# Tip diplome Naslov Mentor/-ica
1 EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8 prof. dr. Marko Anderluh
2 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
3 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov izr. prof. dr. Nace Zidar
4 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
5 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz izr. prof. dr. Nace Zidar
6 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
7 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90 izr. prof. dr. Nace Zidar
8 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem izr. prof. dr. Rok Frlan
9 EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur izr. prof. dr. Rok Frlan
10 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze prof. dr. Marko Anderluh
11 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
12 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
13 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence prof. dr. Tihomir Tomašič
14 EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah prof. dr. Tihomir Tomašič
15 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah prof. dr. Tihomir Tomašič
16 EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand prof. dr. Tihomir Tomašič
17 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov prof. dr. Tihomir Tomašič
18 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico prof. dr. Žiga Jakopin
19 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 prof. dr. Žiga Jakopin
20 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov prof. dr. Žiga Jakopin
21 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
22 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
23 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
24 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja prof. dr. Žiga Jakopin
25 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2 prof. dr. Žiga Jakopin
26 Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled) prof. dr. Žiga Jakopin
27 EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina doc. dr. Damijan Knez
28 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
29 EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
30 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico. prof. dr. Odon Planinšek
31 EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
32 Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje KI prof. dr. Mirjana Gašperlin
33 Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem. prof. dr. Albin Kristl
34 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije prof. dr. Albin Kristl
35 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°) prof. dr. Albin Kristl
36 EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja izr. prof. dr. Rok Frlan
37 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem izr. prof. dr. Rok Frlan
38 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
39 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
40 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni prof. dr. Stanislav Gobec
41 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Stanislav Gobec
42 Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
43 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
44 EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
45 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
46 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
47 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
48 Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav prof. dr. Marija Sollner Dolenc
49 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni doc. dr. Damijan Knez
50 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni doc. dr. Damijan Knez
51 EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
52 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
53 EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
54 EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
55 EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
56 EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič
57 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem prof. dr. Tihomir Tomašič
58 EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka prof. dr. Janko Kos
59 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet prof. dr. Odon Planinšek
60 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
61 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni prof. dr. Janja Marc
62 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
63 EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev prof. dr. Janja Marc
64 Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
65 EMŠ Farmacija ODNOS BOLNIKOV S PLJUČNIM RAKOM DO ODPREDPISOVANJA ZDRAVIL IN ODPREDPISOVANJA ZPČ doc. dr. Lea Knez
66 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem izr. prof. dr. Matej Sova
67 EMŠ Farmacija Optimizacija Suzuki reakcije na pirimidinskih analogih za sintezo modulatorjev Tollu podobnih receptorjev izr. prof. dr. Matej Sova
68 EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin izr. prof. dr. Matej Sova
69 EMŠ Farmacija Vrednotenje modulatorjev prekomernega izločanja citokinov in vitro prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
70 EMŠ Farmacija Vloga encima IMPDH v terapiji s tiopurini prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
71 EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
72 EMŠ Farmacija Načrtovanje in izdelava NV za oromukozni vnos cepiv prof. dr. Petra Kocbek
73 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic doc. dr. Sergej Pirkmajer
74 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem prof. dr. Marija Sollner Dolenc
75 EMŠ Farmacija Vrednotenje endokrinega delovanja alternativ bisfenola A prof. dr. Marija Sollner Dolenc
76 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mRNA v urinskih izvenceličnih veziklih bolnikov s Fabryjevo boleznijo izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
77 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza DNA v urinskih zunajceličnih veziklih izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek
78 Kozmetologija UN - 1. stopnja AI v kozmetični industriji prof. dr. Mirjana Gašperlin
79 Kozmetologija UN - 1. stopnja 3 D printing - potencialna uporaba v kozmetični industriji prof. dr. Mirjana Gašperlin
80 EMŠ Farmacija Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
81 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
82 EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A doc. dr. Martina Hrast Rambaher
83 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A doc. dr. Martina Hrast Rambaher
84 EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
85 EMŠ Farmacija Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (IJS) izr. prof. dr. Špela Zupančič
86 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (IJS) izr. prof. dr. Špela Zupančič
87 EMŠ Farmacija Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic doc. dr. Sergej Pirkmajer
88 EMŠ Farmacija Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice doc. dr. Sergej Pirkmajer
89 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice doc. dr. Sergej Pirkmajer
90 EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA. izr. prof. dr. Rok Frlan
91 EMŠ Farmacija Primerjava razmerij med pogostostjo predpisovanja in pogostostjo zastrupitev s posameznimi zdravilnimi učinkovinami v RS v letih 2018-2021 (somentor Matej Dobravc Verbič, UKC Ljubljana) prof. dr. Iztok Grabnar
92 Kozmetologija UN - 1. stopnja Literaturni pregled in analiza trga kozmetičnih sestavin algnega izvora izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
93 EMŠ Farmacija Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk
94 EMŠ Farmacija Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in bolnikov vključenih v randomizirana klinična preskušanja zdravil za kronično vnetno črevesno boleznijo: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev prof. dr. Tomaž Vovk
95 Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje eteričnega olja (štud. leto 2024/25) prof. dr. Aleš Obreza
96 Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza hlapnih derivatov in vonjalni test (š.l. 2024/25) prof. dr. Aleš Obreza
97 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vodne micelarne raztopine kot bolj okolju prijazen pristop za ekstrakcijo in čiščenje kurkuminoidov iz Curcuma Longa prof. dr. Odon Planinšek
98 EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan
99 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
100 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
101 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
102 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic prof. dr. Janja Marc
103 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-20b-5p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
104 EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
105 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-31-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
106 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic izr. prof. dr. Barbara Ostanek
107 Industrijska farmacija - 2. stopnja VODNE MICELARNE RAZTOPINE KOT OKOLJU PRIJAZEN PRISTOP ZA EKSTRAKCIJO IN ČIŠČENJE KURKUMINOIDOV IZ CURCUMA LONGA prof. dr. Odon Planinšek
108 EMŠ Farmacija Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
109 Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin doc. dr. Martina Hrast Rambaher
110 EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov doc. dr. Martina Hrast Rambaher
111 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov doc. dr. Martina Hrast Rambaher
112 EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na prazen želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja izr. prof. dr. Igor Locatelli
113 EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na poln želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja izr. prof. dr. Igor Locatelli
114 Kozmetologija UN - 1. stopnja PREGLED IN OCENA VARNOSTI KOZMETIČNIH SESTAVIN V IZDELKIH, NAMENJENIH NEGI ROK prof. dr. Marija Sollner Dolenc
115 Kozmetologija UN - 1. stopnja Proučevanje sestave in varnosti kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje prof. dr. Marija Sollner Dolenc
116 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa pri bolnikih, ki prejemajo heparin doc. dr. Mojca Božič Mijovski
117 EMŠ Farmacija NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH) izr. prof. dr. Špela Zupančič
118 Industrijska farmacija - 2. stopnja NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH) izr. prof. dr. Špela Zupančič
119 EMŠ Farmacija Izdelava mikrodelcev z elektorstatskim razprševanjem izr. prof. dr. Špela Zupančič
120 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava mikrodelcev z elektorstatskim razprševanjem izr. prof. dr. Špela Zupančič
121 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določitev orientacijskih referenčnih vrednosti PSA in njihova medlaboratorijska primerjava doc. dr. Aleš Jerin
122 EMŠ Farmacija ocena tveganja za delo z nevarnimi snovmi - sodelovanje z bolnišnično lekarno UKC Ljubljana prof. dr. Mirjana Gašperlin
123 Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija izražanja nanoteles v periplazmi bakterije Escherichia coli izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
124 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izražanje (poli)peptidnih ligandov receptorja Clec9a na filamentnem bakteriofagu izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
125 EMŠ Farmacija Izražanje (poli)peptidnih ligandov receptorja DEC-205 na filamentnem bakteriofagu izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič
126 EMŠ Farmacija Regulacija katesinov B in X s nizko molekularnimi zaviralci v tumorskih matičnih celicah doc. dr. Ana Mitrović
127 EMŠ Farmacija Razvoj dvoslojnih bukalnih filmov na osnovi nanoceluloze doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž
128 EMŠ Farmacija Ocena dejavnikov tveganja in priprava navodila za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (v sodelovanju z dr. Matejo Tršan - Lekarna UKC Ljubljana) izr. prof. dr. Janez Mravljak
129 Kozmetologija UN - 1. stopnja Teoretična naloga po dogovoru 2024/25 prof. dr. Aleš Obreza
130 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024 prof. dr. Aleš Obreza
131 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek pomladi 2025 prof. dr. Aleš Obreza
132 EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2025 prof. dr. Aleš Obreza
133 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024 prof. dr. Aleš Obreza
134 EMŠ Farmacija Optimizacija molekul PROTAC za razgradnjo proteina TAK1 izr. prof. dr. Izidor Sosič
135 EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje 2-cianobenzotiazolov kot zaviralcev imunoproteasoma izr. prof. dr. Izidor Sosič
136 Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza ligandov za ligaze E3 in vgradnja v molekule PROTAC izr. prof. dr. Izidor Sosič
137 EMŠ Farmacija Sinteza ligandov za ligaze E3 in vgradnja v molekule PROTAC izr. prof. dr. Izidor Sosič
138 EMŠ Farmacija Modifikacija zaviralcev CDK1 in priprava razgrajevalcev izr. prof. dr. Izidor Sosič
139 EMŠ Farmacija SInteza druge generacije molekul PROTAC za razgradnjo proteina Bcl-2 izr. prof. dr. Izidor Sosič
