatorjev Tollu podobnih receptorjev
324 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
325 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imumodulatornim delovanjem začetek raziskovalnega dela
326 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin začetek raziskovalnega dela
327 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza novih piperidinskih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 začetek raziskovalnega dela
328 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza cikličnih aminskih derivatov izoksazolo[5,4-d]pirimidina z delovanjem na Tollu podobne receptorje 7 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
329 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic 16.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
330 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Ali zaviranje sinteze holesterola premakne cirkadiano uro človeških jetrnih celic? 15.09.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
331 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza aciliranih derivatov epigalokatehingalata in analiza njihove stabilnosti v prisotnosti sesalskih celic 21.01.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
332 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Grobozrnate simulacije molekulske dinamike za preučevanje kompleksiranja različnih polietileniminov z malo interferenčno RNA 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
333 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava učinkovitosti in varnosti tofacitiniba in adalimumaba pri zdravljenju revmatoidnega artritisa 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
334 doc. dr. Eva Tavčar Industrijska farmacija - 2. stopnja Topnost kurkumina v farmacevtskih vehiklih začetek raziskovalnega dela
335 doc. dr. Eva Tavčar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv temperature, časa in topila na vsebnost kanabinoidov v etanolnem ekstraktu posušene droge cvetov industrijske konoplje pri koncentriranju z zamrzovanjem začetek raziskovalnega dela
336 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv temperature, časa in ultrazvočne homogenizacije na vsebnost kanabinoidov v etanolnem ekstraktu cvetov industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
337 doc. dr. Eva Tavčar Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka konoplje (Cannabis Sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
338 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
339 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
340 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence
341 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
342 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
343 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand
344 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov
345 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem
346 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 začetek raziskovalnega dela
347 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje selektivnih zaviralcev Hsp90beta in TRAP1 začetek raziskovalnega dela
348 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje derivatov 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazola kot zaviralcev C-končne domene Hsp90 začetek raziskovalnega dela
349 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s triazolnim ogrodjem začetek raziskovalnega dela
350 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Biološko vrednotenje protirakavega delovanja zaviralcev C-končne domene Hsp90 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
351 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vezave zaviralcev Hsp90 v alosterično vezavno mesto izoform Hsp90α in Hsp90β z molekulskim sidranjem 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
352 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza furanskih zaviralcev napetostno odvisnih ionskih kanalov Kv1.3 s protirakavim delovanjem 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
353 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza 3-tiofenskih zaviralcev mitohondrijskih ionskih kanalčkov Kv1.3 kot protirakavih učinkovin 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
354 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 s triazolnim osnovnim skeletom 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
355 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza derivatov enantiomerno čistih 2-trifluorometilalkoholov kot zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
356 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vezave zaviralca bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV s sidranjem in simulacijami molekulske dinamike 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
357 doc. dr. Jurij Trontelj Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in validacija metode za merjenje protimikrobnih učinkovin v površinskih vodah s tekočinsko kromatografijo s tandemsko masno spektrometrijo 18.02.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
358 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Simulacija migracijskega motoričnega kompleksa na napravi za posnemanje gibanja želodca 19.03.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
359 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija občutljive metode za merjenje koncentracij idarubicina in idarubicinola v plazemskih vzorcih bolnikov na transarterijski kemoembolizacijski terapiji 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
360 izr. prof. dr. Urban Švajger Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ovrednotenje osnovnih funkcijskih sposobnosti celične imunosti pri mladih in starih miškah 19.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
361 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Klinično in finančno vrednotenje intervencij kliničnega farmacevta v psihiatrični bolnišnici Ormož 24.10.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
362 izr. prof. dr. Tomaž Vovk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj bioanalizne metode za določanje plazemskih koncentracij protimikrobnih učinkovin s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti 15.04.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
363 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava literaturnih podatkov o permeabilnosti in vitro in transdermalni absorpciji učinkovin in vivo 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
364 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje uporabnosti linearnega pH-gradienta za kromatografsko določitev konstante disociacije 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
365 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija (10. sem) Določanje termodinamske topnosti in permeabilnostnega koeficienta zaviralcev bakterijskih giraz B in topoizomeraz IV 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
