# Tip diplome Naslov Mentor/-ica
1 EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8 prof. dr. Marko Anderluh
2 Kozmetologija UN - 1. stopnja proučevanje sestave izbranega eteričnega olja (predvidoma spomladi 2022) prof. dr. Aleš Obreza
3 EMŠ Farmacija Naloga s področja zgodovine farmacije prof. dr. Aleš Obreza
4 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
5 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
6 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
7 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
8 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
9 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
10 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
11 EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur doc. dr. Rok Frlan
12 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze prof. dr. Marko Anderluh
13 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
14 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
15 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
16 EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
17 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
18 EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
19 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov izr. prof. dr. Tihomir Tomašič
20 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico izr. prof. dr. Žiga Jakopin
21 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 izr. prof. dr. Žiga Jakopin
22 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov izr. prof. dr. Žiga Jakopin
23 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja izr. prof. dr. Žiga Jakopin
24 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja izr. prof. dr. Žiga Jakopin
25 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja izr. prof. dr. Žiga Jakopin
26 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja izr. prof. dr. Žiga Jakopin
27 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 izr. prof. dr. Žiga Jakopin
28 Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled) izr. prof. dr. Žiga Jakopin
29 EMŠ Farmacija Sinteza protibakterijskih učinkovin - inhibitorji biosinteze celične stene C. difficile izr. prof. dr. Janez Mravljak
30 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa po zavrtju z nizkomolekularnim heparinom doc. dr. Mojca Božič Mijovski
31 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba dabigatrana kot antikoagulacijskega sredstva v pogojih doc. dr. Mojca Božič Mijovski
32 EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina doc. dr. Damijan Knez
33 EMŠ Farmacija Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
34 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
35 EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
36 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
37 EMŠ Farmacija Farmakogenetika tiopurinov prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
38 EMŠ Farmacija Predklinični razvoj zdravil - in vitro modeli prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
39 Kozmetologija UN - 1. stopnja Personalizirana kozmetika prof. dr. Mirjana Gašperlin
40 Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje kozmetičnih izdelkov prof. dr. Mirjana Gašperlin
41 EMŠ Farmacija Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev doc. dr. Izidor Sosič
42 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem. prof. dr. Albin Kristl
43 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije prof. dr. Albin Kristl
44 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°) prof. dr. Albin Kristl
45 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja doc. dr. Rok Frlan
46 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem doc. dr. Rok Frlan
47 EMŠ Farmacija Sintezno biološki pristop k sprožitvi imunogene celične smrti za protitumorsko imunost (na KI v 2022) izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
48 EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA doc. dr. Stane Pajk
49 EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo doc. dr. Stane Pajk
50 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
51 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
52 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni prof. dr. Stanislav Gobec
53 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
54 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava disperzibilne formulacije vitamina C s podaljšanim sproščanjem izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
55 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
56 EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo) izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
57 EMŠ Farmacija Metabolomska analiza pediatričnih bolnikov z ALL na terapiji s tiopurini izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički
58 EMŠ Farmacija Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 izr. prof. dr. Matej Sova
59 EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 izr. prof. dr. Matej Sova
60 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 izr. prof. dr. Matej Sova
61 EMŠ Farmacija Vgrajevanje zdravilnih učinkovin v magnetne nanodelce izr. prof. dr. Petra Kocbek
62 EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur izr. prof. dr. Petra Kocbek
63 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje nanovlaken s slabo topno učinkovino izr. prof. dr. Petra Kocbek
64 EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar
Legenda:
# Mentor/-ica Tip Naslov Veljavnost Faza
1 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost visokokoncentriranih formulacij biofarmacevtikov
2 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Stabilnost formulacij s proteini začetek raziskovalnega dela
3 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga določene skupine kozmetičnih izdelkov začetek raziskovalnega dela
4 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Peroralni liofilizati začetek raziskovalnega dela
5 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija Viskoznost in stabilnost formulacij s proteini začetek raziskovalnega dela
6 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga kozmetičnih izdelkov s salicilno kislino za čiščenje in nego aknaste kože obraza 16.04.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
7 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Primerjava sestave izdelkov za pospeševanje rasti las in trepalnic 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
8 izr. prof. dr. Aleš Berlec EMŠ Farmacija Razvoj bakterij Lactococcus lactis s sposobnostjo izločanja ARS blokatorjev citokinskega receptorja IL-17R
9 doc. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Overjanje referenčnih vrednosti za 25-hidroksi in 1,25-dihidroksi vitamin D v človeškem serumu 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
10 doc. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Overjanje in primerjava seroloških metod za merjenje koncentracije specifičnih protiteles proti SARS-CoV-2 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
11 doc. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Overjanje referenčnih vrednosti tumorskega označevalca za prostato specifičnega antigena po starostnih skupinah 18.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
12 doc. dr. Aleš Jerin EMŠ Farmacija (10. sem) Določitev referenčnih vrednosti za serumsko koncentracijo protiteles proti SARS-CoV-2 po cepljenju 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
13 doc. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Overjanje in primerjava kvalitativnih seroloških metod za določanje protiteles IgM in IgG proti virusu SARS-CoV-2 18.06.2022 zaključek raziskovalnega dela
14 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze
15 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8
16 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze
17 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija sinteza in načrtovanje CCK2R antagonistov - neoznačenih vektorskih radiofarmakov začetek raziskovalnega dela
18 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze začetek raziskovalnega dela
19 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev bakterijske giraze A začetek raziskovalnega dela
20 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza antagonistov receptorja FimH z alfa-D-manoziltriazolno strukturo 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
21 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Vloga cisteinskih peptidaz v nevrodegeneraciji