140 Kozmetologija UN - 1. stopnja Izdelava in vrednotenje nanodelcev za uporabo v ustni votlini prof. dr. Petra Kocbek
141 EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev s protimikrobnim delovanjem prof. dr. Petra Kocbek
142 Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje albuminskih nanodelcev prof. dr. Petra Kocbek
143 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določitev spodnje meje zaznave in kvantifikacije za merjenje koncentracije apiksabana z anti-Xa doc. dr. Mojca Božič Mijovski
144 EMŠ Farmacija Določanje kazalnikov oksidativnega stresa v plazemskih vzorcih bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo prof. dr. Tomaž Vovk
145 EMŠ Farmacija Vpliv zaviralcev katepsinov B in X na tumorske matične celice doc. dr. Ana Mitrović
146 EMŠ Farmacija Optimizacija priprave večceličnih tumorskih sferoidov iz celičnih linij doc. dr. Ana Mitrović
147 EMŠ Farmacija Katepsina B in X pri tumorskih amtičnih celicah doc. dr. Ana Mitrović
148 EMŠ Farmacija Sistematični pregled farmakološkega delovanja različnih organskih oblik magnezijevih soli ( v somentorstvu z dr. Andražem Lamutom) izr. prof. dr. Janez Mravljak
149 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Priprava medicinskega laboratorija na akreditacijo/certificiranje v okolju uredbe o in vitro diagnostiki prof. dr. Borut Božič
150 EMŠ Farmacija Sinteza flourescenčnih sond za spremljanje DNA (sinteza na FFA + mikroskopiranje na IJS) izr. prof. dr. Stane Pajk
151 EMŠ Farmacija Sinzeda fluorescenčnih sond tipa CellTracker (sinteza na FFA + mikroskopiranje na IJS) izr. prof. dr. Stane Pajk
152 EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih sond z velikim Stokesovim premikom (Sinteza FFA + mikroskopiranje IJS) izr. prof. dr. Stane Pajk
153 EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih Eu in Sm kompleksov kot novih termosenzorjev izr. prof. dr. Stane Pajk
154 EMŠ Farmacija Uporaba strojnega učenja pri načrtovanju novih zaviralcev protonskih črpalk izr. prof. dr. Rok Frlan
155 EMŠ Farmacija Optimizacija protituberkulozne aktivnosti s pomočjo strojnega učenja izr. prof. dr. Rok Frlan
156 EMŠ Farmacija Optimizacija in uporaba bioplastne interferometrije za vrednotenje interakcij peptidov iz bakteriofagnih knjižnic prof. dr. Mojca Lunder
157 Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija in uporaba bioplastne interferometrije za vrednotenje interakcij peptidov iz bakteriofagnih knjižnic prof. dr. Mojca Lunder
158 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Optimizacija in uporaba bioplastne interferometrije za vrednotenje interakcij peptidov iz bakteriofagnih knjižnic prof. dr. Mojca Lunder
159 EMŠ Farmacija Vrednotenje vpliva zaviralcev peptidaz na delovanje NK celic v sferoidnih modelih glioblastoma prof. dr. Janko Kos
160 EMŠ Farmacija Genetski dejavniki pri nealkoholni steatozi jeter pri maldostnikih izr. prof. dr. Barbara Ostanek
161 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Genetski dejavniki pri nealkoholni steatozi jeter pri maldostnikih izr. prof. dr. Barbara Ostanek
162 Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ugotavljanje preskrbljenosti slovenskega prebivalstva z vitaminom D v različnih časovnih obdobjih doc. dr. Aleš Jerin
163 EMŠ Farmacija Ugotavljanje preskrbljenosti slovenskega prebivalstva z vitaminom D v različnih časovnih obdobjih doc. dr. Aleš Jerin
164 EMŠ Farmacija Razvoj proteinskih nanodelcev za vnos slabo topnih učinkovin prof. dr. Petra Kocbek
165 EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje proteinskih nanodelcev in vitro prof. dr. Petra Kocbek
Legenda:
# Mentor/-ica Tip Naslov Veljavnost Faza
1 EMŠ Farmacija (10. sem) Izdelava in vrednotenje trikomponentne ko-procesirane pomožne snovi 22.05.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
2 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestavin v kozmetičnih izdelkih za ustnice začetek raziskovalnega dela
3 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Viskoznost in stabilnost formulacij s proteini začetek raziskovalnega dela
4 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga izdelkov za pospeševanje rasti las in trepalnic 27.08.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
5 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv izbranih pomožnih snovi za zniževanje viskoznosti na koloidno stabilnost formulacij monoklonskih protiteles za subkutano aplikacijo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
6 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv kombinacij pomožnih snovi na znižanje viskoznosti visokokoncentriranih formulacij monoklonskih protiteles za subkutano aplikacijo 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
7 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled površinsko aktivnih snovi in zgoščeval v šamponih za nego različnih tipov las 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
8 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled kozmetičnih izdelkov za lase z izvlečki rožmarina (Rosmarinum officinalis) 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
9 izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv formulacijskih in procesnih parametrov na koloidno stabilnost liofiliziranih lipidnih nanodelcev 19.05.2024 zaključek raziskovalnega dela
10 doc. dr. Alenka Šmid EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv genetskih polimorfizmov rs114611199, rs17839843 in rs2518469 na aktivnost tiopurin S-metiltransferaze 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
11 izr. prof. dr. Aleš Berlec Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba bakteriofagnih litičnih proteinov holina in endolizina za povečano sproščanje rekombinantnih proteinov iz Lactococcus lactis NZ9000 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
12 izr. prof. dr. Aleš Berlec EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj rekombinantnih sevov Lactococcus lactis s sposobnostjo dostave proteinskih antagonistov receptorjev za IL-6 in IL-22 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
13 izr. prof. dr. Aleš Berlec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje različnih sevov vaginalnih laktobacilov in njihovo vključevanje v nanovlakna 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
14 izr. prof. dr. Aleš Berlec Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava izločanja protimikrobnih metabolitov iz vaginalnih laktobacilov in vgradnja izbranih sevov v nanovlakna 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
15 doc. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določitev orientacijskih referenčnih vrednosti PSA in njihova medlaboratorijska primerjava
16 doc. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ugotavljanje preskrbljenosti slovenskega prebivalstva z vitaminom D v različnih časovnih obdobjih
17 doc. dr. Aleš Jerin EMŠ Farmacija Ugotavljanje preskrbljenosti slovenskega prebivalstva z vitaminom D v različnih časovnih obdobjih
18 izr. prof. dr. Aleš Jerin Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba izračunanega prostega in biološko razpoložljivega testosterona v razmerju s kortizolom za oceno sindroma pretreniranosti pri vrhunskih športnikih 21.04.2024 zaključek raziskovalnega dela
19 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Selektivni glikomimetični ligandi Galektina-8
20 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev O-GlcNAc transferaze
21 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev bakterijske giraze A začetek raziskovalnega dela
22 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza antagonistov receptorja FimH z alfa-D-manoziltriazolno strukturo 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
23 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija sinteze izbranega zaviralca O-GlcNAc transferaze 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
24 prof. dr. Marko Anderluh EMŠ Farmacija (10. sem) Biološko ovrednotenje radiooznačenih antagonistov holecistokininskega 2 receptorja s spremenjenim tripeptidnim distančnikom v pogojih in vitro 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
25 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Ravni izražanja in aktivnosti katepsina X in izooblik enolaze v fenotipsko različnih populacijah celic SH-SY5Y 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
26 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Izražanje γ-enolaze in njeno uravnavanje s katepsinom X v poškodovanih dopaminergičnih nevroblastomskih celicah SH-SY5Y 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
27 izr. prof. dr. Anja Pišlar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje na pomalidomidu temelječih heterobifunkcionalnih razgrajevalcev butirilholin esteraze 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
28 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-20b-5p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
29 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
30 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-31-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
31 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-133a-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
32 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija Genetski dejavniki pri nealkoholni steatozi jeter pri maldostnikih
33 izr. prof. dr. Barbara Ostanek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Genetski dejavniki pri nealkoholni steatozi jeter pri maldostnikih
34 izr. prof. dr. Barbara Ostanek EMŠ Farmacija (10. sem) Priprava plazmidov z vključenimi tarčami hsa-miR-20b-5p in njihovo potrjevanje z luciferaznim testom v sesalskih celicah 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
35 doc. dr. Biljana Janković Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj biorelevatnih metod in vitro za napovedovanje obnašanja bazične učinkovine v kombinaciji z bazičnim pH-modifikatorjem in vivo 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
36 doc. dr. Biljana Janković Industrijska farmacija - 2. stopnja Podporna analitska orodja za raziskavo dinamike procesa izdelave liposomov 16.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
37 prof. dr. Marija Bogataj Industrijska farmacija - 2. stopnja Pregled izsledkov raziskav prenasičenja in vitro in in vivo ter opredelitev vpliva lastnosti hidroksipropilmetilceluloze na zaviranje obarjanja učinkovin 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
38 prof. dr. Marija Bogataj Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vpliva hidroksipropilmetilceluloze in natrijevega lavrilsulfata na sproščanje cinarizina v medijih z dodanimi lipidi pri različnih vrednostih pH 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
39 prof. dr. Marija Bogataj EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje sproščanja cinarizina iz tablet v pretočnem sistemu s steklenimi kroglicami, v odvisnosti od pH in prisotnosti lipidov v mediju 19.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
40 prof. dr. Marija Bogataj Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vpliva vrednosti pH in dodatka lipidov, soli žolčnih kislin in lecitina v medij na sproščanje cinarizina iz tablet 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
41 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Priprava medicinskega laboratorija na akreditacijo/certificiranje v okolju uredbe o in vitro diagnostiki
42 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnost uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
43 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnost uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
44 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnost uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
45 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnost uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
46 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnost uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
47 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnost uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
48 prof. dr. Borut Božič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Možnost uporabe lastno razvitih metod za laboratorijsko diagnostiko na osnovi Direktive 98/79/ES in Uredbe (EU) 2017/746 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
49 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava treh načinov merjenja klasične optične agregometrije po Bornu
50 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen dodajanja eksogenega antitrombina pri merjenju preostale aktivnosti faktorja Xa pri bolnikih, ki prejemajo heparin
51 doc. dr. Mojca Božič Mijovski Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določitev spodnje meje zaznave in kvantifikacije za merjenje koncentracije apiksabana z anti-Xa
52 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija izražanja nanoteles v periplazmi bakterije Escherichia coli
53 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Izražanje (poli)peptidnih ligandov receptorja Clec9a na filamentnem bakteriofagu
54 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija Izražanje (poli)peptidnih ligandov receptorja DEC-205 na filamentnem bakteriofagu
55 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija (10. sem) Dodatek lokalizacijskih signalov gasderminu D in njihov vpliv na učinkovitost sprožitve piroptoze 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