366 doc. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv izbranih zdravilnih učinkovin na citotoksično delovanje dopamina na človeške endotelijske celice in podganje astrocite 17.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
367 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
368 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
369 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
370 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
371 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
372 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
373 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza N-metiliranih derivatov N-fenilpirolamidov kot zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze II 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
374 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza analogov deksrazoksana kot zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze II 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
375 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje N-(2-benziloksi)fenilpirolamidnih zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
376 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza arilsulfonamidov kot zaviralcev napetostno odvisnih natrijevih kanalčkov Nav1.3 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
377 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Razvoj nanostrukturiranih lipidnih delcev začetek raziskovalnega dela
378 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Izolacija in karakterizacija novih probiotičnih sevov začetek raziskovalnega dela
379 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Razvoj nanovlaken iz različnih polimerov začetek raziskovalnega dela
380 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj mikrodelcev z elektrostatskim razprešvanjem začetek raziskovalnega dela
381 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv formulacijskih in procesnih parametrov elektrostatskega razprševanja na lastnosti polikaprolaktonskih delcev s simvastatinom 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
382 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Liofilizacija nanostrukturiranih lipidnih nosilcev s težko topno učinkovino 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
383 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv formulacijskih in procesnih parametrov elektrostatskega sukanja na preživetje bakterij rodu Stenotropomonas v nanovlaknih 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
384 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv stabilizatorjev na preživetje bakterij rodu Staphylococcus v nanovlaknih 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
385 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in vrednotenje nanovlaken iz zeina in polivinilpirolidona z vgrajenima kurkuminom in linolensko kislino za lokalno zdravljenje paradontalne bolezni 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
386 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Formuliranje in situ gelirajočih lipidnih formulacij
387 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava disperzibilne formulacije vitamina C s podaljšanim sproščanjem
388 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
389 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo)
390 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv hipromeloze kot veziva na pretvorbo tekočega samo-mikroemulgirajočega sistema v trdno farmacevtsko obliko z vlažnim granuliranjem 20.05.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
391 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv sestave samo-mikroemulgirajočega sistema in deleža vodne faze v disperziji za granuliranje, na lastnosti zrnc izdelanih z vlažnim granuliranjem 18.06.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
392 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kozmetičnih izdelkov za zaščito kože pred onesnaževali v okolju 26.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
393 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje liotropnih tekočih kristalov na osnovi glicerol monolinoleata za subkutano aplikacijo 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
Mentor/-ica št. dodeljenih tem št. potrjenih tem na senatu UL FFA skupno število aktivnih tem
0 1 1
izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar 3 3 6
doc. dr. Alenka Šmid 3 0 3
izr. prof. dr. Aleš Berlec 0 1 1
prof. dr. Marko Anderluh 1 4 5
izr. prof. dr. Anja Pišlar 0 6 6
izr. prof. dr. Barbara Ostanek 2 1 3
doc. dr. Biljana Janković 0 1 1
prof. dr. Marija Bogataj 2 2 4
prof. dr. Borut Božič 1 1 2
doc. dr. Mojca Božič Mijovski 1 0 1
izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič 1 5 6
izr. prof. dr. Bojan Doljak 0 1 1
prof. dr. Rok Dreu 0 5 5
doc. dr. Urša Pečar Fonović 2 0 2
prof. dr. Franc Vrečer 1 1 2
doc. dr. Rok Frlan 1 7 8
prof. dr. Mirjana Gašperlin 1 3 4
prof. dr. Stanislav Gobec 0 1 1
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž 6 3 9
doc. dr. Nejc Horvat 1 3 4
prof. dr. Janez Ilaš 0 3 3
izr. prof. dr. Ilija German Ilić 4 2 6
prof. dr. Iztok Grabnar 0 6 6
prof. dr. Žiga Jakopin 4 5 9
prof. dr. Janez Kerč 0 3 3
doc. dr. Janja Zupan 0 3 3
izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički 2 1 3
izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 0 0
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 3 3
izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos 2 6 8
doc. dr. Damijan Knez 0 3 3
doc. dr. Lea Knez 5 2 7
izr. prof. dr. Petra Kocbek 4 2 6
izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač 2 4 6
prof. dr. Janko Kos 0 2 2
prof. dr. Mitja Kos 0 8 8
prof. dr. Samo Kreft 0 1 1
prof. dr. Albin Kristl 0 0 0
prof. dr. Julijana Kristl 0 1 1
doc. dr. Igor Locatelli 0 2 2
doc. dr. Marija Nika Lovšin 1 5 6
prof. dr. Lucija Peterlin Mašič 0 5 5
prof. dr. Mojca Lunder 0 1 1
doc. dr. Lovro Žiberna 0 2 2
prof. dr. Janja Marc 0 2 2
izr. prof. dr. Martina Gobec 0 3 3
prof. dr. Matjaž Jeras 0 3 3
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan 0 0 0
izr. prof. dr. Janez Mravljak 0 6 6
prof. dr. Aleš Obreza 3 2 5
prof. dr. Joško Osredkar 0 8 8
doc. dr. Stane Pajk 1 13 14
prof. dr. Odon Planinšek 3 4 7
izr. prof. dr. Helena Podgornik 0 1 1
izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan 0 1 1
prof. dr. Robert Roškar 0 2 2
izr. prof. dr. Saša Čučnik 1 0 1
doc. dr. Sergej Pirkmajer 0 1 1
prof. dr. Marija Sollner Dolenc 4 6 10
izr. prof. dr. Izidor Sosič 0 3 3
izr. prof. dr. Matej Sova 3 1 4
prof. dr. Borut Štrukelj 0 4 4
doc. dr. Eva Tavčar 2 2 4
izr. prof. dr. Tihomir Tomašič 4 7 11
doc. dr. Jurij Trontelj 0 3 3
izr. prof. dr. Urban Švajger 0 1 1
izr. prof. dr. Tomaž Vovk 0 2 2
izr. prof. dr. Simon Žakelj 0 3 3
izr. prof. dr. Nace Zidar 0 4 4
doc. dr. Špela Zupančič 4 5 9
izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk 1 4 5