22 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Nivo izražanja in aktivnosti cisteinske peptidaze katepsina X v procesu diferenciacije celic SH-SY5Y začetek raziskovalnega dela
23 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Vloga cisteinske peptidaze katepsina X pri polarizaciji mikroglije začetek raziskovalnega dela
24 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija Vloga cisteinskih katepsinov v nevrodegenerativnih boleznih poveznih z vnetjem začetek raziskovalnega dela
25 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Vpliv PTH na izražanje mikroRNA v kosteh
26 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv PTH 1-34 na izražanje izbranih genov v osteoblastih
27 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Primerjava različnih režimov dodajanja teriparatida med osteogeno diferenciacijo mezenhimskih matičnih celic
28 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Varnost cepiv proti COVID-19 v populaciji zdravstvenih delavcev
29 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost izbranih polimorfizmov gena za žilni endotelijski rastni dejavnik z mineralno kostno gostoto in visokim krvnim tlakom 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
30 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost polimorfizmov v genih FCGR3A, FCGR2A in IL12B z odzivom na zdravljenje Crohnove bolezni z ustekinumabom 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
31 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv genetskih dejavnikov na dovzetnost in resnost poteka COVID-19 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
32 doc. dr. Biljana Janković EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv lastnosti hipromeloze in velikosti delcev slabo topne učinkovine na hitrost sproščanja iz dvoplastnih ogrodnih tablet s tehnologijo direktnega stiskanja 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
33 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija Pregled in analiza metod in vitro lipolize
34 prof. dr. Marija Bogataj Industrijska farmacija - 2. stopnja Študij vpliva lastnosti hidroksipropilmetilceluloze na vzdrževanje prenasičenja in zaviranje obarjanja zdravilnih učinkovin 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
35 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje vpliva viskoznosti medijev na sproščanje natrijevega diklofenakata iz ogrodnih tablet pri različnih hidrodinamskih obremenitvah 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
36 prof. dr. Borut Božič EMŠ Farmacija Pregled regulative preiskovanja bioloških vzorcev za Covid-19 v Sloveniji 2019-2021 začetek raziskovalnega dela
37 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa po zavrtju z nizkomolekularnim heparinom
38 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba dabigatrana kot antikoagulacijskega sredstva v pogojih
39 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Sintezno biološki pristop k sprožitvi imunogene celične smrti za protitumorsko imunost (na KI v 2022)
40 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Ciklični peptidni ligandi regije Fc imunoglobulinov G začetek raziskovalnega dela
41 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Modifikacija fagmidnega vektorja za predstavitev na bakteriofagu začetek raziskovalnega dela
42 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Adukanumab - pregled učinkovitosti in varnosti začetek raziskovalnega dela
43 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Literaturni pregled kliničnega vrednotenja vektorskih cepiv proti infekcijskim boleznim 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
44 izr. prof. dr. Saša Čučnik EMŠ Farmacija (10. sem) Avtoprotitelesa proti interlevkinu 6 in serumskemu amiloidu A pri bolnikih s koronavirusno boleznijo 2019 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
45 izr. prof. dr. Bojan Doljak EMŠ Farmacija (10. sem) Implementacija regulatornih zahtev glede zagotavljanja varnosti v kliničnih in postmarketinških fazah razvoja zdravila 19.06.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
46 izr. prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Obraba tablet kot funkcija njihove sestave, oblike in natezne trdnosti 22.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
47 izr. prof. dr. Rok Dreu EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zasnove in velikosti vrtinčnoslojne opreme na od velikosti delcev odvisen trend debeline obloge in profil sproščanja iz pelet s podaljšanim sproščanjem 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
48 izr. prof. dr. Rok Dreu Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv lastnosti pomožnih snovi in procesnih parametrov na kritične atribute kakovosti tablet, pripravljenih s praškovno-brizgalno tehnologijo 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
49 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija Peptid amiloid beta - vpliv na izražanje profilina 1 v nevroblastomskih celicah (delo s celicami, izolacija RNA, real-time PCR)
50 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija Testiranje različno pripravljenih rastlinskih izvlečkov na celicah (začetek v jan/feb 2022)
51 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv oblike in dolžine peptida amiloid beta na preživetje nevroblastomske celične linije SH-SY5Y in na vsebnost profilina 1 v njej 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
52 prof. dr. Franc Vrečer Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava regulatornih zahtev za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom v Evropski uniji in izbranih drugih državah 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
53 prof. dr. Franc Vrečer EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj modela za izbor kombinacije barvil v filmskih oblogah za doseganje ciljne barve filmsko obloženih tablet 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
54 prof. dr. Franc Vrečer Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv procesnih parametrov kompaktiranja, mletja in sestave kompaktatov na tabletabilnost, kompresibilnost in kompaktibilnost pripravljenih granulatov 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
55 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem
56 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur
57 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja
58 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem
59 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA z glukozaminskim skeletom začetek raziskovalnega dela
60 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA začetek raziskovalnega dela
61 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev MurA s tetrazolnim skeletom začetek raziskovalnega dela
62 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj sintezne poti za pripravo derivatov glukozamina kot zaviralcev encima MurA 18.06.2022 zaključek raziskovalnega dela
63 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Personalizirana kozmetika
64 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje kozmetičnih izdelkov
65 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Kozmetični izdelki s peptidi začetek raziskovalnega dela
66 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Vpliv površinsko aktivnih snovi na lastnosti šamponov s sirotko začetek raziskovalnega dela
67 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja vpliv sirotke in kozmetičnih izdelkih na lastnosti kože začetek raziskovalnega dela
68 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Razvoj in mikrobiološko vrednotenje kozmetičnih izdelkov s sirotko in nizinom 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
69 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
70 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
71 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
72 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
73 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih N-benzilpiperidinov kot zaviralcev holin-esteraz 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
74 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj računalniškega grafičnega vmesnika v programu PyMOL za strukturno in na osnovi-liganda podprto načrtovanje zdravil 21.05.2022 zaključek raziskovalnega dela
75 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj tekočih kristalov za atopični dermatitis in vrednotenje sproščanja
76 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija TK za subkutano aplikacijo
77 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja KI za moške