56 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič EMŠ Farmacija (10. sem) Izražanje in izolacija fuzijskega proteina SpyCatcher003-mi3 ter vrednotenje njegovega sestavljanja v nanokletko 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
57 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vezava modelnega antigena na filamentne bakteriofage s sistemom razcepljenega proteina SnoopTag/SnoopCatcher 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
58 izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija nivojev izražanja peptida SpyTag na nitastem bakteriofagnem vektorju tipa 88 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
59 prof. dr. Darko Černe Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Validacija metode za določanje koncentracije antimikotikov v serumu z uporabo tekočinske kromatografije sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
60 prof. dr. Darko Černe Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Validacija metode za določanje koncentracije antimikotikov v serumu z uporabo tekočinske kromatografije sklopljene s tandemsko masno spektrometrijo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
61 doc. dr. Andrej Emanuel Cotman EMŠ Farmacija (10. sem) Asimetrična sinteza cis-dihidroindeno[1,2-c]izokromanonov z reduktivno dinamično kinetično resolucijo 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
62 doc. dr. Andrej Emanuel Cotman EMŠ Farmacija (10. sem) Asimetrična sinteza cis-dihidroindeno[1,2-c]izokromanonov z reduktivno dinamično kinetično resolucijo 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
63 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Protifibrotični učinki kordicepina
64 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Biokemijske, hematološke in avtoimunske laboratorijske značilnosti bolnikov s pocovidnim sindromom 27.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
65 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Biokemijske, hematološke in avtoimunske laboratorijske značilnosti bolnikov s pocovidnim sindromom 27.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
66 izr. prof. dr. Bojan Doljak EMŠ Farmacija (10. sem) Implementacija regulatornih zahtev glede zagotavljanja varnosti v kliničnih in postmarketinških fazah razvoja zdravila 19.06.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
67 doc. dr. Urša Pečar Fonović Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Priprava mutante Hsp90beta in testiranje potencialnih zaviralcev
68 doc. dr. Urša Pečar Fonović EMŠ Farmacija Priprava mutante TRAP-1 in testiranje potencialnih zaviralcev (začetek: jesen/zima 2024)
69 doc. dr. Urša Pečar Fonović Kozmetologija UN - 1. stopnja Priprava in izolacija mutante ATPazne domene giraze B R136C 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
70 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev MurA s protibakterijskim delovanjem
71 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Računalniška analiza ligaz Mur
72 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Literaturni pregled in načrtovanje novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze s pomočjo strojno podprtega učenja
73 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev ddl s protibakterijskim delovanjem
74 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza N-aciliranih derivatov glukozamina kot zaviralcev MurA.
75 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Uporaba strojnega učenja pri načrtovanju novih zaviralcev protonskih črpalk
76 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija Optimizacija protituberkulozne aktivnosti s pomočjo strojnega učenja
77 doc. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj sintezne poti za pripravo N-2 in C-6 substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev ligaze MurA 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
78 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in vrednotenje heterocikličnih derivatov (E)-3-(4-metoksistiril)piridina kot zaviralcev monoamino oksidaze B za zdravljenje Parkinsonove bolezni 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
79 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje C-1 substituiranih derivatov glukozamina kot zaviralcev encima MurA 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
80 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Uporaba strojnega učenja pri načrtovanju novih zaviralcev indolamin-2,3-dioksigenaze 1 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
81 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza tiazolnih zaviralcev monoamin oksidaze B za zdravljenje Parkinsonove bolezni 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
82 izr. prof. dr. Rok Frlan EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza aminokislinskih derivatov 4,5-dibromo-1H-pirol-2-karboksilne kisline kot zaviralcev bakterijske giraze B 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
83 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja oglaševanje KI
84 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja AI v kozmetični industriji
85 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja 3 D printing - potencialna uporaba v kozmetični industriji
86 prof. dr. Mirjana Gašperlin EMŠ Farmacija ocena tveganja za delo z nevarnimi snovmi - sodelovanje z bolnišnično lekarno UKC Ljubljana
87 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled trga kozmetičnih izdelkov z retinoidi za nego starane kože 17.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
88 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestave kozmetičnih pilingov za nego kože s pilarno keratozo 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
89 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Značilnosti kozmetičnih izdelkov indijskih blagovnih znamk prisotnih na slovenskem trgu 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
90 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Analiza možnosti uporabe umetne inteligence v kozmetiki 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
91 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Analiza pregleda tridimenzionalnega tiskanja kožnih modelov 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
92 prof. dr. Mirjana Gašperlin Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled delovanja vitamina C v kozmetičnih izdelkih na trgu 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
93 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
94 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
95 prof. dr. Stanislav Gobec EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
96 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje encimskih zaviralcev s protimikrobnim delovanjem
97 prof. dr. Stanislav Gobec Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in optimizacija večstopenjske kemijske sinteze desmetoksisulfazecina 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
98 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj dvoslojnih bukalnih filmov na osnovi nanoceluloze
99 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija Razvoj tekočih kristalov za subkutano aplikacijo
100 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Industrijska farmacija - 2. stopnja Literaturni pregled in analiza področja transdermalne dostave zdravilnih učinkovin z mikroiglami 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
101 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje stabilnosti in sproščanja peptidne učinkovine iz liotropnih tekočih kristalov za subkutano aplikacijo 21.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
102 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vpliva liotropnih tekočih kristalov na osnovi konopljinega ali lanenega olja na barierno funkcijo kože 16.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
103 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje vpliva kozmetičnih izdelkov s sirotko na barierno funkcijo kože 16.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
104 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Proučevanje vpliva izbranih površinsko aktivnih snovi na fizikalno-kemijske lastnosti šamponov s proteini 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
105 doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž Kozmetologija UN - 1. stopnja Razvoj in vrednotenje seruma z bioaktivnimi peptidi 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
106 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija Pogled lekarniških farmacevtov na izdajo pripravkov za končanje življenja začetek raziskovalnega dela
107 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Pogled splošne populacije na uveljavljanje ugovora vesti pri lekarniških farmacevtih 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
108 doc. dr. Nejc Horvat EMŠ Farmacija (10. sem) Nadgradnja klasifikacije težav, povezanih z zdravili po Evropski mreži raziskovalcev farmacevtske skrbi 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
109 prof. dr. Janez Ilaš Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba tekočinske kromatografije visoke ločljivosti z masnim spektrometrom pri optimizaciji in vrednotenju sinteze hidroksamskih kislin 21.12.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
110 prof. dr. Janez Ilaš EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje fotokemijskih lastnosti fotozaščitenih zaviralcev topoizomeraze IIα 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
111 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje trdnih disperzij karvedilola z mezoporoznim nosilcem Syloid® 244FP izdelanih z uporabo infrardečega grelnika 26.08.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
112 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv vrste polnila, veziva, razgrajevala in deleža iztiskanca na stisljivost zmesi ter trdnost in razpadnost izdelanih tablet 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
113 izr. prof. dr. Ilija German Ilić EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv vrste polimera in procesnih parametrov na lastnosti trdnih disperzij nifedipina, izdelanih z iztiskanjem talin 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
114 izr. prof. dr. Ilija German Ilić Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in analiza ovojnine kozmetičnih izdelkov na trgu 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
115 prof. dr. Iztok Grabnar EMŠ Farmacija Primerjava razmerij med pogostostjo predpisovanja in pogostostjo zastrupitev s posameznimi zdravilnimi učinkovinami v RS v letih 2018-2021 (somentor Matej Dobravc Verbič, UKC Ljubljana)
116 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka ovsa (Avena sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
117 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7
118 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Raziskovanje kemijskega prostora novih tripeptidnih agonistov NOD2
119 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza vsebnosti pesticidov v prehranskih dopolnilih rastlinskega izvora in vrednotenje njihove endokrine toksičnosti in silico
120 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje bisfenolov in njihovih razgradnih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico
121 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
122 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje multiplih agonistov prirojene imunosti kot potencialnih adjuvansov / imunoterapevtikov
123 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
124 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
125 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
126 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti rastlinskih izvlečkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja
127 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje agonistov receptorjev NOD2
128 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Uporaba računalniških ekspertnih sistemov za napovedovanje toksikološkega profila izbranih spojin (vključuje uporabo računalniških metod in literaturni pregled)
129 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza novih agonistov NOD2 in njihovih himernih konjugatov z agonistom TLR7 20.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
130 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje izbranih analgetikov in njihovih halogeniranih transformacijskih produktov kot okoljskih endokrinih motilcev in silico 19.03.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
131 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza učinkov izotiazolinonov na človekovo zdravje ter vrednotenje njihovega dražilnega in senzibilizacijskega potenciala in silico 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
132 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava ekotoksikološkega profila bisfenolov in njihovih razgradnih produktov in silico 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
133 prof. dr. Žiga Jakopin Industrijska farmacija - 2. stopnja Priprava poročila o varnosti kozmetičnega izdelka za izbrani balzam za lase 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