78 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje TK na prostovoljcih
79 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga kozmetike v Južni Koreji
80 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Vpliv silikonov na parametre kože
81 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Mikrobiološko vrednotenje izbranih izdelkov
82 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj tekočih kristalov za subkutano aplikacijo
83 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in vrednotenje liotropnih tekočih kristalov na osnovi konopljinega ali lanenega olja 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
84 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Merjenje e-zdravstvene pismenosti bolnikov s sladkorno boleznijo začetek raziskovalnega dela
85 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Izzivi in izkušnje pri uvajanju sistema farmacevtov predpisovalcev začetek raziskovalnega dela
86 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija metode za preverjanje interaktivne zdravstvene pismenosti, povezane z zdravili 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
87 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled, primerjava in mapiranje klasifikacij težav, povezanih z zdravili 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
88 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uspešnosti slovenske klasifikacije in klasifikacije Pharmaceutical Care Network Europe za težave, povezane z zdravili, pri kodiranju kliničnih primerov 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
89 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija vprašalnika za merjenje e-zdravstvene pismenosti v povezavi s pandemijo COVID-19 v Sloveniji 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
90 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje in primerjava sprememb Pharmaceutical Care Network Europe klasifikacije težav, povezanih z zdravili 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
91 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z masnim spektrometrom pri optimizaciji in vrednotenju sinteze hidroksamskih kislin 21.12.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
92 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje knjižnice spojin in določanje njihovih lastnosti z uporabo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti, sklopljene z masno spektrometrijo 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
93 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Določanje topnosti in termodinamskih parametrov vezave giraznih inhibitorjev 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
94 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija Predformulacija iztiskanja talin začetek raziskovalnega dela
95 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija Granuliranje začetek raziskovalnega dela
96 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj trdnih disperzij s karvedilolom začetek raziskovalnega dela
97 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Teoretična naloga: iztiskanje talin začetek raziskovalnega dela
98 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija Razvoj trdnih disperzij s karvedilolom začetek raziskovalnega dela
99 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija (10. sem) Literaturni pregled in analiza trdnih disperzij slabo vodotopnih zdravilnih učinkovin, izdelanih s sušenjem z razprševanjem 18.06.2022 zaključek raziskovalnega dela
100 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Analiza bioekvivalenčne raziskave v programskem okolju R
101 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Razvoj populacijskega farmakokinetičnega modela za takrolimus pri bolnikih po presaditvi pluč
102 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Napovedovanje plazemskih koncentracij takrolimusa pri bolnikih po presaditvi pljuč z metodami strojnega učenja
103 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Razvoj populacijskega farmakokinetično-farmakodinamičnega modela infliksimaba pri bolnikih s Crohnovo boleznijo
104 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Razvoj pristopa ocene bioekvivalence zdravil z integriranim modelom
105 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje literaturnih populacijskih farmakokinetičnih modelov infliksimaba pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
106 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka ovsa (Avena sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
107 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7
108 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Raziskovanje kemijskega prostora novih tripeptidnih agonistov NOD2
109 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza vsebnosti pesticidov v prehranskih dopolnilih rastlinskega izvora in vrednotenje njihove endokrine toksičnosti in silico
110 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico
111 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
112 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov
113 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
114 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
115 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
116 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
117 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
118 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled)
119 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7 20.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
120 izr. prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza učinkov izotiazolinonov na človekovo zdravje ter vrednotenje njihove toksičnosti in silico 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
121 izr. prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje izbranih analgetikov in njihovih halogeniranih transformacijskih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
122 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Zagotavljanje integritete elektronskih zapisov in podatkov na laboratorijski farmacevtski procesni opremi 20.10.2019 prijava teme diplomske/magistrske naloge
123 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vpliva stabilizatorjev in vodotopnih dodatkov na mletje v krogličnem mlinu 20.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
124 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Reševanje problematike vizualnih napak filmsko obloženih tablet s funkcionalno oblogo 19.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
125 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija metode kapilarnega izoelektričnega fokusiranja za analizo treh novih bioloških molekul 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
126 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava izražanja osteogenih genov mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih tkiv kolenskega sklepa začetek raziskovalnega dela
127 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja In vitro karakterizacija primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih sklepnih tkiv začetek raziskovalnega dela
128 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja In vitro karakterizacija primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih sklepnih tkiv z uporabo kvantitativne verižne reakcije s polimerazo začetek raziskovalnega dela
129 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vrednotenje sposobnosti hondrogeneze mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic bolnikov z zgodnjimi degenerativnimi spremembami kolka začetek raziskovalnega dela
130 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja In vitro karakterizacija primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih sklepnih tkiv začetek raziskovalnega dela
131 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava imunofenotipa primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic, izoliranih iz različnih tkiv kolenskega sklepa donorjev post mortem 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
132 doc. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava izražanja označevalcev človeških skeletnih matičnih celic pri primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celicah iz različnih tkiv kolenskega sklepa donorjev post mortem 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
133 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični pregled genetskih dejavnikov tveganja za sočasno pojavnost orofacialnih shiz in prirojenih srčnih napak
134 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja In silico funkcijska analiza polimorfizmov, ki so povezani z nesindromskimi orofacialnimi shizami
135 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Genetska analiza pediatričnih bolnikov z ALL na terapiji s tiopurini
136 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija Metabolomska analiza pediatričnih bolnikov z ALL na terapiji s tiopurini
137 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje sprememb nukleotidnega zaporedja genov TBX22, IRF6 in GRHL3 v družinah z orofacialnimi shizami 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
138 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv z gastrinom spodbujenih zunajceličnih veziklov na migracijo naivnih celic raka želodca 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
139 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Pregled metod za in vitro vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz intramuskularnih injekcij začetek raziskovalnega dela
140 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Analiza zdravljenja bolnikov s COVID-19 na Enoti za intenzivno medicino Splošne bolnišnice Novo mesto začetek raziskovalnega dela
141 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Zdravljenje s kolistinom v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letih od 2016 do 2021 začetek raziskovalnega dela
142 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Analiza bolnikov s post-covidnimi zapleti, ki so se zdravili na Nevrološkem oddelku in Oddelku za bolezni ledvic in dializo Splošne bolnišnice Celje začetek raziskovalnega dela
143 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Spremembe farmakoterapije pri bolnikih s srčnim popuščanjem med hospitalizacijo v SB Murska Sobota začetek raziskovalnega dela
144 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija Farmakoterapija otrok na ketogeni dieti z vidika vsebnosti ogljikovih hidratov v zdravilih začetek raziskovalnega dela
145 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Prepoznavanje in poročanje neželenih učinkov zdravil pri bolnikih, obravnavanih v ambulanti internistične prve pomoči Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
146 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Spremembe v farmakoterapiji bolnikov s kronično obstruktivno pljučno boleznijo ob odpustu s Klinike Golnik 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
147 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled literature o varnosti uporabe analgetikov, antibiotikov in antidepresivov med dojenjem 27.08.2022 zaključek raziskovalnega dela
148 izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Prepoznavanje in poročanje neželenih učinkov zdravil pri bolnikih na Interni kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 27.08.2022 zaključek raziskovalnega dela
149 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina
150 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje substituiranih benzimidazol-2-nitrilov kot kovalentnih zaviralcev imunoproteasoma začetek raziskovalnega dela
151 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza dualnih zaviralcev p38ɑ MAPK kinaze in butirilholin esteraze začetek raziskovalnega dela
152 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje α-haloketo derivatov toloksatona kot kovalentnih zaviralcev monoamin oksidaze A 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
153 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje 2-kloro-1,3-benzotiazolnih kovalentnih fragmentov 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
154 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje derivatov para-kumarne kisline kot selektivnih zaviralcev monoamin oksidaze B 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
155 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Sistematični pregled raziskav učinkov zdravljenja z zaviralci protonske črpalke na izide sistemskega zdravljenja raka
156 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Opis podatkovnih zbirk o zdravilih in bolezni in pregled njihove uporabe v slovenskih bolnišnicah
157 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija Zdravljenje KOPB pri bolnikih z rakom pljuč
158 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled opazovalnih raziskav učinkovitosti in varnosti zaviralcev imunskih kontrolnih točk pri zdravljenju razsejanega nedrobnoceličnega raka pljuč 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
159 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje transdermalnih formulacij z indometacinom
160 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Nanovlakna in celjenje ran
161 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Vgrajevanje zdravilnih učinkovin v magnetne nanodelce
162 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje izdelanih magnetnih nanostruktur
163 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje nanovlaken s slabo topno učinkovino
164 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Nanodostavni sistemi s CBD začetek raziskovalnega dela
165 izr. prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Nanodelci TiO2 in ZnO v kozmetiki začetek raziskovalnega dela
166 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in vrednotenje polimernih nanovlaken s simvastatinom 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
167 izr. prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj nanovlaken na osnovi hitosana in alginata za celjenje ran 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
168 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Sušenje disperzij nanodelcev z metodo elektrostatskega sukanja 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
169 izr. prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija (10. sem) Uporaba tehnologije elektrostatskega sukanja za sušenje disperzij superparamagnetnih nanodelcev 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
170 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje senzoričnih lastnosti hidrogela z izvlečkom bele jelke
171 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Industrijska farmacija - 2. stopnja Pridobivanje in analiza neumiljivih snovi izbranih rastlinskih olj ter preverjanje njihove antioksidativne aktivnosti 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
172 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Raziskava oglaševalskih navedb izdelkov naravne kozmetike na slovenskem trgu 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
173 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija Krovni pregled raziskav sistemov za podporo kliničnemu odločanju o zdravljenju z zdravili.
174 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija Trg dela in lekarniška dejavnost začetek raziskovalnega dela
175 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija Programi zgodnjega dostopa do zdravil- fokusna skupina ključnih deležnikov začetek raziskovalnega dela
176 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava uporabe vprašalnika in metode štetja osnovnih enot zdravil za vrednotenje sodelovanja pacientov s hipertenzijo 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
177 prof. dr. Mitja Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Ovrednotenje značilnosti predpisovalcev ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
178 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj klepetalnega robota na temo zdravljenja z zdravili za laično javnost: zagotavljanje vsebinske veljavnosti 28.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
179 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Sodelovanje in vztrajanje pacientov z multiplo sklerozo pri zdravljenju z zdravili v Sloveniji 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
180 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Sodelovanje in vztrajanje pacientov s sladkorno boleznijo tipa 2 pri zdravljenju z zaviralci dipeptidil peptidaze-4 v Sloveniji 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
181 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Farmakoepidemiološka raziskava ambulantnega predpisovanja samoinjektorjev adrenalina v Sloveniji 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
182 prof. dr. Samo Kreft EMŠ Farmacija (10. sem) Ugotavljanje vsebnosti tropanskih alkaloidov v tradicionalnih pripravkih iz kranjske bunike (Scopolia carniolica) 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
183 prof. dr. Albin Kristl Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem.