134 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje vpliva vpeljave linearnih in razvejanih maščobnokislinskih ostankov na agonistično aktivnost dezmuramilpeptidov na nukleotid-vezočo oligomerizacijsko domeno vsebujoč protein 2 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
135 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka navadnega korenja (Daucus carota) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
136 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka poprove mete (Mentha × piperita) kot sestavine kozmetičnih izdelkov z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
137 prof. dr. Žiga Jakopin EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje vpliva zamenjave homofenilalanina z njegovimi strukturnimi analogi na agonistično aktivnost dezmuramilpeptidov na nukleotid-vezočo oligomerizacijsko domeno vsebujoči protein 2 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
138 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti navadnega divjega kostanja (Aesculus hippocastanum) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
139 prof. dr. Žiga Jakopin Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka mehurjastega bračiča (Fucus vesiculosus) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
140 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Zagotavljanje integritete elektronskih zapisov in podatkov na laboratorijski farmacevtski procesni opremi 20.10.2019 prijava teme diplomske/magistrske naloge
141 prof. dr. Janez Kerč Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vpliva stabilizatorjev in vodotopnih dodatkov na mletje v krogličnem mlinu 20.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
142 izr. prof. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv zaviralcev proprotein konvertaze subtilizin/keksin tipa 9 na izražanje genov za koregulatorje tega encima pri bolnikih s koronarno boleznijo srca 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
143 izr. prof. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Merjenje izražanja genov za imunosupresivne dejavnike mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic kostnega mozga s potencialom za uporabo pri zdravljenju SARS-CoV2 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
144 izr. prof. dr. Janja Zupan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava hondrogenega potenciala človeških mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz kostnega mozga in sinovije v pogojih in vitro 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
145 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija Pregled in analiza spletnih ponudnikov farmakogenetskega testiranja začetek raziskovalnega dela
146 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Kozmetologija UN - 1. stopnja Mikroplastika v kozmetičnih izdelkih začetek raziskovalnega dela
147 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Kozmetologija UN - 1. stopnja Razširjenost kozmetične uporabe različnih dermalnih polnil v Sloveniji in osveščenost o potencialnih tveganjih uporabe začetek raziskovalnega dela
148 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Identifikacija genetskih vzrokov orofacialne shize v družinah s pozitivno družinsko anamnezo z bioinformatično analizo rezultatov sekvenciranja naslednje generacije 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
149 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza vpliva genetskega polimorfizma v genu GRHL3 na razvoj orofacialnih shiz: študija primerov in kontrol ter študija družin 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
150 izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv izbranih polimorfizmov v genih SLC22A31, SFTPD, THBS3, NR1H2 in LZTFL1 na potek bolezni covid-19 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
151 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza mRNA v urinskih izvenceličnih veziklih bolnikov s Fabryjevo boleznijo
152 izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza DNA v urinskih zunajceličnih veziklih
153 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj orodja "Digitalni Southern blot" za visokoprepustno genetsko karakterizacijo celičnih linij 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
154 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Optimizacija in verifikacija metod prvega in drugega nivoja presejalnega testiranja novorojencev za cistično fibrozo iz vzorcev posušenega krvnega madeža 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
155 prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Analiza transkriptoma pri otroških bolnikih s T-celično akutno limfoblastno levkemijo 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
156 prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija okojencev Nova GoricaVrednotenje optimizacije farmakoterapije pri ledvični okvari v ambulanti farmacevta svetovalca pri oskrbovancih Doma up začetek raziskovalnega dela
157 prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje zdravljenja starostnikov, hospitaliziranih na Oddelku za gerontopsihiatrijo Psihiatrične bolnišnice Vojnik, z antidepresivi 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
158 prof. dr. Mojca Kerec Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Sistematični pregled metod in vitro za vrednotenje sproščanja zdravilnih učinkovin iz intramuskularnih injekcij 23.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
159 prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Retrospektivna analiza infuzijskih reakcij po parenteralni aplikaciji kemoterapevtikov na Onkološkem inštitutu Ljubljana v letih 2019 do 2023 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
160 prof. dr. Mojca Kerec Kos Kozmetologija UN - 1. stopnja Sistematični literaturni pregled zdravilnih učinkovin za zdravljenje aken 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
161 prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza ambulantnega in bolnišničnega zdravljenja z antagonisti adrenergičnih receptorjev beta na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana v letih 2022 in 2023 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
162 prof. dr. Mojca Kerec Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Vloga kliničnega farmacevta pri optimizaciji farmakoterapije bolnikov s težavami pri požiranju v Splošni bolnišnici Jesenice 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
163 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Vrednotenje vezave fluorescenčnih prob na fibrile amiloida β in fibrile inzulina
164 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje Alzheimerjeve bolezni
165 doc. dr. Damijan Knez Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in biokemijsko vrednotenje encimskih zaviralcev za zdravljenje nevrodegenerativnih bolezni
166 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje indolin-1-karbonil fluoridov kot kovalentnih zaviralcev kaspaze 1 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
167 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vezave fluorescenčnih sond na fibrile inzulina in amiloida β 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
168 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in vrednotenje analogov belnakasana z novimi elektrofilnimi bojnimi glavami kot kovalentnih zaviralcev kaspaze 1 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
169 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje selektivnih heterobifunkcionalnih razgrajevalcev butirilholin esteraze 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
170 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vezave fluorescenčnih sond s fenilnim in difenilacetilenskim skeletom na fibrile inzulina, amiloida β in lizocima 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
171 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza kinoksalinskih in kinolinskih kovalentnih zaviralcev kaspaze-1 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
172 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vezave fluorescenčnih sond s 6-arilpiran-2-onskim in naftilvinilnim skeletom na fibrile amiloida β 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
173 doc. dr. Damijan Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje in sinteza na harminu temelječih heterobifunkcionalnih razgrajevalcev monoamin oksidaze A 01.09.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
174 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija ODNOS BOLNIKOV S PLJUČNIM RAKOM DO ODPREDPISOVANJA ZDRAVIL IN ODPREDPISOVANJA ZPČ
175 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava podatkov o interakcijah peroralnih onkoloških zdravil z drugimi zdravili v povzetkih glavnih značilnosti zdravil 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
176 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pregled vpliva zdravil, ki vplivajo na želodčno kislino, na učinkovitost sistemskega zdravljenja raka 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
177 doc. dr. Lea Knez EMŠ Farmacija (10. sem) Pogostost izbranih neželenih učinkov zaviralcev anaplastične limfomske kinaze, poročanih v farmakovigilančni bazi EudraVigilance 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
178 prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Nanovlakna in celjenje ran
179 prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Načrtovanje in izdelava NV za oromukozni vnos cepiv
180 prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Izdelava in vrednotenje nanodelcev za uporabo v ustni votlini
181 prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev s protimikrobnim delovanjem
182 prof. dr. Petra Kocbek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava in vrednotenje albuminskih nanodelcev
183 prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Razvoj proteinskih nanodelcev za vnos slabo topnih učinkovin
184 prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Biološko vrednotenje proteinskih nanodelcev in vitro
185 prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Nanodelci TiO2 in ZnO v kozmetiki začetek raziskovalnega dela
186 prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje nanodelcev z zaviralci ionskih kanalov začetek raziskovalnega dela
187 prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Izdelava in vrednotenje albuminskih nanodelcev začetek raziskovalnega dela
188 prof. dr. Petra Kocbek EMŠ Farmacija Razvoj metode izdelave nanodelcev s protimikrobnim delovanjem začetek raziskovalnega dela
189 prof. dr. Petra Kocbek Kozmetologija UN - 1. stopnja Razvoj nanodelcev na osnovi hitosana in alginata z nizinom 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
190 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
191 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
192 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
193 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
194 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija Destilacija in analiza hidrolatov
195 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Industrijska farmacija - 2. stopnja Japonski dresnik
196 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza sestave hidrolatov izbranih vrst sivke (Lavandula sp.) in vrtnice (Rosa sp.) 20.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
197 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje vsebnosti in antioksidativne aktivnosti lignanov v hidrogelu in emulziji z izvlečkom lesa bele jelke (Abies alba) 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
198 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled pripravkov rastlinskega izvora za nego kože z atopijskim dermatitisom 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
199 izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač EMŠ Farmacija (10. sem) Testiranje stabilnosti hidrolatov poprove mete (Mentha × piperita) in pelargonije (Pelargonium graveolens) 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
200 prof. dr. Janko Kos EMŠ Farmacija Vloga katepsinov B in X pri napredovanju raka
201 prof. dr. Janko Kos EMŠ Farmacija Vrednotenje vpliva zaviralcev peptidaz na delovanje NK celic v sferoidnih modelih glioblastoma
202 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija Prevalenca najpogostejših kroničnih bolezni v Sloveniji začetek raziskovalnega dela
203 prof. dr. Mitja Kos Industrijska farmacija - 2. stopnja Ovrednotenje značilnosti predpisovalcev ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji 21.12.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
204 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj klepetalnega robota na temo zdravljenja z zdravili za laično javnost: zagotavljanje vsebinske veljavnosti 28.02.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
205 prof. dr. Mitja Kos EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj virtualnega učnega okolja o zdravilih za laično javnost 16.06.2024 zaključek raziskovalnega dela
206 prof. dr. Samo Kreft Industrijska farmacija - 2. stopnja Fitokemično vrednotenje vodnega izvlečka zmajevega sadeža (Hylocereus costaricensis) ter njegove antioksidativne, protivnetne in antihiperglikemične lastnosti 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
207 prof. dr. Albin Kristl Kozmetologija UN - 1. stopnja Ovrednotenje nekaterih kozmetičnih izdelkov (za nego kože, las…; za čiščenje zob, ustne votline… itd) z vidika uporabe pufrnih raztopin na slovenskem trgu. Več tem.