184 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije
185 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°)
186 prof. dr. Albin Kristl Industrijska farmacija - 2. stopnja Literaturni pregled in analiza podatkov o zdravilih za uravnavanje kislinsko-baznega ravnotežja v organizmu 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
187 prof. dr. Julijana Kristl EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv kemijskih lastnosti nanovlaken na njihovo citotoksičnost 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
188 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv podobnih bioloških zdravil na trende cen originalnih bioloških zdravil v Republiki Sloveniji 24.10.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
189 izr. prof. dr. Igor Locatelli Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Optimizacija časa dekalcinacije kostnega tkiva v histopatološkem laboratoriju 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
190 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled raziskav razširjenosti motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
191 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled opazovalnih raziskav vpliva novejših antidiabetikov na klinične izide pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
192 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Vzorci ambulantnega predpisovanja benzodiazepinov, zolpidema in kvetiapina v Sloveniji v obdobju od 2010 do 2019 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
193 izr. prof. dr. Igor Locatelli Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični pregled kliničnih raziskav o učinkovitosti in varnosti cepiv za preprečevanje bolezni COVID-19 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
194 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje kakovosti raziskav razširjenosti motnje pozornosti s hiperaktivnostjo 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
195 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Vzorci ambulantnega predpisovanja opioidnih analgetikov v Sloveniji v obdobju med 2010 in 2019 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
196 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza benzamidnih zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih ionskih kanalov Kv1.3 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
197 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vezave bisfenolov na estrogenski receptor alfa s farmakofornimi modeli in virtualnim rešetanjem 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
198 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje varnosti dermalne in sistemske uporabe retinoidov v nosečnosti 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
199 izr. prof. dr. Mojca Lunder Kozmetologija UN - 1. stopnja Poznavanje in uporaba rastnih dejavnikov v kozmetičnih izdelkih in pri estetskih posegih 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
200 izr. prof. dr. Mojca Lunder Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Diagnostična uporabnost določanja alergogene aktivnosti preko aktivacije senzibiliziranih mastocitov pri alergiji za strup čebele ali ose 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
201 doc. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv izbranih učinkovin na uravnavanje energijske presnove človeškega endotelija 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
202 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Optimizacija izbranih dejavnikov predanalizne in analizne faze pri mikroskopskem pregledu induciranega izmečka 16.04.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
203 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje rutenijevih kinazolinskih kompleksov kot induktorjev celične smrti 17.06.2018 prijava teme diplomske/magistrske naloge
204 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zavrtja sinteze holesterola na cirkadiano uro 22.02.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
205 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje sinergističnega vpliva zaviralca O-GlcNAc-transferaze in regorafeniba na celično proliferacijo mielomske celične linije AMO-1 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
206 prof. dr. Matjaž Jeras EMŠ Farmacija (10. sem) Terapevtska in diagnostična uporaba človeških eksosomov: sistematični pregled in analiza globalnih trendov izvajanja kliničnih raziskav 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
207 prof. dr. Matjaž Jeras EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava izražanja molekulskih označevalcev ter sposobnosti osteogeneze skeletnih matičnih celic bolnikov z zgodnjo in pozno obliko osteoartroze 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
208 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Mehanizmi odpornosti celic KLL na tarčna zdravila
209 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Odpornosti celic KLL na tarčna zdravila
210 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Farmakogenetika tiopurinov
211 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Predklinični razvoj zdravil - in vitro modeli
212 doc. dr. Mateja Pirš EMŠ Farmacija (10. sem) Občutljivost slovenskih izolatov enterobakterij za fosfomicin in primerjava metod za določitev občutljivosti za fosfomicin 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
213 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Resveratrol pri preprečevanju srčno-žilnih bolezni - pregled literature in metaanaliza
214 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Sinteza protibakterijskih učinkovin - inhibitorji biosinteze celične stene C. difficile
215 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Kinetika pretvorb trans-resveratrola znotraj mikroemulzij 08.09.2019 prijava teme diplomske/magistrske naloge
216 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Patofiziološki oksidativni stres v nosečnosti: pregled literature 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
217 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Literaturni pregled in metaanaliza antioksidativnih in protivnetnih učinkov kurkumina pri osebah z metabolno-hormonskimi motnjami ter zdravih posameznikih 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
218 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje polifenolnih antioksidantov z metodo antioksidativne kapacitete redukcije bakrovih(II) ionov 18.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
219 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sintezno delo z namenom proučevanja vonja različnih derivatov (konec leta 2021)
220 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Izbrana sintezna naloga po dogovoru (predvidoma spomladi 2022)
221 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza derivatov cimetne kisline in vrednotenje njihovega vonja
222 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza novih biološko aktivnih molekul (jesen 2022)
223 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja proučevanje sestave izbranega eteričnega olja (predvidoma spomladi 2022)
224 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Naloga s področja zgodovine farmacije
225 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza in olfaktorno vrednotenje derivatov evgenola in izoevgenola začetek raziskovalnega dela
226 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sintezna naloga začetek raziskovalnega dela
227 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sintezna naloga začetek raziskovalnega dela
228 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza različnih amidov 4-amino- in 4-aminometilpiperidinov kot zaviralcev imunoproteasoma 16.04.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
229 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza N-acil-N-(piperidin-4-ilmetil)aminskih zaviralcev imunoproteasoma 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
230 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Sveti Rok, zavetnik pred kužnimi boleznimi, v cerkvah Ljubljanske nadškofije 18.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