208 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza zbranih podatkov o nemešajočem vodnem sloju v eksperimentalnih modelih za napovedovanje absorpcije
209 prof. dr. Albin Kristl EMŠ Farmacija Literaturni pregled in analiza podatkov o vrednotenju logP na osnovi vrednosti standardne Gibbsove proste energije (ΔG°)
210 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na prazen želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja
211 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija Uporaba podatkov iz klinične raziskave s telemetrično kapsulo SmartPill (aplikacija na poln želodec) za načrtovanje biorelevantih in vitro testov raztapljanja
212 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje izvajanja brezšivne skrbi v Splošni bolnišnici Murska Sobota v letu 2023 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
213 izr. prof. dr. Igor Locatelli EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje predpisovanja in uporabe opioidnih analgetikov v Splošni bolnišnici Murska Sobota v juniju 2023 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
214 izr. prof. dr. Igor Locatelli Industrijska farmacija - 2. stopnja Majhne sile, velik vpliv: kvantifikacija gastrointestinalnih mehanskih obremenitev v pogojih s hrano za izgradnjo biorelevantnih modelov sproščanja 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
215 doc. dr. Marija Nika Lovšin EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza diferencialnega izražanja genov v človeških osteosarkomskih celicah divjega tipa in z izbitim genom FUBP3 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
216 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Vrednotenje estrogenega delovanja raznih spojin in vitro.
217 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov Kv1.3
218 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza novih zaviralcev ionskih kanalov 10.1.
219 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Sinteza spojin s ciljanjem na mitohondrije.
220 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija vrednotenje varnosti-teoretična naloga s področja toksikologije
221 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič EMŠ Farmacija Optimizacija novih protibakterijskih učinkovin in vrednotenje njihovih lastnosti.
222 prof. dr. Lucija Peterlin Mašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje varnosti dermalne in sistemske uporabe retinoidov v nosečnosti 22.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
223 prof. dr. Mojca Lunder EMŠ Farmacija Optimizacija in uporaba bioplastne interferometrije za vrednotenje interakcij peptidov iz bakteriofagnih knjižnic
224 prof. dr. Mojca Lunder Industrijska farmacija - 2. stopnja Optimizacija in uporaba bioplastne interferometrije za vrednotenje interakcij peptidov iz bakteriofagnih knjižnic
225 prof. dr. Mojca Lunder Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Optimizacija in uporaba bioplastne interferometrije za vrednotenje interakcij peptidov iz bakteriofagnih knjižnic
226 prof. dr. Mojca Lunder EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje imunomodulatornega učinka zunajceličnih veziklov Lacticaseibacillus casei in vitro 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
227 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
228 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje genetskih tarč povezanih z razvojem mišično-skeletnih bolezni
229 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
230 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Ocena diagnostične uporabnosti različnih serumskih in genetskih označevalcev
231 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
232 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
233 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-375-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
234 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Funkcijsko vrednotenje miRNA hsa-miR-363-3p pri osteogeni in adipogeni diferenciaciji mezenhimskih matičnih celic
235 prof. dr. Janja Marc EMŠ Farmacija (10. sem) Povezanost serumskih ravni feritina z načinom prebolevanja covid 19 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
236 prof. dr. Janja Marc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj in validacija metode določanja elementov v sledovih v nohtih in laseh 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
237 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje rutenijevih kinazolinskih kompleksov kot induktorjev celične smrti 17.06.2018 prijava teme diplomske/magistrske naloge
238 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zavrtja sinteze holesterola na cirkadiano uro 22.02.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
239 izr. prof. dr. Martina Gobec EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje proteinskih nivojev in aktivnosti katalitičnih podenot proteasomov v izbranih celičnih linijah raka dojke 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
240 izr. prof. dr. Martina Gobec Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje halogeniranih parabenov, bisfenolov in UV-filtrov kot modulatorjev tiroidnega receptorja in vitro 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
241 izr. prof. dr. Martina Gobec Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Proučevanje vloge proteasomov na izločanje vnetnih dejavnikov človeških trombocitov v ko-kulturi s človeško rakavo celično linijo MDA-MB-231 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
242 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin
243 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protibakterijskega delovanja knjižnice spojin
244 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A
245 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev DNA giraze A
246 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin
247 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje protiglivičnega delovanja knjižnice spojin
248 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov
249 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje novih zaviralcev nastanka bakterijskih biofilmov
250 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje substratov encima ALDH1A3 za selektivno ciljanje matičnih rakavih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
251 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Načrtovanje, sinteza in biološko vrednotenje substratov encima ALDH1A3 za selektivno ciljanje matičnih rakavih celic 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
252 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje 3-amido substituiranih monocikličnih betalaktamov 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
253 doc. dr. Martina Hrast Rambaher EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza reagentov za tvorbo površinskih biocidnih prevlek na steklu 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
254 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Protibakterijsko vrednotenje novih zaviralcev metalobetalaktamaz 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
255 doc. dr. Martina Hrast Rambaher Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in protibakterijsko vrednotenje novih zaviralcev bakterijskih topoizomeraz z rigidnim distančnikom 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
256 prof. dr. Matjaž Jeras Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Izdelava protokola za izbiro metode imunotipizacije pri bolnikih s sumom na monoklonsko gamapatijo 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
257 prof. dr. Matjaž Jeras Kozmetologija UN - 1. stopnja Povezanost črevesne in kožne mikrobiote ter učinki probiotikov na atopijski dermatitis: sistematični pregled in analiza globalnih trendov izvajanja kliničnih raziskav 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
258 prof. dr. Matjaž Jeras Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Izolacija, karakterizacija in ugotavljanje terapevtskega potenciala zunajceličnih veziklov pridobljenih iz kultur človeških mezenhimskih matičnih/stromalnih celic in vitro 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
259 prof. dr. Matjaž Jeras Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Validacija testa za hitro določanje krvnih skupin AB0 in RhD 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
260 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Regulacija katesinov B in X s nizko molekularnimi zaviralci v tumorskih matičnih celicah
261 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Vpliv zaviralcev katepsinov B in X na tumorske matične celice
262 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Optimizacija priprave večceličnih tumorskih sferoidov iz celičnih linij
263 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Katepsina B in X pri tumorskih amtičnih celicah
264 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija Optimizacija priprave večceličnih sferoidov tumorskih celic tumorskih celic raka dojke začetek raziskovalnega dela
265 doc. dr. Ana Mitrović EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv zaviranja katepsinov B in X na fenotip tumorskih matičnih celic 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
266 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije
267 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje modulatorjev prekomernega izločanja citokinov in vitro
268 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vloga encima IMPDH v terapiji s tiopurini
269 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije
270 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Preučevanje mehanizmov odportnosti celic kronične limfocitne levkemije
271 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija Vrednotenje sinergističnega delovanja venetoklaksa z agonistom receptorja EP4 na celicah kronične limfocitne levkemije
272 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje celičnih modelov za določanje sproščanja proinflamatornih citokinov 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
273 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija (10. sem) Preučevanje sinergističnih učinkov agonistov prostaglandinskega receptorja EP4 z venetoklaksom, akalabrutinibom in duvelizibom in vitro 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
274 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan EMŠ Farmacija (10. sem) Proučevanje antifolatnega delovanja izbranih zdravilnih učinkovin in vitro 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
275 prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vrednotenje celičnih modelov THP-1 in Jurkat za iskanje imunomodulatornih spojin 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
276 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Ocena dejavnikov tveganja in priprava navodila za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi (v sodelovanju z dr. Matejo Tršan - Lekarna UKC Ljubljana)
277 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija Sistematični pregled farmakološkega delovanja različnih organskih oblik magnezijevih soli ( v somentorstvu z dr. Andražem Lamutom)
278 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Kinetika pretvorbe trans-resveratrola v cis izomer znotraj mikroemulzij 23.09.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
279 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pregled urinskih bioloških označevalcev Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
280 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Oksidativni stres pri telesni aktivnosti in vpliv različnih prehranskih dopolnil z antioksidanti na vnetne označevalce, okrevanje ter uspešnost športnikov: pregled literature 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
281 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Sistematični pregled vpliva peroralnega dodajanja vitamina D na simptome depresivnih motenj pri odraslih 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
282 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Sistematični pregled vloge vitamina C pri sladkorni bolezni tipa 2 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
283 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava metod za detekcijo in potrjevanje izločanja betalaktamaz z razširjenim spektrom delovanja iz enterobakterij 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
284 izr. prof. dr. Janez Mravljak EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje hidrolize polisorbatov z lipazami in esterazami 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
285 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled literature o fotozaščitnih učinkih polifenolov zelenega čaja na kožo 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
286 izr. prof. dr. Janez Mravljak Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antioksidativne zaščite izbranega fosfolipida z bilirubinom in biliverdinom 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
287 izr. prof. dr. Janez Mravljak Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Sistematični pregled učinkovitosti in varnosti bakučiola v dermatoloških aplikacijah na podlagi kliničnih preskušanj in študij 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
288 izr. prof. dr. Janez Mravljak Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje antioksidativne zaščite lipidov z nenasičenimi maščobnimi kislinami 16.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
289 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje eteričnega olja (štud. leto 2024/25)
290 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza hlapnih derivatov in vonjalni test (š.l. 2024/25)
291 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Teoretična naloga po dogovoru 2024/25
292 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024
293 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek pomladi 2025
294 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2025
295 prof. dr. Aleš Obreza Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza biološko aktivnih molekul (protirakave, učinkovine za Alzheimerjevo b.) začetek jeseni 2024
296 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza in olfaktorno vrednotenje derivatov evgenola in izoevgenola začetek raziskovalnega dela
297 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (AB) začetek raziskovalnega dela
298 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (AB2) začetek raziskovalnega dela
299 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija Sinteza biološko aktivnih molekul (AB3) začetek raziskovalnega dela
300 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Spreminjanje bazične skupine v stranski verigi indazolnih zaviralcev butirilholin esteraze in z mitogenom aktivirane protein kinaze p38α 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
301 prof. dr. Aleš Obreza EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biokemijsko vrednotenje 3-(1H-pirazol-1-il)benzonitrilnih zaviralcev butirilholin esteraze in z mitogenom aktivirane protein kinaze p38α 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
302 prof. dr. Aleš Obreza Industrijska farmacija - 2. stopnja Spreminjanje acilne skupine pri N-(3-(1H-pirazol-1-il)benzil)acilamidnih zaviralcih butirilholin esteraze in z mitogenom aktivirane protein kinaze p38α 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
303 prof. dr. Aleš Obreza Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza acetalov O-alkil in O-acil vanilina in njihovo vrednotenje z vonjalnim testom 16.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
304 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Določanje označevalcev oksidativnega stresa, ditirozina in heksanoillizina v urinu otrok s spektrom avtističnih motenj 18.01.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
305 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Pomen določanja razmerja triptofana in kinurenina v urinu otrok z motnjo avtističnega spektra 22.02.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
306 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava izračunov ocene glomerulne filtracije z uporabo beta-2-mikroglobulina in kreatinina 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
307 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Klinični pomen določanja frakcij porfirinov v urinu otrok z motnjami avtističnega spektra 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
308 prof. dr. Joško Osredkar EMŠ Farmacija (10. sem) Zanesljivost testov Calprest in Liaison za oceno endoskopske aktivnosti ulceroznega kolitisa 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
309 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Spremljanje urejenosti glikemije diabetičnih bolnikov z dvema metodama določanja glikiranega hemoglobina v krvi 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
310 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Koncentracija kalprotektina v blatu v odvisnosti od resnosti motnje avtističnega spektra 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
311 prof. dr. Joško Osredkar Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Pomen določanja razmerja sečnina/kreatinin in mioglobina v diagnostiki ledvičnih obolenj 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
312 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza flourescenčnih sond za spremljanje DNA (sinteza na FFA + mikroskopiranje na IJS)
313 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinzeda fluorescenčnih sond tipa CellTracker (sinteza na FFA + mikroskopiranje na IJS)
314 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih sond z velikim Stokesovim premikom (Sinteza FFA + mikroskopiranje IJS)
315 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih Eu in Sm kompleksov kot novih termosenzorjev
316 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija Sinteza fluorescenčnih označevalcev bakterijskega biofilma začetek raziskovalnega dela
317 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Ločba enantiomerov antagonistov P2RX7 z uporabo superkritične tekočinske kromatografije na analizni in preparativni skali 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
318 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje kombinatorne knjižnice spojin pridobljenih z bakrom(I) katalizirano azid-alkin cikloadicijo 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
319 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj hitre generične metode za analizo monoklonskih protiteles s kapilarno gelsko elektroforezo z uporabo načrtovanja z vgrajeno kakovostjo 20.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
320 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Spremljanje poteka reakcij kataliziranih z rutenijevimi kompleksi z NMR spektroskopijo 22.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
321 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj analizne metode za spremljanje znotrajcelične koncentracije izbranih zaviralcev β-N-acetilglukozaminil transferaze 27.10.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
322 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpeljava spektrofotometrične analizne metode za določitev koncentracije proteinov v laboratorij kontrole kakovosti 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
323 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv ciklov zamrzovanja in odtaljevanja ter filtracije na kakovost vodnih raztopin polisorbatov 20 in 80 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
324 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje fluorescenčnih sond in označevalcev na osnovi 4-trifluorometil substituiranih kumarinov 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
325 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biokemijsko vrednotenje novih zaviralcev mikobakterijskega encima InhA s tiazolnim skeletom 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
326 izr. prof. dr. Stane Pajk EMŠ Farmacija (10. sem) Identifikacija zgodnjih označevalcev oksidacije polisorbata 20 s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
327 izr. prof. dr. Stane Pajk Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza in vrednotenje zaviralcev butirilholin esteraze s kumarinskim skeletom 01.09.2024 zaključek raziskovalnega dela
328 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj pomožih snovi z veliko specifino površino za izdelavo orodisperzibilnih tablet
329 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
330 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj zdravila za zaužitje s slamico.
331 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
332 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
333 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet
334 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vodne micelarne raztopine kot bolj okolju prijazen pristop za ekstrakcijo in čiščenje kurkuminoidov iz Curcuma Longa
335 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja VODNE MICELARNE RAZTOPINE KOT OKOLJU PRIJAZEN PRISTOP ZA EKSTRAKCIJO IN ČIŠČENJE KURKUMINOIDOV IZ CURCUMA LONGA
336 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija Izdelava trdnih disperzij fenofibrata s soprecirano pomožno snovjo in stiskanje orodisperzibilnih tablet začetek raziskovalnega dela
337 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Sušenje vina z vgradnjo v mezoporozno siliko začetek raziskovalnega dela
338 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje lastnosti delcev, izdelanih s kristalizacijo paracetamola v suspenziji pomožne snovi, in iz njih izdelanih tablet 15.09.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
339 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Prikrivanje okusa tiaminijevega klorida, vgrajenega v mezoporozni silicijev dioksid z oblogo kopolimera metakrilne kisline 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
340 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje sproščanja metoklopramida iz večplastnih bukalnih filmov 17.11.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
341 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Vpliv pogojev izdelave trdnih disperzij s fenofibratom in mezoporoznim silicijevim dioksidom na sproščanje fenofibrata in njegovo fizikalno stabilnost 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
342 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Izboljševanje raztapljanja resveratrola iz trdnih disperzij z mezoporoznim silicijevim dioksidom 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
343 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje trdnih disperzij dehidriranih rdečih vin in pomožnih snovi, izdelanih s sušenjem z razprševanjem 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
344 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Določanje antioksidativne kapacitete in celokupnih fenolnih spojin v rdečih ter dehidriranih vinih, izdelanih s sušenjem z razprševanjem 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
345 prof. dr. Odon Planinšek EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje granulatov mezoporozne silike z različnimi razgrajevali za izdelavo orodisperzibilnih tablet 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
346 prof. dr. Odon Planinšek Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje kompatibilnosti paracetamola in ibuprofena v binarnih zmeseh s pomožnimi snovmi z uporabo diferenčne dinamične kalorimetrije 21.09.2022 zaključek raziskovalnega dela
347 izr. prof. dr. Helena Podgornik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uspešnost imunoselekcije plazmocitomskih celic pri diseminiranem plazmocitomu 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
348 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled in uporaba kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil s kolagenom na slovenskem tržišču 19.06.2022 prijava teme diplomske/magistrske naloge
349 prof. dr. Robert Roškar EMŠ Farmacija (10. sem) Ugotavljanje vsebnosti nizkomolekularnih nitrozaminov v zdravilih s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo visoke ločljivosti 15.12.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
350 prof. dr. Robert Roškar Industrijska farmacija - 2. stopnja Ugotavljanje nitrozaminov v izbranih kozmetičnih izdelkih 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
351 prof. dr. Robert Roškar Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje aktivnih sestavin v kozmetičnih izdelkih za posvetlitev kože 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