231 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza 1-(4-morfolinobenzoil)piperidinskih zaviralcev proteasoma 21.05.2022 zaključek raziskovalnega dela
232 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje označevalcev oksidativnega stresa, ditirozina in heksanoillizina v urinu otrok s spektrom avtističnih motenj 18.01.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
233 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen določanja razmerja triptofana in kinurenina v urinu otrok z motnjo avtističnega spektra 22.02.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
234 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Preskrbljenost odraslih prebivalcev Slovenije z vitaminom B12, folno kislino in homocisteinom ter povezanost njihovega pomanjkanja s kroničnimi obolenji 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
235 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje nekaterih označevalcev oksidativnega stresa pri pacientih z napredovalim rakom trebušne slinavke 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
236 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen koncentracije prokalcitonina v serumu pri pacientih okuženih s SARS-CoV-2 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
237 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza koncentracij za prostato specifičnega antigena (PSA) v serumu glede na starost in sezonska nihanja 23.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
238 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza triazolnih analogov tetrahidropiranskega tipa zaviralca InhA
239 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Spremljanje poteka reakcij z NMR spektroskopijo
240 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Priprava knjižnice spojin z dvojno klik reakcijo začetek raziskovalnega dela
241 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih označevalcev bakterijskega biofilma začetek raziskovalnega dela
242 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza okoljsko občutljive membranske sonde primerne za STED nanoskopijo začetek raziskovalnega dela
243 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih sond za označevanje lipofilnih struktur začetek raziskovalnega dela
244 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza okoljsko občutljivih sond na osnovi nilsko rdečega za označevanje membran začetek raziskovalnega dela
245 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje razgradnje izbranih komercialno dostopnih površinsko aktivnih snovi po izpostavitvi različnim stresnim pogojem 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
246 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv bioizosterne zamenjave tiadiazola s triazolom na zaviralno delovanje pri tiadiazolnem zaviralcu InhA 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
247 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled literature in ocena zdravstvene trditve izbranih zdravilnih učinkovin in prehranskih dopolnil z domnevnim učinkom upočasnjevanja staranja 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
248 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Ocena ustreznosti analiznih postopkov za vrednotenje stabilnosti natrijevega pantoprazolata 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
249 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv zamenjave triptofana s kumarinom na zaviralno aktivnost butirilholin esteraze pri zaviralcih s triptofanskim skeletom 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
250 doc. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Direktna sinteza sin-1,3-diolov iz arilacetofenonov in acetilen magnezijevega bromida 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
251 doc. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija in validacija reverznofazne tekočinske kromatografske metode za analizo trans-cinamaldehida in njegovih nečistot 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
252 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
253 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
254 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
255 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
256 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje lastnosti delcev, izdelanih s kristalizacijo paracetamola v suspenziji pomožne snovi, in iz njih izdelanih tablet 15.09.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
257 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija procesa sferične kristalizacije s pristopom načrtovanja eksperimentov za maksimiranje deleža alfa-laktoze monohidrata 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
258 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje stisljivosti najpogosteje uporabljenih polnil za direktno stiskanje 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
259 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj koprocesiranega mezoporoznega silicijevega dioksida z disaharidi, polioli in polimeri za direktno tabletiranje 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
260 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje bukalnih filmov z valsartanom ter bukalnih filmov z metoklopramidom 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
261 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje kompatibilnosti paracetamola in ibuprofena v binarnih zmeseh s pomožnimi snovmi z uporabo diferenčne dinamične kalorimetrije 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
262 izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpeljava izolacije zarodne DNA iz nohtov za razlikovanje med prirojenimi in pridobljenimi genetskimi različicami v rakavem vzorcu 19.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
263 prof. dr. Robert Roškar Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in validacija analizne metode na osnovi tekočinske kromatografije, sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo, za kvantifikacijo sulfametoksazola in trimetoprima v vzorcih plazme 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
264 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestavin kozmetičnih izdelkov z vidika prisotnosti nitrozaminov 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
265 prof. dr. Robert Roškar EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija analizne metode na osnovi tekočinske kromatografije, sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo, za sočasno vrednotenje vsebnosti nekaterih nitrozaminov v izbranih zdravilih 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
266 prof. dr. Robert Roškar Industrijska farmacija - 2. stopnja Ugotavljanje vsebnosti klindamicina v dermalnih izdelkih z enostavnimi analiznimi metodami 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
267 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in uporaba kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil s kolagenom na slovenskem tržišču 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
268 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vplivi antifosfolipidnih protiteles na vnetni in adhezijski profil monocitov
269 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vloga proteinov SNARE pri nastajanju zunajceličnih pasti nevtrofilcev
270 izr. prof. dr. Milan Skitek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Izvedba verifikacije merilnih postopkov v medicinskem laboratoriju 20.05.2018 prijava teme diplomske/magistrske naloge
271 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Sinteza potencialnih zaviralcev človeške DNA topoizomeraze II alfa začetek raziskovalnega dela
272 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Ugotavljanje uporabe NPS študentov v RS začetek raziskovalnega dela
273 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Uporaba naprednih oksidativnih procesov za odstranjevanje onesnaževal začetek raziskovalnega dela
274 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Vpliv bisfenolov na moduliranje imunskega odgovora začetek raziskovalnega dela
275 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Napoved vezave zaviralcev gorenja na izbrane jedrne hormonske receptorje in silico 15.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