352 izr. prof. dr. Saša Čučnik Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Primerjava metod za določanje protiteles proti dvojnovijačni DNA z vključeno fazo inhibicije
353 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic
354 doc. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija Farmakološko uravnavanje izražanja in delovanja interlevkina-6 v kulturi človeških skeletnomišičnih celic
355 doc. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice
356 doc. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uravnavanje presnovne in endokrine funkcije skeletne mišice
357 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Sinteza analogov izbranih alkoholov iz skupine dišav
358 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv motilcev endokrinega sistema na imunski sistem
359 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija Vrednotenje endokrinega delovanja alternativ bisfenola A
360 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja PREGLED IN OCENA VARNOSTI KOZMETIČNIH SESTAVIN V IZDELKIH, NAMENJENIH NEGI ROK
361 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Proučevanje sestave in varnosti kozmetičnih izdelkov z izvlečki industrijske konoplje
362 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Določanje endokrinega delovanja PFAS in silico začetek raziskovalnega dela
363 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Napoved vezave zaviralcev gorenja na izbrane jedrne hormonske receptorje in silico 15.03.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
364 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Analiza pojavnosti in razširjenosti sintetičnih katinonov v Evropi v obdobju od 2005 do 2022 17.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
365 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Zloraba različnih psihoaktivnih snovi med študenti slovenskih univerz, pred in med pandemijo SARS-CoV-2 18.03.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
366 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza pojavnosti novih sintetičnih triptaminov v Sloveniji in Evropi v obdobju od 2003 do 2022 19.05.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
367 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Ocena endokrinih učinkov izbranih per- in polifluoroalkilnih spojin z metodo in silico 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
368 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv bisfenola A in njegovih izbranih analogov na izločanje citokinov v monocitni celični liniji THP-1 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
369 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti sestavin kozmetičnih izdelkov, namenjenih koži z rozaceo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
370 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Kozmetologija UN - 1. stopnja Pregled sestave in varnosti kozmetičnih sestavin v kremah za roke 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
371 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Ocena sestave in varnosti prehranskih dopolnil in zdravil rastlinskega izvora z delovanjem na imunski sistem 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
372 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Preučevanje imunomodulatornega delovanja zmesi bisfenola A in njegovih nadomestkov v limfoblastoidnih celičnih linijah 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
373 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Industrijska farmacija - 2. stopnja Pregled sestave in varosti prehranskih dopolnil, kozmetičnih izdelkov in zdravil rastlinskega izvora za lajšanje venskih obolenj 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
374 prof. dr. Marija Sollner Dolenc EMŠ Farmacija (10. sem) Pregled in primerjava pojavnosti ter učinkov per- in polifluoroalkilnih spojin 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
375 prof. dr. Marija Sollner Dolenc Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Uporaba kokulture celičnih linij THP-1 in Jurkat za določanje imunosupresivnega delovanja spojin 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
376 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Optimizacija molekul PROTAC za razgradnjo proteina TAK1
377 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Sinteza in vrednotenje 2-cianobenzotiazolov kot zaviralcev imunoproteasoma
378 izr. prof. dr. Izidor Sosič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza ligandov za ligaze E3 in vgradnja v molekule PROTAC
379 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Sinteza ligandov za ligaze E3 in vgradnja v molekule PROTAC
380 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija Modifikacija zaviralcev CDK1 in priprava razgrajevalcev
381 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija SInteza druge generacije molekul PROTAC za razgradnjo proteina Bcl-2
382 izr. prof. dr. Izidor Sosič EMŠ Farmacija (10. sem) Sistematični pristop k encimsko kataliziranim transformacijam resveratrola 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
383 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
384 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Sinteza optimiziranih pirimidinskih modulatorjev Tollu podobnega receptorja 8 z imunosupresivnim delovanjem
385 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 s protitumornim delovanjem
386 izr. prof. dr. Matej Sova Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
387 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje dualnih agonistov Tollu podobnega receptorja 7 in 8 z imunomodulatornim in protitumornim delovanjem
388 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Optimizacija Suzuki reakcije na pirimidinskih analogih za sintezo modulatorjev Tollu podobnih receptorjev
389 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin
390 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev encima indolamin 2,3-dioksigenaze kot potencialnih protitumornih učinkovin začetek raziskovalnega dela
391 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza agonistov Toll-u podobnih receptorjev 7 in 8 z izoksazolo[5,4-d]pirimidin-4(5H)-onskim in kinazolin-4(3H)-onskim osnovnim skeletom 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
392 izr. prof. dr. Matej Sova EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza derivatov 3-metoksi-4-hidroksibenzamida z antagonističnim delovanjem na Tollu podobni receptor 8 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
393 izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer EMŠ Farmacija (10. sem) Klinične in epidemiološke značilnosti Sjögrenove bolezni v Sloveniji v času epidemije SARS-CoV-2 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
394 izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Vpliv leptina na fosforilacijo transkripcijskih dejavnikov STAT1 in STAT3 v kulturi skeletnomišičnih celic 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
395 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Ali zaviranje sinteze holesterola premakne cirkadiano uro človeških jetrnih celic? 15.09.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
396 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Kritični pregled varnosti in učinkovitosti zdravilnih učinkovin na osnovi majhne interferenčne RNA 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
397 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Literaturni pregled varnosti in učinkovitosti monoklonskih protiteles za preventivno zdravljenje migrene 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
398 prof. dr. Borut Štrukelj EMŠ Farmacija (10. sem) Literaturni pregled varnosti in učinkovitosti monoklonskih protiteles za preventivno zdravljenje migrene 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
399 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Sistematični pregled poljudne in strokovne literature o vplivu hranil na zdravje
400 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Sistematični pregled literature - konoplja začetek raziskovalnega dela
401 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Identifikacija spojin v prehranski dopolnilih pasijonke začetek raziskovalnega dela
402 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Identifikacija spojin v prehranskih dopolnilih mace začetek raziskovalnega dela
403 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija Delovni naslov: Primerjava proteinskih struktur alergenov in hrane z uporabo bioinformatskih orodij začetek raziskovalnega dela
404 doc. dr. Eva Tavčar Kozmetologija UN - 1. stopnja Ocena varnosti izvlečka konoplje (Cannabis Sativa) kot kozmetične sestavine z uporabo pristopa s pragom toksikološkega tveganja 23.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
405 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj analizne metode za ugotavljanje vsebnosti terpenskih spojin v neobdelanih cvetovih navadne konoplje (Cannabis sativa, L.) z uporabo plinske kromatografije sklopljene z masno spektrometrijo 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
406 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Določanje topnosti kurkumina v različnih topilih z metodo tekočinske kromatografije visoke ločljivosti 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
407 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Identifikacija spojin v ekstraktih navadne plahtice (Alchemilla vulgaris) s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektroskopijo 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
408 doc. dr. Eva Tavčar EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava tridimenzionalnih proteinskih struktur alergena breze Bet v 1 in navzkrižno reaktivnih proteinov iz hrane z uporabo bioinformacijskih orodij COMPASS in PDBeFold 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
409 doc. dr. Eva Tavčar Kozmetologija UN - 1. stopnja Razvoj metode tekočinske kromatografije za ugotavljanje vsebnosti orientina, izoorientina in viteksina v rastlinskih vzorcih 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
410 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
411 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev Hsp90 s protitumornim delovanjem
412 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV z nizkim potencialom za razvoj rezistence
413 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
414 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje antiproliferativnega delovanja zaviralcev Hsp90 na rakavih celičnih linijah
415 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Uporaba metod molekulskega modeliranja za proučevanje kompleksov protein-ligand
416 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev napetostno odvisnih kalijevih kanalov
417 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Sinteza novih triazolov kot zaviralcev Hsp90 z antiproliferativnim delovanjem
418 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija Sinteza piperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 začetek raziskovalnega dela
419 prof. dr. Tihomir Tomašič Industrijska farmacija - 2. stopnja Proučevanje vezave zaviralca bakterijske DNA-giraze in topoizomeraze IV s sidranjem in simulacijami molekulske dinamike 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
420 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in biološko vrednotenje novih piperazinskih zaviralcev Hsp90 s triazolnim skeletom 27.02.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
421 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza zaviralcev napetostno odvisnih ionskih kanalov Kv1.3 s furanskim skeletom 15.03.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
422 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje 3-tiofenskih zaviralcev mitohondrijskih ionskih kanalov Kv1.3 s protirakavim delovanjem 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
423 prof. dr. Tihomir Tomašič Kozmetologija UN - 1. stopnja Kvantifikacija interakcij med pomožnimi snovmi in proteini v raztopinah monoklonskih protiteles z uporabo osmometra na parni tlak 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
424 prof. dr. Tihomir Tomašič EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza N-benzilpiperidinskih zaviralcev C-končne domene proteina toplotnega šoka 90 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