276 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj in optimizacija obdelave tkiv za histološke analize z uporabo 2-propanola 20.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
277 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in ocena varnosti kozmetičnih sestavin v izdelkih, namenjenih britju moških 20.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
278 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kontaminantov in nedovoljenih snovi v kozmetičnih izdelkih na trgu Evropske unije, prijavljenih v sistem hitrega obveščanja v obdobju 2015-2020 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
279 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Ocena sestave in varnosti prehranskih dopolnil za razstrupljanje 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
280 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje endokrinih učinkov izbranih ftalatov in silico 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
281 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sestava in varnost kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
282 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Ocena interakcij med glukokortikoidnimi receptorji in flavonoidi ter izoflavonoidi z metodo in silico 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
283 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv nekaterih novih sintetičnih kanabinoidov in katinonov na izbrane ionske kanale v srcu 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
284 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Pregled in ugotavljanje varnosti sestavin v certificiranih izdelkih za nego kože na slovenskem tržišču 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
285 doc. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev
286 doc. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija sinteze liganda za ubikvitin-ligazo E3 von Hippel-Lindau kot bistvenega gradnika himernih razgrajevalcev 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
287 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza izoksazolopirimidinskih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z različnimi substitucijami na izoksazolnem obroču
288 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza cikličnih aminskih derivatov izoksazolo[5,4-d]pirimidina z agonističnim delovanjem na Tollu podobni receptor 7
289 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7
290 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8
291 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7
292 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza derivatov 2-(4-okso-3-fenilizoksazolo[5,4-d]pirimidin-5(4H)-il)-N-fenilacetamida iz različno substituiranih aldehidov in anilinov kot zaviralcev indolamin 2,3-dioksigenaze 1 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
293 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza pirolidinskih, piperidinskih in piperazinskih derivatov 6-(trifluorometil)izoksazolo[5,4-d]pirimidina kot agonistov Tollu podobnega receptorja 7 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
294 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic 16.04.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
295 prof. dr. Stanko Srčič EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava in vrednotenje trikomponentne koprocesirane pomožne snovi 19.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
296 prof. dr. Stanko Srčič EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje trikomponentne ko-procesirane pomožne snovi 22.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
297 prof. dr. Stanko Srčič EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava in Hecklova analiza nove koprocesirane pomožne snovi Harke Plus Tab Prime B 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
298 prof. dr. Stanko Srčič EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava in Hecklova analiza nove koprocesirane pomožne snovi Harke Plus Tab Prime A 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
299 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Ali zaviranje sinteze holesterola premakne cirkadiano uro človeških jetrnih celic? 15.09.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
300 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza aciliranih derivatov epigalokatehingalata in analiza njihove stabilnosti v prisotnosti sesalskih celic 22.01.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
301 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Konstrukcija plazmidov za hkratno inducibilno izražanje dveh rekombinantnih proteinov v mlečnoklislinskih bakterijah 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
302 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv probiotikov na povečano proizvodnjo protiteles po cepljenju 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
303 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Optimizacija etanolne ekstrakcije kanabinoidov iz posušene droge cvetov konoplje (Cannabis sativa L.)
304 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Določanje topnosti kanabidiola v različnih topilih 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
305 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
306 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
307 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence
308 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
309 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
310 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand
311 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov
312 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 začetek raziskovalnega dela
313 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza analogov spojine TVS-23 kot alosteričnih zaviralcev Hsp90 začetek raziskovalnega dela
314 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza 4,5,6,7-tetrahidrobenzotiazolnih zaviralcev C-končne domene Hsp90 začetek raziskovalnega dela
315 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Vrednotenje delovanja zaviralcev Hsp90 v različnih rakavih celičnih linijah začetek raziskovalnega dela
316 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Odkrivanje novih alosteričnih zaviralcev bakterijske DNA-giraze z računalniškimi metodami začetek raziskovalnega dela
317 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje novih zaviralcev protein-protein interakcije med Hsp90 in košaperonom Cdc37 začetek raziskovalnega dela
318 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza novih selektivnih zaviralcev Hsp90beta začetek raziskovalnega dela
319 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje načina vezave zaviralcev proteina toplotnega šoka Hsp90 s protivirusnim delovanjem z molekulskim sidranjem 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
320 izr. prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje halogeniranih piperidinskih zaviralcev proteina Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
321 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Simulacija migracijskega motoričnega kompleksa na napravi za posnemanje gibanja želodca 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
322 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje molekularno vtisnjenih polimerov za ekstrakcijo bupivakaina 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
323 doc. dr. Jurij Trontelj Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vrednotenje vpliva procesnih parametrov na sproščanje težko topne učinkovine iz trdne disperzije 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
324 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija metode za določanje bleomicina v bioloških vzorcih 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
325 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija izbranih ključnih pogojev za sproščanje v umetnem želodčnem simulatorju naslednje generacije 21.09.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