425 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija analizne metode za določanje bioloških označevalcev ftalatov in njihovih zamenjav v materinem mleku 13.01.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
426 doc. dr. Jurij Trontelj Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Razvoj kromatografske metode za določanje rezidualne plazmidne DNA v procesnih vzorcih mRNA 21.04.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
427 doc. dr. Jurij Trontelj EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in validacija stabilnostno indikativne analizne metode za določanje agregatov v zdravilu s peptidno zdravilno učinkovino 19.04.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
428 izr. prof. dr. Urban Švajger Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Ovrednotenje osnovnih funkcijskih sposobnosti celične imunosti pri mladih in starih miškah 19.10.2020 prijava teme diplomske/magistrske naloge
429 izr. prof. dr. Urban Švajger EMŠ Farmacija (10. sem) Karakterizacija imunosupresivnega fenotipa mezenhimskih stromalnih matičnih celic ter analiza vpliva njihove aplikacije na izbrane biološke označevalce pri osteoartritisu kolena 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
430 doc. dr. Iztok Urbančič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Opazovanje zgodnjih napak pri delitvi pljučnih epitelijskih celic po izpostavitvi različnim nanodelcem 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
431 doc. dr. Iztok Urbančič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Spremljanje fenotipskih sprememb fibroblastov z optično mikroskopijo 19.01.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
432 doc. dr. Iztok Urbančič Laboratorijska biomedicina - 2. stopnja Proučevanje adhezije monocitov na žilni endotelij po izpostavitvi nanodelcem 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
433 prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in bolnikov vključenih v randomizirana klinična preskušanja zdravil za kronično vnetno črevesno boleznijo: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev
434 prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija Določanje kazalnikov oksidativnega stresa v plazemskih vzorcih bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo
435 prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Klinično in finančno vrednotenje intervencij kliničnega farmacevta v psihiatrični bolnišnici Ormož 24.10.2021 prijava teme diplomske/magistrske naloge
436 izr. prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza odpustne farmakoterapije bolnikov z diagnozo prve epizode shizofrenije v Psihiatrični bolnišnici Idrija v letu 2022 16.06.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
437 prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in tistih, vključenih v randomizirana klinična preskušanja tarčnih zdravil za Crohnovo bolezen: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
438 prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Primerjava bolnikov v redni klinični praksi in tistih, vključenih v randomizirana klinična preskušanja tarčnih zdravil za ulcerozni kolitis: pomen vključitvenih in izključitvenih kriterijev 15.02.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
439 prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj analiznih metod za oddaljeno spremljanje aktivnosti bolezni bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo 16.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
440 prof. dr. Tomaž Vovk EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza zdravljenja s človeškimi albumini in imunoglobulini v Splošni bolnišnici Murska Sobota 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
441 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija Permeabilnostne in elektrofiziološke lastnosti celične linije EA.hy926
442 izr. prof. dr. Simon Žakelj Industrijska farmacija - 2. stopnja Primerjava metod za določitev vezave učinkovin na serumske proteine
443 izr. prof. dr. Simon Žakelj Industrijska farmacija - 2. stopnja Difuzija in konvekcija terapevtskih proteinov skozi preproste gelske modele podkožne medceličnine in vitro
444 izr. prof. dr. Simon Žakelj EMŠ Farmacija (10. sem) Ovrednotenje nanokompozitnih gelov s flurbiprofenom in ocena njegove permeabilnosti skozi različne tipe kože ex vivo 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
445 izr. prof. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Uporaba družbenih omrežij za vrednotenje učinkovitosti semaglutida pri izgubi telesne mase 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
446 izr. prof. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Merjenje celične živosti in antioksidativnih lastnosti izvlečkov žlezave nedotike (Impatiens glandulifera Royle) z uporabo človeške endotelijske celične linije EA.hy926 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
447 izr. prof. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Analiza samoprijavljene uporabe zdravil in prehranskih dopolnil na obrazcih za kontrolo dopinga med športniki v Republiki Sloveniji v obdobju od 2013 do 2023 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
448 izr. prof. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Razvoj in optimizacija mikrofluidnega sistema endotelija na čipu 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
449 izr. prof. dr. Lovro Žiberna EMŠ Farmacija (10. sem) Farmakološki pregled registriranih zdravil v Republiki Sloveniji z vidika dopinga glede na Listo prepovedanih snovi in postopkov v športu 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
450 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
451 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza modulatorjev napetostno odvisnih ionskih kanalov
452 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
453 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev bakterijskih DNA-topoizomeraz
454 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
455 izr. prof. dr. Nace Zidar Industrijska farmacija - 2. stopnja Načrtovanje in sinteza zaviralcev Hsp90
456 izr. prof. dr. Nace Zidar EMŠ Farmacija (10. sem) Sinteza in vrednotenje zaviralcev napetostno odvisnega protonskega kanala Hv1 s 5-fenil-2-aminoimidazolnim skeletom 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
457 izr. prof. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH)
458 izr. prof. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vrednotenje nanovlaken z različnimi stabilizatorji
459 izr. prof. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (IJS)
460 izr. prof. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (IJS)
461 izr. prof. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH)
462 izr. prof. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja NOVO MESTO Izolacija in karakterizacija novih probiotikov (NLZOH)
463 izr. prof. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija Izdelava mikrodelcev z elektorstatskim razprševanjem
464 izr. prof. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava mikrodelcev z elektorstatskim razprševanjem
465 doc. dr. Špela Zupančič EMŠ Farmacija (10. sem) Liofilizacija nanostrukturiranih lipidnih nosilcev s težko topno učinkovino 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
466 doc. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Vpliv stabilizatorjev na preživetje bakterij rodu Staphylococcus v nanovlaknih 20.10.2023 prijava teme diplomske/magistrske naloge
467 izr. prof. dr. Špela Zupančič Industrijska farmacija - 2. stopnja Izdelava plasti nanovlaken iz titanovega oksinitrida in vrednotenje njihovega protibakterijskega delovanja ter elektrokatalitičnih lastnosti 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
468 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Formuliranje in situ gelirajočih lipidnih formulacij
469 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
470 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Literaturni pregled in analiza trga kozmetičnih sestavin algnega izvora
471 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Razvoj in solidifikacija na lipidih osnovanih sistemov
472 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija Na lipidih osnovani sistemi (za peroralno/dermalno aplikacijo)
473 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Industrijska farmacija - 2. stopnja Razvoj in vrednotenje samo-mikroemulgirajočega sistema za peroralno dostavo hidrofobnih zdravilnih učinkovin in njegova pretvorba v trdno farmacevtsko obliko 01.09.2024 prijava teme diplomske/magistrske naloge
474 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija (10. sem) Vrednotenje fizikalno-kemijske stabilnosti posušenih emulzij s simvastatinom za nanos učinkovine s tiskom 24.05.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
475 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk EMŠ Farmacija (10. sem) Optimizacija izdelave disperzije liposomov in njihove solidifikacije z metodo sušenja z razprševanjem 16.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
476 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje antioksidativne učinkovitosti izvlečka alg Dunalliela species 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
477 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje vpliva solinskega blata na izbrane parametre kože 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
478 izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk Kozmetologija UN - 1. stopnja Vrednotenje izvlečka alg Dunalliela species in betametazondipropionata s protivnetnim delovanjem za dermalno uporabo 21.06.2025 prijava teme diplomske/magistrske naloge
Mentor/-ica št. dodeljenih tem št. potrjenih tem na senatu UL FFA skupno število aktivnih tem
0 1 1
izr. prof. dr. Pegi Ahlin Grabnar 2 6 8
doc. dr. Alenka Šmid 0 1 1
izr. prof. dr. Aleš Berlec 0 4 4
doc. dr. Aleš Jerin 0 0 0
izr. prof. dr. Aleš Jerin 0 1 1
prof. dr. Marko Anderluh 1 3 4
izr. prof. dr. Anja Pišlar 0 3 3
izr. prof. dr. Barbara Ostanek 0 1 1
doc. dr. Biljana Janković 0 2 2
prof. dr. Marija Bogataj 0 4 4
prof. dr. Borut Božič 0 7 7
doc. dr. Mojca Božič Mijovski 1 0 1
izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič 0 4 4
prof. dr. Darko Černe 0 2 2
doc. dr. Andrej Emanuel Cotman 0 2 2
izr. prof. dr. Saša Čučnik 2 2 4
izr. prof. dr. Bojan Doljak 0 1 1
doc. dr. Urša Pečar Fonović 2 1 3
izr. prof. dr. Rok Frlan 0 5 5
doc. dr. Rok Frlan 0 1 1
prof. dr. Mirjana Gašperlin 0 6 6
prof. dr. Stanislav Gobec 0 1 1
doc. dr. Mirjam Gosenca Matjaž 1 6 7
doc. dr. Nejc Horvat 1 2 3
prof. dr. Janez Ilaš 0 2 2
izr. prof. dr. Ilija German Ilić 0 4 4
prof. dr. Iztok Grabnar 0 0 0
prof. dr. Žiga Jakopin 4 11 15
prof. dr. Janez Kerč 0 2 2
izr. prof. dr. Janja Zupan 0 3 3
izr. prof. dr. Nataša Karas Kuželički 3 3 6
izr. prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 0 0
prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek 0 3 3
prof. dr. Mojca Kerec Kos 1 6 7
doc. dr. Damijan Knez 0 8 8
doc. dr. Lea Knez 0 3 3
prof. dr. Petra Kocbek 5 1 6
izr. prof. dr. Nina Kočevar Glavač 6 4 10
prof. dr. Janko Kos 0 0 0
prof. dr. Mitja Kos 1 3 4
prof. dr. Samo Kreft 0 1 1
prof. dr. Albin Kristl 0 0 0
izr. prof. dr. Igor Locatelli 0 3 3
doc. dr. Marija Nika Lovšin 0 1 1
prof. dr. Lucija Peterlin Mašič 0 1 1
prof. dr. Mojca Lunder 0 1 1
prof. dr. Janja Marc 0 2 2
izr. prof. dr. Martina Gobec 0 5 5
doc. dr. Martina Hrast Rambaher 0 6 6
prof. dr. Matjaž Jeras 0 4 4
doc. dr. Ana Mitrović 1 1 2
prof. dr. Irena Mlinarič-Raščan 0 4 4
izr. prof. dr. Janez Mravljak 0 11 11
prof. dr. Aleš Obreza 4 4 8
prof. dr. Joško Osredkar 0 8 8
izr. prof. dr. Stane Pajk 1 11 12
prof. dr. Odon Planinšek 2 9 11
izr. prof. dr. Helena Podgornik 0 1 1
prof. dr. Robert Roškar 0 4 4
doc. dr. Sergej Pirkmajer 0 0 0
prof. dr. Marija Sollner Dolenc 1 13 14
izr. prof. dr. Izidor Sosič 0 1 1
izr. prof. dr. Matej Sova 1 2 3
izr. prof. dr. Sergej Pirkmajer 0 2 2
prof. dr. Borut Štrukelj 0 4 4
doc. dr. Eva Tavčar 5 6 11
prof. dr. Tihomir Tomašič 1 6 7
doc. dr. Jurij Trontelj 0 3 3
izr. prof. dr. Urban Švajger 0 2 2
doc. dr. Iztok Urbančič 0 3 3
prof. dr. Tomaž Vovk 0 5 5
izr. prof. dr. Tomaž Vovk 0 1 1
izr. prof. dr. Simon Žakelj 3 1 4
izr. prof. dr. Lovro Žiberna 0 5 5
izr. prof. dr. Nace Zidar 0 1 1
izr. prof. dr. Špela Zupančič 2 1 3
doc. dr. Špela Zupančič 0 2 2
izr. prof. dr. Alenka Zvonar Pobirk 2 6 8