326 izr. prof. dr. Urban Švajger Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ovrednotenje osnovnih funkcijskih sposobnosti celične imunosti pri mladih in starih miškah 19.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
327 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija Razvoj in vitro modela za določanje vezave učinkovin na hemoadsorbent začetek raziskovalnega dela
328 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija Povezava plazemskih koncentracij kazalnikov oksidativnega stresa z aktivnostjo kronične vnetno črevesne bolezni pri bolnikih na terapiji z ustekinumabom začetek raziskovalnega dela
329 izr. prof. dr. Tomaž Vovk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj analizne metode za določanje plazemskih koncentracij antibiotikov začetek raziskovalnega dela
330 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Klinično in finančno vrednotenje intervencij kliničnega farmacevta v psihiatrični bolnišnici Ormož 24.10.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
331 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Retrospektivna analiza farmakoterapije akutno dializiranih bolnikov v Splošni bolnišnici "dr. Franca Derganca" Nova Gorica 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
332 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Retrospektivna analiza drobljenja trdnih farmacevtskih oblik za aplikacijo po nazogastrični sondi pri postoperativnih bolnikih 22.10.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
333 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled in metaanaliza vpliva zdravil na kakovost življenja bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
334 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled in metaanaliza kazalnikov oksidativnega stresa pri kronični vnetni črevesni bolezni 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
335 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Primarna profilaksa z granulocitne kolonije spodbujajočim dejavnikom pri bolnikih z difuznim velikoceličnim limfomom B 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
336 prof. dr. Anamarija Zega Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza etilsečninskih derivatov benzotiazol-2-amina kot zaviralcev bakterijskih topoizomeraz 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
337 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
338 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
339 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
340 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
341 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
342 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
343 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Razvoj ATP-kompetitivnih zaviralcev človeške DNA-topoizomeraze II začetek raziskovalnega dela
344 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev Hsp90 začetek raziskovalnega dela
345 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Sinteza zaviralcev čoveške DNA-topoizomeraze II začetek raziskovalnega dela
346 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje 3,4-dikloro-5-metil-N-fenilpirolamidnih zaviralcev DNA-giraze B 17.12.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
347 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Ravoj nanovlaken s probiotiki
348 doc. dr. Špela Zupančič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Izdelava nanodelcev z elektrorazprševanjem
349 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Razvoj nanovlaken
350 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Izdelava anorganskih nanovlaken začetek raziskovalnega dela
351 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Optimizacija sušenja disperzije nanostrukturiranih lipidnih nosilcev z liofilizacijo začetek raziskovalnega dela
352 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Izdelava nanovlaken s potencialnimi probiotiki za zdravljenje parodontalne bolezni začetek raziskovalnega dela
353 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv topil in procesnih parametrov na izdelavo liposomov z metodo injiciranja 27.08.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
354 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Vgrajevanje težko topne učinkovine v liposome in nanostrukturirane lipidne nosilce 19.11.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
355 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
356 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Kapsuliranje slabo vodotopnih vitaminov in antioksidantov
357 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Teoretična naloga z izbranega področja
358 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Formuliranje in situ gelirajočih lipidnih formulacij
359 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Študija izbranega področja kozmetologije
360 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava disperzibilne formulacije vitamina C s podaljšanim sproščanjem
361 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
362 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo)
363 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kozmetičnih izdelkov, namenjenih negi in prekrivanju nepravilnosti aknaste kože 21.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
364 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv sestave samo-mikroemulgirajočega sistema in deleža vodne faze v disperziji za granuliranje, na lastnosti zrnc izdelanih z vlažnim granuliranjem 18.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
Mentor/-ica št. dodeljenih tem št. potrjenih tem na senatu UL FFA skupno število aktivnih tem
izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar 4 2 6
izr. prof. dr. Aleš Berlec 1 0 1
doc. dr. Aleš Jerin 0 5 5
prof. dr. Marko Anderluh 4 1 5
izr. prof. dr. Anja Pišlar 4 0 4
izr. prof. dr. Barbara Ostanek 4 3 7
doc. dr. Biljana Janković 0 1 1
prof. dr. Marija Bogataj 1 2 3
prof. dr. Borut Božič 1 0 1
doc. dr. Mojca Božič Mijovski 0 0 0
izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič 3 1 4
izr. prof. dr. Saša Čučnik 0 1 1
izr. prof. dr. Bojan Doljak 0 1 1
izr. prof. dr. Rok Dreu 0 3 3
doc. dr. Urša Pečar Fonović 2 1 3
prof. dr. Franc Vrečer 0 3 3
doc. dr. Rok Frlan 3 1 4
prof. dr. Mirjana Gašperlin 3 1 4
prof. dr. Stanislav Gobec 0 2 2
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž 8 1 9
doc. dr. Nejc Horvat 2 5 7
prof. dr. Janez Ilaš 0 3 3
izr. prof. dr. Ilija German Ilić 5 1 6
prof. dr. Iztok Grabnar 5 1 6
izr. prof. dr. Žiga Jakopin 4 3 7
prof. dr. Janez Kerč 0 4 4
doc. dr. Janja Zupan 5 2 7
izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički 3 1 4
izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 1 1
izr. prof. dr. Mojca Kerec Kos 6 4 10
doc. dr. Damijan Knez 2 3 5
doc. dr. Lea Knez 3 1 4
izr. prof. dr. Petra Kocbek 4 4 8
izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač 1 2 3
prof. dr. Mitja Kos 3 6 9
prof. dr. Samo Kreft 0 1 1
prof. dr. Albin Kristl 0 1 1
prof. dr. Julijana Kristl 0 1 1
izr. prof. dr. Igor Locatelli 0 8 8
prof. dr. Lucija Peterlin Mašič 0 3 3
izr. prof. dr. Mojca Lunder 0 2 2
doc. dr. Lovro Žiberna 0 1 1
prof. dr. Janja Marc 0 1 1
izr. prof. dr. Martina Gobec 0 3 3
prof. dr. Matjaž Jeras 0 2 2
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan 2 0 2
doc. dr. Mateja Pirš 0 1 1
izr. prof. dr. Janez Mravljak 1 4 5
prof. dr. Aleš Obreza 7 4 11
prof. dr. Joško Osredkar 0 6 6
doc. dr. Stane Pajk 5 7 12
prof. dr. Odon Planinšek 0 6 6
izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan 0 1 1
prof. dr. Robert Roškar 0 5 5
izr. prof. dr. Saša Čučnik 2 0 2
izr. prof. dr. Milan Skitek 0 1 1
prof. dr. Marija Sollner Dolenc 4 10 14
doc. dr. Izidor Sosič 0 1 1
izr. prof. dr. Matej Sova 2 2 4
doc. dr. Sergej Pirkmajer 0 1 1
prof. dr. Stanko Srčič 0 4 4
prof. dr. Borut Štrukelj 0 4 4
doc. dr. Eva Tavčar 1 1 2
izr. prof. dr. Tihomir Tomašič 7 2 9
doc. dr. Jurij Trontelj 0 5 5
izr. prof. dr. Urban Švajger 0 1 1
izr. prof. dr. Tomaž Vovk 3 6 9
prof. dr. Anamarija Zega 0 1 1
izr. prof. dr. Nace Zidar 3 1 4
doc. dr. Špela Zupančič 6 2 8
izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk 5 2 7